Közérdekű adatok ii.1

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

A szerv alaptevékenységeit meghatározó jogszabályok különösen:

 • Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
 • a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény
 • az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
 • a helyi adókról szóló 1990.évi C. törvény
 • a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény
 • a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
 • a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény
 • a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
 • gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
 • az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény
 • a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény
 • a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény
 • az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény
 • a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény
 • a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXL III. törvény
 • az általános közigazgatási rendtartáról szóló 2016. évi CL. törvény
 • a közszolgálati tisztségviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény
 • a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
 • a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló 2017. évi CXXV. törvény
 • a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény
 • az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény
 • a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
 • a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény

Önkormányzati Rendeletek

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének Szervezeti és Működési Szabályzata

A Pápai Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata

A Pápai Polgármesteri Hivatal Adatvédelmi Szabályzata

Loading...
Ez a honlap sütiket (cookie) használ: Testreszabás - Sütik (cookie) kezelése. A sütik elfogadása kényelmesebbé teheti a böngészést. A weboldalunk további használatával hozzájárulását adja a sütik használatához. Adatkezelés
Ez a honlap sütiket (cookie) használ: Testreszabás - Sütik (cookie) kezelése. A sütik elfogadása kényelmesebbé teheti a böngészést. A weboldalunk további használatával hozzájárulását adja a sütik használatához. Adatkezelés