Közérdekű adatok ii.5

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján a
helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi
önkormányzati feladatok különösen:

 1. településfejlesztés, településrendezés;
 2. településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása);
 3. a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése;
 4. egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások;
 5. környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás);
 6. óvodai ellátás;
 7. kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása;
 8. gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;
  8a. szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek keretében települési támogatás állapítható meg;
 9. lakás- és helyiséggazdálkodás;
 10. a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása;
 11. helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás;
 12. honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás;
 13. helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok;
 14. a kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott termékeik - értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is;
 15. sport, ifjúsági ügyek;
 16. nemzetiségi ügyek;
 17. közreműködés a település közbiztonságának biztosításában;
 18. helyi közösségi közlekedés biztosítása;
 19. hulladékgazdálkodás;
 20. víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül.

Az önkormányzat önként vállalt feladatai Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének
Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 26/2014. (X.22.) rendelet 4. § (2) bekezdése alapján:

 • helyi munkahelyek védelme,
 • helyi televízió működtetése,
 • idősek otthona működtetése,
 • közművelődési tevékenység támogatása,
 • közterület-felügyelet működtetése,
 • sport szervezés.

Helyi rendeletek:

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 4/2020. (II.14.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális, valamint a gyermekek és a fiatal felnőttek rászorultságára tekintettel nyújtható ellátásokról és az ezzel kapcsolatos eljárási szabályokról

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 11/2014. (V.29.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2014. (II.5.) önkormányzati rendelete a
köztemetők használatának és a temetkezés rendjéről

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 28/2013. (XI.14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 11/2019. (VI.27.) önkormányzati rendelete a közterület-használatról

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 12/2013. (V.9.) önkormányzati rendelete a
belváros közlekedéséről

Pápa Város Önkormányzata Polgármesterének 9/2020. (III.31.) önkormányzati rendelete a Pápa városban biztosítható személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 33/2020. (XII.15.) önkormányzati rendelete a közművelődésről

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 12/2014. (V.29.) önkormányzati rendelete
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó kötelező helyi
közszolgáltatásról


KÖZSZOLG Nonprofit Kft. honlapja

Pápai Víz- és Csatornamű Zrt. honlapja

VOLÁNBUSZ Közlekedési Zrt. honlapja

Loading...
Ez a honlap sütiket (cookie) használ: Testreszabás - Sütik (cookie) kezelése. A sütik elfogadása kényelmesebbé teheti a böngészést. A weboldalunk további használatával hozzájárulását adja a sütik használatához. Adatkezelés
Ez a honlap sütiket (cookie) használ: Testreszabás - Sütik (cookie) kezelése. A sütik elfogadása kényelmesebbé teheti a böngészést. A weboldalunk további használatával hozzájárulását adja a sütik használatához. Adatkezelés