Önkormányzati rendeletek (egységes szerkezetben)

Rendeletek (egységes szerkezetben)

* Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 26/2014. (X.22.) önkormányzati rendelete Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról

* Helyi adóról szóló önkormányzati rendeletek

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 27/2010.(XII.16.) önkormányzati rendelete az idegenforgalmi adóról
Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 28/2010.(XII.16.) önkormányzati rendelete az építményadóról
Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 28/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról
Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 29/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelete a telekadóról
Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 33/2009.(XII.18.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról

2021

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2021. (I.29.) önkormányzati rendelete a kedvtelésből tartott állatok tartásáról
Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 7/2021. (III. 12.) önkormányzati rendelete Pápa Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről
Pápa Város Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2021. (V.26.) önkormányzati rendelete Pápa Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról
Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 26/2021. (X.14.) önkormányzati rendelete az útépítési együttműködésről

2020

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2020. (II.14.) önkormányzati rendeletePápa Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről
* Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 4/2020. (II.14.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális, valamint a gyermekek és a fiatal felnőttek rászorultságára tekintettel nyújtható ellátásokról és az ezzel kapcsolatos eljárási szabályokról
* Pápa Város Önkormányzata Polgármesterének 9/2020. (III.31.) önkormányzati rendelete a Pápa városban biztosítható személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról
Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 19/2020. (VII.17.)önkormányzati rendelete a helyi építészeti-műszaki tervtanácsról
* Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 33/2020. (XII.15.) önkormányzati rendelete a közművelődésről
Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 34/2020. (XII.15.) önkormányzati rendelete Pápa Város Önkormányzatának 2021. évi átmeneti gazdálkodásáról
Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 37/2020. (XII.21.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megsértésének jogkövetkezményeiről

2019

* Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 11/2019. (VI.27.) önkormányzati rendelete a közterület-használatról
Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének Pápa Helyi Építési Szabályzatáról szóló 14/2019. (IX.26.) önkormányzati rendelete
Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének Pápa Helyi Építési Szabályzatáról szóló 14/2019. (IX.26.) önkormányzati rendeletének 2. sz. melléklete
Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének Pápa Helyi Építési Szabályzatáról szóló 14/2019. (IX.26.) önkormányzati rendeletének 3. sz. melléklete
Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének Pápa Helyi Építési Szabályzatáról szóló 14/2019. (IX.26.) önkormányzati rendeletének 4. sz. melléklete
Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének Pápa Helyi Építési Szabályzatáról szóló 14/2019. (IX.26.) önkormányzati rendeletének 5. sz. melléklete
Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének Pápa Helyi Építési Szabályzatáról szóló 14/2019. (IX.26.) önkormányzati rendeletének 6. sz. melléklete
Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 15/2019. (IX. 26.) önkormányzati rendelete Pápa Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 20/2019. (XI.22.) önkormányzati rendelete Pápa Város Önkormányzata saját halottjává nyilvánítás szabályozásáról
Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 25/2019. (XII.19.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról

2018

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 10/2018. (II.15.) önkormányzati rendelete a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól
Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2018. (V.10.) önkormányzati rendelete a Közszolgálati Tisztviselők Napjának munkaszüneti nappá nyilvánításáról

2017

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 5/2017. (II.24.) önkormányzati rendelete a közterületi térfigyelő rendszerről
Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 7/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelete a hivatali helyiségen és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól, valamint a többletszolgáltatásokért fizetendő díjak mértékéről
Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 36/2017. (XII.22.) önkormányzati rendelete Pápa város településképének védelméről
1-8. melléklet a 36/2017. (XII.22.) önkormányzati rendelethez

2016

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2016. (IX.23.) önkormányzati rendelete a Pro Publico díj és Pápa Város Tiszteletbeli Követe cím alapításáról és adományozásának rendjéről

2015

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 9/2015. (IV.17.) önkormányzati rendelete a helyi népszavazásról
Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 15/2015. (V.28.) önkormányzati rendelete a közterületek nemzeti ünnepeken történő fellobogózásáról

2014

* Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2014. (II.5.) önkormányzati rendelete a köztemetők használatának és a temetkezés rendjéről
Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 4/2014. (III.6.) önkormányzati rendelete az önkormányzat jelképeiről és azok használatáról
* Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 11/2014. (V.29.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról
* Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 12/2014. (V.29.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó kötelező helyi közszolgáltatásról
Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 20/2014. (VIII.28.) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezésének, az elnevezések megváltoztatásának, valamint a házszámozás szabályairól
Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 27/2014. (XI.20.) önkormányzati rendelete a díszpolgári cím és az egyes kitüntető díjak alapításáról és adományozásának rendjéről

2013

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 7/2013. (III.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról
1. melléklet Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 7/2013. (III.28.) önkormányzati rendeletéhez az önkormányzat vagyonáról
2. melléklet Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 7/2013. (III.28.) önkormányzati rendeletéhez az önkormányzat vagyonáról
* Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 12/2013. (V.9.) önkormányzati rendelete a belváros közlekedéséről
1. melléklet a 12-2013. (IX.27.) önkormányzati rendelethez
* Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 28/2013. (XI.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről
Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 32/2013. (XII.31.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról

2012

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 21/2012. (X.25.) önkormányzati rendelete a köztisztviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról
Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 22/2012. (X.25.) önkormányzati rendelete Pápa város egészségügyi alapellátási körzeteiről

2011

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 27/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete emlékmű, botlókő, emléktábla és magyarázó tábla állítás rendjéről
Ingatlanok helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvánításáról szóló 28/2011. (X.6.) önkormányzati rendelet

2007

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 26/2007. (XII.20.) önkormányzati rendelete a Helyi jelentőségű védett természeti terület védettségének fenntartásáról

2005

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 41/2005.(XII.16.) önkormányzati rendelete a környezet védelméről

2004

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 14/2004. (IV.30.) önkormányzati rendelete a sporttal kapcsolatos feladatokról és kötelezettségről

1992

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 5/1992. (III.17.) önkormányzati rendelete a városnév használatáról

Loading...
Ez a honlap sütiket (cookie) használ: Testreszabás - Sütik (cookie) kezelése. A sütik elfogadása kényelmesebbé teheti a böngészést. A weboldalunk további használatával hozzájárulását adja a sütik használatához. Adatkezelés
Ez a honlap sütiket (cookie) használ: Testreszabás - Sütik (cookie) kezelése. A sütik elfogadása kényelmesebbé teheti a böngészést. A weboldalunk további használatával hozzájárulását adja a sütik használatához. Adatkezelés