Oldalak melyek tartalmazzák a kifejezést:

Szervezeti egységek és feladataik

A Pápai Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata

VÁROSFEJLESZTÉSI OSZTÁLY

 1. településfejlesztési és településrendezési tervek, eszközök, helyi építési szabályzat előkészítése, felülvizsgálata és végrehajtása,
 2. településképi véleményezési-, bejelentési- és kötelezési eljárással kapcsolatos ügyek,
 3. az építmény, az építményen belüli rendeltetési egység rendeltetésének megváltoztatását igazoló hatósági bizonyítványok kiállítása,
 4. vízgazdálkodási, vízjogi engedélyezési hatósági ügyek,
 5. nem gazdasági társaság feladatkörébe tartozó energetikai-, városüzemeltetési- és kommunális ügyek,
 6. Központi Címregiszter vezetése,

Beruházási Csoport

 1. önkormányzati beruházások előkészítése, szervezése, műszaki ellenőrzés, üzembe helyezés,
 2. önkormányzati intézmények beruházásainak koordinálása és ellenőrzése,
 3. pályázatok figyelése, előkészítése és benyújtása, végrehajtása,
 4. pályázatokhoz kötődő projektmenedzsmenti feladatok ellátása,
 5. közművekkel kapcsolatos egyeztetési, véleményezési feladatok ellátása,
 6. közbeszerzések, versenyeztetések lebonyolítása.
 7. helyi közutak nem közlekedési célú igénybevételével kapcsolatos ügyek,
 8. csapadékvíz-elvezető hálózattal és közutakkal kapcsolatos tulajdonosi nyilatkozatok kiállítása.

GAZDASÁGI OSZTÁLY

 1. intézmények pénzügyi-gazdasági ellenőrzése,
 2. önkormányzat gazdasági programjának összeállítása, a végrehajtás szervezése,
 3. önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági társaságokkal történő kapcsolattartás, a 100%-ban önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok közfeladat ellátására finanszírozás biztosítása.

Adóügyi Csoport

 1. adókivetés, beszedés, nyilvántartás, könyvelés,
 2. méltányossági kérelmek elbírálása, adóigazolások kiállítása.
 3. adó- és értékbizonyítvány kiállítása.

Adóbehajtási Csoport

 1. adóhátralékok, adók módjára behajtandó köztartozások behajtása,
 2. ellenőrzési feladatok ellátása.

Költségvetési Csoport

 1. az Önkormányzat és a Hivatal pénzgazdálkodásával kapcsolatos feladatok,
 2. számviteli feladatok,
 3. költségvetési, pénzellátási feladatok.

Vagyongazdálkodási Csoport

 1. önkormányzati vagyongazdálkodás, vagyon-hasznosítás, ingatlanfejlesztés,
 2. önkormányzati ingatlanvagyon nyilvántartása,
 3. nem lakáscélú helyiségek bérbeadása, üzemeltetése, az ehhez kapcsolódó végrehajtási feladatok ellátása,
 4. közterület-használati engedélyezési eljárással kapcsolatos ügyek.

ÖNKORMÁNYZATI ÉS SZERVEZÉSI OSZTÁLY

 1. képviselőtestület, nemzetiségi önkormányzatok, bizottságok tevékenységével kapcsolatos feladatok,
 2. polgármester, alpolgármester, jegyző, aljegyző adminisztrációs ügyeinek intézése, és egyéb szervezési feladatok,
 3. hivatali hatósági munka törvényességi ellenőrzése,
 4. közszolgálati tisztviselők közszolgálati jogviszonyával, köztisztviselőnek nem minősülő munkavállalók munkaviszonyával kapcsolatos ügyek,
 5. közszolgálati nyilvántartás kezelése,
 6. intézményvezetők és gazdasági vezetők közalkalmazotti jogviszonyával kapcsolatos ügyek,
 7. választásokkal kapcsolatos ügyek,
 8. köznevelési ügyek,
 9. Pápa város nevének és az önkormányzat jelképeinek használatával kapcsolatos engedélyezési eljárások,
 10. önkormányzat Tanulmányi Támogatási Rendszerének kezelésével kapcsolatos ügyek intézése,
 11. az államháztartáson kívüli forrásból nyújtott támogatásokkal kapcsolatos ügyek intézése,
 12. informatikai feladatok.

Gondnokság (csoport)

 1. a hivatal működéséhez szükséges technikai feltételek, eszközök biztosítása, karbantartása,
 2. a hivatali épületek üzemeltetése, karbantartása,
 3. bélyegző- és készletnyilvántartás vezetése,
 4. a hivatal tárgyieszközeivel kapcsolatos leltárfelvételi feladatok.

SZOCIÁLIS ÉS KÖZIGAZGATÁSI OSZTÁLY

 1. egészségügyi feladatok ellátása,

Igazgatási és Lakásügyi Csoport

 1. birtokvédelmi ügyek,
 2. közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartási ügyek,
 3. hagyatéki ügyek,
 4. anyakönyvvezetéssel kapcsolatos feladatok,
 5. honvédelmi-, polgári védelmi és katasztrófavédelmi igazgatási feladatok,
 6. állampolgársági ügyek,
 7. állatvédelmi feladatok,
 8. ügyfélszolgálati iroda,
 9. talált tárgyakkal kapcsolatos feladatok,
 10. hirdetmények kifüggesztésével kapcsolatos feladatok,
 11. társasházak törvényességi felügyelete,
 12. önkormányzati lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése, felújítási és karbantartási feladatainak ellátása, a bérbeadáshoz kapcsolódó végrehajtási feladatok ellátása.

Szociális és Hatósági Csoport

 1. pénzbeli és természetben nyújtott szociális, valamint a gyermekek és fiatal felnőttek rászorultságra tekintettel nyújtható támogatások biztosítása,
 2. kereskedelmi igazgatás és szálláshely szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatos feladatok,
 3. fás szárú növények védelmével, közérdekű védekezéssel kapcsolatos és egyéb környezetvédelmi ügyek,
 4. telepengedélyezés,
 5. zenés-táncos rendezvények bejelentése, engedélyezése,
 6. hozzátartozók közötti erőszak miatti családvédelmi koordinációs feladatok.

Közterület-felügyelet (csoport)

 1. a közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott engedélyhez, útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerűségének ellenőrzése,
 2. a közterület rendjére, tisztaságára vonatkozó önkormányzati rendeletekben és képviselőtestületi döntésekben foglaltak végrehajtásának ellenőrzése,
 3. a közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály által tiltott tevékenység megelőzésével, megakadályozásával, megszakításával, megszüntetésével és szankcionálásával kapcsolatos feladatok,
 4. közreműködés a közterület, az épített és természeti környezet, a közrend és a közbiztonság, valamint az önkormányzati vagyon védelmében,
 5. közreműködés a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzésében,
 6. közreműködés az állat-egészségügyi és ebrendészeti feladatok ellátásában,
 7. ellátja Pápa város közigazgatási területén működő térfigyelő rendszer üzemeltetését és kezelését,
 8. ellátja a jogszabályokban meghatározott egyéb feladatokat.

 

A Pápai Polgármesteri Hivatal szervezeti ábrája

A szervezeti ábra pdf formátumban

Loading...
Ez a honlap sütiket (cookie) használ: Testreszabás - Sütik (cookie) kezelése. A sütik elfogadása kényelmesebbé teheti a böngészést. A weboldalunk további használatával hozzájárulását adja a sütik használatához. Adatkezelés
Ez a honlap sütiket (cookie) használ: Testreszabás - Sütik (cookie) kezelése. A sütik elfogadása kényelmesebbé teheti a böngészést. A weboldalunk további használatával hozzájárulását adja a sütik használatához. Adatkezelés