Építési, településképi, lakcímkezelési tárgyú ügyek ii.4.

VÁROSFEJLESZTÉSI OSZTÁLY

8500 Pápa, Fő u. 5.         
         
Rádi Róbert osztályvezető
Pápa, Fő u. 12. II. emelet 51.
Elérhetőségek:
Telefon
E-mail

Ügyfélfogadási idő: minden hét szerdája 8.00- 12.00 és 13.00 -17.00 óráig

Az osztály ügyfélfogadási ideje: megegyezik a hivatal ügyfélfogadási idejével  

Ügyintéző Ügykörök
(hatásköri jogosultság szerint)
  Pápa Város Jegyzője
hatáskörében
Pápa Város Polgármestere
hatáskörében
Tóth József
Telefon
Pápa, Fő u. 12. II. emelet 54.
 • hatósági igazolások kiadása
 • hatósági bizonyítványok kiadása  
 • lakcímkezelési eljárások
 • hatósági bizonyítványok kiadása  
Mórász András Pál
Telefon
Pápa, Fő u. 12. II. emelet 53.
 • lakcímkezelési eljárások

 

 

Mezei László  
főépítész
Telefon
Pápa, Fő u. 12. II. emelet 56.
 • településképi konzultáció
 • településképi bejelentési eljárás
 • településképi véleményezési eljárás
 • településkép kötelezési eljárás


Ügyintézés kezdeményezhető:
Személyesen a Polgármesteri Hivatalban és  az ügyfélszolgálati irodán, postai úton, vagy az elektronikus  ügyintézés  és  a  bizalmi szolgáltatások  általános  szabályairól  szóló  2015.  évi CCXXII. törvényben meghatározott elektronikus úton.
 
Szükséges iratok: A Letölthető nyomtatványok link használatával érhetőek el. A tervdokumentációk papír alapon és elektronikus adathordozón is benyújthatók.
Az eljárás mindegyik ügytípusban illetékmentes.

Kapcsolódó jogszabályok:

 • 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről
 • 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről
 • 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről (OTÉK)
 • 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről
 • 345/2014. (XII.23.) Korm. rendelet a központi címregiszterről és címkezelésről
 • 14/2019. (IX.26.) önkormányzati rendelet Pápa Helyi Építési Szabályzata és mellékletei  
 • 36/2017. (XII.22.) önkormányzati rendelet Pápa város településképének védelméről
 • 1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról
 • 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról
 • 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint a vízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről
 • 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről
 • 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról
 • 438/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet a vízgazdálkodási bírság megállapításának részletes szabályairól
 • 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről
 • 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról
 • 13/2015. (III. 31.) BM rendelet a vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól

 

Loading...
Ez a honlap sütiket (cookie) használ: Testreszabás - Sütik (cookie) kezelése. A sütik elfogadása kényelmesebbé teheti a böngészést. A weboldalunk további használatával hozzájárulását adja a sütik használatához. Adatkezelés
Ez a honlap sütiket (cookie) használ: Testreszabás - Sütik (cookie) kezelése. A sütik elfogadása kényelmesebbé teheti a böngészést. A weboldalunk további használatával hozzájárulását adja a sütik használatához. Adatkezelés