Oldalak melyek tartalmazzák a kifejezést:

Jegyző, aljegyző

Pápa Város jegyzői feladatait dr. Nagy Krisztina látja el.

A jegyző feladatait Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 100/2011. (IV.14.) határozatával jóváhagyott Pápai Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata az alábbiak szerint határozza meg:

A jegyző felelős a Hivatal működéséért, valamint a törvényes, szakszerű és pártatlan ügyintézésért.

A jegyző feladatai az Önkormányzat működésével kapcsolatban:

 1. koordinálja a képviselőtestületi és bizottsági előterjesztések elkészítését,
 2. gondoskodik a jogszabályok, helyi rendeletek rendelkezéseinek megtartásáról,
 3. figyelemmel kíséri az előterjesztések, a határozat és rendelet-tervezetek előzetes bizottsági megtárgyalását,
 4. törvényességi szempontból figyelemmel kíséri a képviselőtestületi ülések menetét, köteles jelezni a képviselőtestületnek, a bizottságnak és a polgármesternek, ha döntésüknél jogszabálysértést észlel,
 5. gondoskodik a jegyzőkönyvek pontos vezetéséről, annak elkészítéséről, a határozatok és rendeletek érintettek részére történő eljuttatásáról, azok nyilvántartásáról,
 6. ellátja a képviselőtestület, a bizottságok szervezési és ügyviteli tevékenységével kapcsolatos feladatokat,
 7. rendszeresen tájékoztatja a polgármestert, a képviselőtestületet és a bizottságokat az önkormányzat munkáját érintő jogszabályokról,
 8. tanácskozási joggal részt vesz a képviselőtestület, a képviselőtestület bizottságainak ülésein,
 9. dönt a polgármester által átadott hatósági ügyekben,

A jegyző feladatai a Hivatal működésével kapcsolatban:

 1. koordinálja és ellenőrzi a Hivatal belső szervezeti egységeinek munkáját
 2. az SZMSZ 3.3. pontjában foglalt korlátozással gyakorolja a munkáltatói jogkört a Hivatal közszolgálati tisztviselői tekintetében
 3. munkáltatói jogkörében megállapítja a Hivatal köztisztviselői részére a tárgyévre vonatkozó teljesítmény-követelményeket, és értékeli teljesítményüket
 4. ellátja a Hivatal köztisztviselői vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségével, annak átvételével, kezelésével és összevetésével kapcsolatos feladatokat
 5. döntésre előkészíti a polgármester hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyeket
 6. dönt a jogszabály által hatáskörébe utalt ügyekben
 7. hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét
 8. irányítja a Hivatal dolgozóinak szakmai továbbképzését
 9. jóváhagyja a hivatal közszolgálati tisztviselőinek munkaköri leírását.

A jegyző a választási iroda vezetőjeként ellátja a választások, valamint a népszavazás és népi kezdeményezés végrehajtásával kapcsolatos feladatokat.

Pápa Város aljegyzői feladatait dr. Verrasztó Norbert Károly látja el.

Az aljegyző feladatait Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 100/2011. (IV.14.) határozatával jóváhagyott Pápai Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata az alábbiak szerint határozza meg:

Az aljegyző

 1. teljes jogkörben helyettesíti a jegyzőt távollétében, vagy akadályoztatása esetén, mely jogkörben tett intézkedéseiről köteles a jegyzőnek – az akadályoztatás megszűnését követően – beszámolni
 2. ellátja a jegyző által rábízott – előzetes munkamegosztás alapján meghatározott – feladatokat
Loading...
Ez a honlap sütiket (cookie) használ: Testreszabás - Sütik (cookie) kezelése. A sütik elfogadása kényelmesebbé teheti a böngészést. A weboldalunk további használatával hozzájárulását adja a sütik használatához. Adatkezelés
Ez a honlap sütiket (cookie) használ: Testreszabás - Sütik (cookie) kezelése. A sütik elfogadása kényelmesebbé teheti a böngészést. A weboldalunk további használatával hozzájárulását adja a sütik használatához. Adatkezelés