Közérdekű adatok i.11

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai

Pápa Város Önkormányzatának törvényességi felügyeleti szerve:

Veszprém Megyei Kormányhivatal

Székhelye: 8200 Veszprém, Megyeház tér 1.
Posta címe: 8200 Veszprém, Megyeház tér 1.
Honlap: www.kormanyhivatal.hu/hu/veszprem
Elérhetőség: E-mail cím

Szervezeti egységek elérhetőségei

Ügyfélfogadási rendje

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 132. § (1)
bekezdése alapján a kormányhivatal a helyi önkormányzatok törvényességi felügyelete körében
az Alaptörvényben meghatározott feladat- és hatáskörökön túl:

 1. törvényességi felhívással élhet;
 2. kezdeményezheti a képviselő-testület vagy a társulási tanács összehívását, valamint e törvényben meghatározott esetben összehívja a képviselő-testület vagy a társulási tanács ülését;
 3. javasolhatja a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletéért felelős miniszternek, hogy kezdeményezze a Kormánynál annak indítványozását, hogy az Alkotmánybíróság vizsgálja felül az önkormányzati rendelet Alaptörvénnyel való összhangját;
 4. kezdeményezheti a közigazgatási és munkaügyi bíróságnál az önkormányzat határozatának felülvizsgálatát;
 5. kezdeményezheti a határozathozatali, feladat ellátási kötelezettségét nem  teljesítő helyi önkormányzattal szemben bírósági eljárás megindítását, a határozathozatal pótlásának elrendelését;
 6. javasolhatja a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletéért felelős miniszternek, hogy kezdeményezze a Kormánynál az Alaptörvénnyel ellentétesen működő képviselő-testület feloszlatását;
 7. kezdeményezheti a helyi önkormányzatnak a központi költségvetés terhére nyújtott támogatások felülvizsgálatát a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 117. § (1) bekezdés a) pontja szerinti támogatás esetében a kincstárnál, a helyi önkormányzatnak nyújtott költségvetési támogatás esetében a támogatónál;
 8. pert indíthat a sorozatos törvénysértést elkövető polgármester tisztségének megszüntetése iránt;
 9. fegyelmi eljárást kezdeményezhet a helyi önkormányzat polgármestere ellen és a polgármesternél a jegyző ellen;
 10. kezdeményezheti a helyi önkormányzat gazdálkodását érintő vizsgálat  lefolytatását az Állami Számvevőszéknél;
 11.  
 12. törvényességi felügyeleti bírságot szabhat ki a helyi önkormányzatra vagy a társulásra az e törvényben meghatározott esetekben.

Hatósági döntések tekintetében fellebbezés elbírálására jogosult szervek:

Jegyzői hatáskörbe tartozó szociális ügyekben:

Veszprém Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztály
8200 Veszprém, Megyeház tér 1.

A polgármester hatáskörébe tartozó szociális ügyekben:

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete
8500 Pápa, Fő u. 5.

Anyakönyvi ügyekben:

Veszprém Megyei Kormányhivatal (anyakönyvi felügyelő)
8200 Veszprém, Megyeház tér 1.

Birtokvédelmi határozat végrehajtása során hozott végzés tekintetében:

Veszprém Megyei Kormányhivatal
8200 Veszprém, Megyeház tér 1.

Közigazgatási bírságról rendelkező döntés tekintetében:

Veszprémi Törvényszék
8200 Veszprém, Völgyhíd tér 2.

Katasztrófavédelmi igazgatási eljárásban hozott döntés tekintetében:

Veszprém Megyei Kormányhivatal Pápai Járási Hivatal Vezetője
8500 Pápa, Fő utca 12.

Állatvédelmi-, állategészségügyi igazgatási eljárásban hozott döntés ellen:

Veszprém Megyei Kormányhivatal
8200 Veszprém, Megyeház tér 1.

Kereskedelmi hatósági ügyekben (működési engedély esetén):

Veszprém Megyei Kormányhivatal
8200 Veszprém, Megyeház tér 1.

Adóhatósági ügyekben:

Veszprém Megyei Kormányhivatal
8200 Veszprém, Megyeház tér 1.

Zajvédelmi ügyekben:

Fejér Megyei Kormányhivatal
8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1.

Hulladékgazdálkodási ügyekben:

Veszprém Megyei Kormányhivatal
8200 Veszprém, Megyeház tér 1.

Bejelentés- és telepengedély-köteles ipari tevékenységekkel kapcsolatos ügyekben:

Veszprém Megyei Kormányhivatal
8200 Veszprém, Megyeház tér 1.

Fás szárú növényekkel kapcsolatos ügyekben:

Veszprém Megyei Kormányhivatal
8200 Veszprém, Megyeház tér 1.

Növényvédelemmel kapcsolatos ügyekben:

Veszprém Megyei Kormányhivatal
8200 Veszprém, Megyeház tér 1.

Vízgazdálkodási ügyekben:

Veszprém Megyei Kormányhivatal
8200 Veszprém, Megyeház tér 1.

Loading...
Ez a honlap sütiket (cookie) használ: Testreszabás - Sütik (cookie) kezelése. A sütik elfogadása kényelmesebbé teheti a böngészést. A weboldalunk további használatával hozzájárulását adja a sütik használatához. Adatkezelés
Ez a honlap sütiket (cookie) használ: Testreszabás - Sütik (cookie) kezelése. A sütik elfogadása kényelmesebbé teheti a böngészést. A weboldalunk további használatával hozzájárulását adja a sütik használatához. Adatkezelés