Oldalak melyek tartalmazzák a kifejezést:

Önkormányzati rendeletek (egységes szerkezetben)

Rendeletek (egységes szerkezetben)

* Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 26/2014. (X.22.) önkormányzati rendelete Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról

2024

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2024. (II.22.) önkormányzati rendelete Pápa Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről

2023

* Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 11/2023. (III.30.) önkormányzati rendelete a köztemetők használatának és a temetkezés rendjéről
Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 15/2023. (IV.27.) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezéséről, az elnevezések megváltoztatásáról  és a házszám megállapításáról
Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 20/2023. (VI.29.) önkormányzati rendelete a polgármester által adományozható díjak alapításáról és az adományozás rendjéről
* Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 22/2023. (VI.29.) önkormányzati rendelete a köztisztaságról
Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 23/2023. (VI.29.) önkormányzati rendelete a környezet és a fás szárú növények védelméről

2022

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 11/2022. (VI.17.) önkormányzati rendelete a helyi közutak nem közlekedési célú igénybevételéről
Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 12/2022. (VI.17.) önkormányzati rendelete a fizető parkolási övezetben történő várakozás rendjéről
Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 13/2022. (VI.17.) önkormányzati rendelete a településterv, a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet készítésével és módosításával összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól
Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2022. (IX.1.) önkormányzati rendelete a kedvtelésből tartott állatok tartásáról
Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 21/2022. (IX.20.) önkormányzati rendelete a korlátozott forgalmú területek behajtási rendjéről
Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 39/2022. (XII.15.) önkormányzati rendelete Pápa Város Önkormányzatának 2023. évi átmeneti gazdálkodásáról

2021

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2021. (VI.30.) önkormányzati rendelete a közterületi térfigyelő rendszerről
* Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének a közterületi térfigyelő rendszerről szóló 17/2021. (VI.30.) önkormányzati rendeletének 1. melléklete
Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 18/2021. (VI.30.) önkormányzati rendelete a sporttal kapcsolatos feladatokról
Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 26/2021. (X.14.) önkormányzati rendelete az útépítési együttműködésről
* Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 29/2021. (XI.25.) önkormányzati rendelete a helyi adókról
Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 30/2021. (XI.25.) önkormányzati rendelete a közterületen történő szeszes ital fogyasztásról
* Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 33/2021. (XII.16.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó kötelező helyi közszolgáltatásról

2020

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 4/2020. (II.14.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális, valamint a gyermekek és a fiatal felnőttek rászorultságára tekintettel nyújtható ellátásokról és az ezzel kapcsolatos eljárási szabályokról
* Pápa Város Önkormányzata Polgármesterének 9/2020. (III.31.) önkormányzati rendelete a Pápa városban biztosítható személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról
Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 19/2020. (VII.17.)önkormányzati rendelete a helyi építészeti-műszaki tervtanácsról
* Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 33/2020. (XII.15.) önkormányzati rendelete a közművelődésről
Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 37/2020. (XII.21.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megsértésének jogkövetkezményeiről

2019

* Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 11/2019. (VI.27.) önkormányzati rendelete a közterület-használatról
Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének Pápa Helyi Építési Szabályzatáról szóló 14/2019. (IX.26.) önkormányzati rendelete „Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének Pápa Helyi Építési Szabályzatáról szóló 14/2019. (IX.26.) önkormányzati rendelete (nagyítható mellékletekkel)”
Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének Pápa Helyi Építési Szabályzatáról szóló 14/2019. (IX.26.) önkormányzati rendelet 2. melléklete
Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének Pápa Helyi Építési Szabályzatáról szóló 14/2019. (IX.26.) önkormányzati rendelet 3. melléklete
Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének Pápa Helyi Építési Szabályzatáról szóló 14/2019. (IX.26.) önkormányzati rendelet 4. melléklete
Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének Pápa Helyi Építési Szabályzatáról szóló 14/2019. (IX.26.) önkormányzati rendelet 5. melléklete
Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének Pápa Helyi Építési Szabályzatáról szóló 14/2019. (IX.26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete
Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 20/2019. (XI.22.) önkormányzati rendelete Pápa Város Önkormányzata saját halottjává nyilvánítás szabályozásáról
Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 25/2019. (XII.19.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról

2018

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2018. (V.10.) önkormányzati rendelete a Közszolgálati Tisztviselők Napjának munkaszüneti nappá nyilvánításáról

2017

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 7/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelete a hivatali helyiségen és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól, valamint a többletszolgáltatásokért fizetendő díjak mértékéről
Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 36/2017. (XII.22.) önkormányzati rendelete Pápa város településképének védelméről
1-8. melléklet a 36/2017. (XII.22.) önkormányzati rendelethez

2015

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 9/2015. (IV.17.) önkormányzati rendelete a helyi népszavazásról
Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 15/2015. (V.28.) önkormányzati rendelete a közterületek nemzeti ünnepeken történő fellobogózásáról

2014

*
Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 4/2014. (III.6.) önkormányzati rendelete az önkormányzat jelképeiről és azok használatáról
Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 27/2014. (XI.20.) önkormányzati rendelete a díszpolgári cím és az egyes kitüntető díjak alapításáról és adományozásának rendjéről

2013

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 7/2013. (III.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról
1. melléklet Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 7/2013. (III.28.) önkormányzati rendeletéhez az önkormányzat vagyonáról
2. melléklet Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 7/2013. (III.28.) önkormányzati rendeletéhez az önkormányzat vagyonáról
* Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 28/2013. (XI.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről
Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 32/2013. (XII.31.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról

2012

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 21/2012. (X.25.) önkormányzati rendelete a köztisztviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról
* Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 22/2012. (X.25.) önkormányzati rendelete Pápa város egészségügyi alapellátási körzeteiről

2011

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 27/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete emlékmű, botlókő, emléktábla és magyarázó tábla állítás rendjéről

1992

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 5/1992. (III.17.) önkormányzati rendelete a városnév használatáról

Loading...
Ez a honlap sütiket (cookie) használ: Testreszabás - Sütik (cookie) kezelése. A sütik elfogadása kényelmesebbé teheti a böngészést. A weboldalunk további használatával hozzájárulását adja a sütik használatához. Adatkezelés
Ez a honlap sütiket (cookie) használ: Testreszabás - Sütik (cookie) kezelése. A sütik elfogadása kényelmesebbé teheti a böngészést. A weboldalunk további használatával hozzájárulását adja a sütik használatához. Adatkezelés