Oldalak melyek tartalmazzák a kifejezést:

TÁmop 3.1.11-12/2-2012-0053 Óvodafejlesztés pápa város Önkormányzata városi Óvodák intézményében

Összefoglaló

A TÁMOP 3.1.11-12/2 – 2012-0053 azonosító számú, Óvodafejlesztés Pápa Város Önkormányzata Városi Óvodák intézményében című projektről.


A pályázat kedvezményezettje a Pápai Városi Óvodák 9 tagóvodája.
A pályázat elnyert támogatása: 88 664 154 Ft
A pályázat időtartama: 2013.01.14 – 2014.07.13.
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.
A pályázat két legfontosabb eleme a pedagógus képzés és az óvodákban az eszközfejlesztés volt. További projekt tevékenység az óvoda nevelési programjában foglaltak megvalósulását támogató szolgáltatások, rendezvények, programok szervezése, valamint a komplex állapotfelmérést, a gyermekek személyiségfejlődésének nyomon követését szolgáló módszerek, eszközök megismerése, alkalmazása, továbbfejlesztése, illetve ezek alapján a saját intézményben alkalmazandó eljárások, módszerek rendszerének át-, illetve kialakítása került meghatározásra.

A megvalósulás részletezése

Eszközfejlesztés:

Az óvodákban a gyermekek bútorzata közül 9 csoportban gyermekszékek, 4 csoportban gyermek asztalok, 5 csoportban gyermekfektetők cseréje valósult meg. Két csoportban teljes bútorzat és két csoporthoz tartozóan öltözőbútor is beépítésre került. Néhány irodai bútor pótlását is sikerült megvalósítani. 
A pályázat lehetőséget teremtett az érintett tagóvodák udvarainak látványos fejlesztésére is, színes rotocubó készletek, pörgő-forgók, mérleghinták, rugós játékok, egyensúlyozó játékok kerültek telepítésre. Emellett úgynevezett gyermeksportszereket is sikerült beszerezni, melyek manapság egyre több közösségi színtéren előfordulnak, újdonságnak számítanak, pl. gyalogló, erőgép, lovagló. Ahol nagyobb hely is rendelkezésre állt, ott komplex mászó-várat, kötélpiramist és a fészekhintát is sikerült telepíteni.
A pályázat lehetőségét kihasználva az eszközök telepítéssel, bevizsgáltatva kerültek a gyermekek birtokába. Azóta már nem csak az akkor óvodába járó, de az évről évre újonnan érkező gyermekek is megismerkedtek az eszközök biztonságos használatával. Jó döntés volt az udvari eszközök bővítése, hiszen a mindennapi mozgás változatosságát, sokszínűségét, esztétikus környezetben, gondozott játszóudvarokon élhetik meg az óvodákba járó gyerekek. 

A pedagógus képzés négy fő területre koncentrálódott.
Első terület: 
Oktatáspolitika, tanügyigazgatás, törvényi változás – óvodavezetők, minőségirányításban közreműködő kolléganők, a fenntartó képviselője, a projektvezető, a szakmai vezető vettek részt, 30 órában ezen a képzésen. 
Második terület: 
Pedagógiai módszerek, fejlesztő pedagógiai, integráció. Ez volt talán a leghangsúlyosabb képzés, mely 150 órában valósult meg.
Részterületei:

 • új tanulásszervezési eljárások, projektmódszer, kooperatív technikák megismerése, alkalmazása, a tervezés elsajátítása lépésről lépésre,
 • integrációs pedagógiai program alkalmazása, 
 • az érzelmi intelligencia fontossága, fejlesztő hatásának jelentősége,
 • mozgásfejlesztés az óvodában, amely mindennap jelen lévő tevékenységünk, mégis kérik, szívesen választják a kolléganők ez irányú képzéseket.

Harmadik terület:
A drámapedagógia, mint a nevelés eszköze. A drámapedagógiának, mint módszernek, az óvodai tevékenységekben való alkalmazás lehetősége, 60 órás képzés.
Negyedik terület:
A környezettudatosságra nevelés, amely kiemelt területe a Pápai Városi Óvodák Nevelési Programjának, ez a terület is egy 60 órás képzés keretében valósult meg.

Az óvoda nevelési programjában foglaltak megvalósulását támogató szolgáltatások, rendezvények, programok részelemként szerepeltek, de témájuk, egész óvodát és az oda járó gyermekek családját megszólítva nagy jelentőségű eseményekké váltak. Négy témát öleltek át, amelyek mindegyike az adott óvoda közössége számára szerveződött. Ezek a következők voltak:

 • Szülőkkel közös program, családi nap.
 • Óvodai rendezvény címén zajló programok: pl. őszi terményünnep, szüreti vigadalom, libanap, tök lámpás-felvonulás, őszi vásár, stb.
 • A szülői szakmai fórumok.

Tagóvodánként, a szülői értekezleteken kaptak tájékoztatást a szülők a pályázat tartalmi elemei mellett, többek között arról is, hogy ez a fórum az őket leginkább érdeklő témákban kerül megszervezésre. Első jelzések alapján az óvoda-iskola átmenet megkönnyítése, a gyermeki akarat és a szülői engedékenység határai, az agresszió kezelése, az érzelmeken alapuló nevelés, a szeretet ereje és fontossága voltak a felvetődő témák. Ezeket figyelembe véve történt meg az előadók felkérése. A pontos időpontokról minden óvodában és az óvoda honlapján tájékozódhattak a szülők. 

 • A pályázat zárása előtt, tavasszal került megvalósításra egy környezetvédelmi program, a környezeti nevelés, a fenntarthatóság pedagógiájának közvetítése témakörben. 

A komplex állapotfelmérést, valamint a gyermekek személyiségfejlődésének nyomon követését szolgáló módszerek, eszközök megismerése, alkalmazása, továbbfejlesztése, illetve ezek alapján a saját intézményben alkalmazandó eljárások, módszerek rendszerének át-, illetve kialakítása az óvoda nevelési program részeként az alábbi fejezetcímek szerint került kidolgozásra:

 • Újszerű nevelési eljárások, fejlesztések, modern pedagógiai módszerek.
 • Egyénre szabott/differenciált fejlesztési módszerek. 
 • Az integrált neveléshez szükséges feltételrendszer új elemei. 
 • Az óvoda-iskola átmenetet segítő egyéb intézkedések, az óvoda és iskola közötti együttműködés új területei.
 • A nevelési-oktatási intézmények közötti új horizontális kapcsolatok kiépítése, ápolása. 
 • Az intézményfenntartóval való együttműködés új formáinak kiépítése.
 • A továbbképzéseken részt vettek által megszerzett ismeretek óvodai szervezeti egységen belül történő átadásának módszertana, eljárása.
Loading...
Ez a honlap sütiket (cookie) használ: Testreszabás - Sütik (cookie) kezelése. A sütik elfogadása kényelmesebbé teheti a böngészést. A weboldalunk további használatával hozzájárulását adja a sütik használatához. Adatkezelés
Ez a honlap sütiket (cookie) használ: Testreszabás - Sütik (cookie) kezelése. A sütik elfogadása kényelmesebbé teheti a böngészést. A weboldalunk további használatával hozzájárulását adja a sütik használatához. Adatkezelés