Szervezeti egységek és feladataik

A Pápai Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata

VÁROSFEJLESZTÉSI OSZTÁLY

 1. településfejlesztési és településrendezési tervek, eszközök, helyi építési szabályzat elkészítése, véleményezése és végrehajtása,
 2. településképi véleményezési-, bejelentési- és kötelezési eljárással kapcsolatos ügyek,
 3. önkormányzati beruházások elkészítése, szervezése, műszaki ellenőrzés, üzembe helyezés,
 4. önkormányzati intézmények beruházásainak koordinálása és ellenőrzése,
 5. pályázatok figyelése, előkészítése és benyújtása,
 6. közművekkel kapcsolatos egyeztetési, véleményezési feladatok ellátása,
 7. vízügyek, közlekedési és egyéb kommunális ügyek,
 8. energia ügyek,
 9. Központi Címregiszter vezetése.

GAZDASÁGI OSZTÁLY

 1. intézmények pénzügyi-gazdasági ellenőrzése,
 2. önkormányzat gazdasági programjának összeállítása, a végrehajtás szervezése,
 3. vállalkozás-fejlesztés.

Adóügyi Csoport

 1. adókivetés, beszedés, nyilvántartás, könyvelés,
 2. méltányossági kérelmek elbírálása, adóigazolások kiállítása.

Adóbehajtási Csoport

 1. adóhátralékok, adók módjára behajtandó köztartozások behajtása,
 2. ellenőrzési feladatok ellátása.

Költségvetési Csoport

 1. az Önkormányzat és a Hivatal pénzgazdálkodásával kapcsolatos feladatok,
 2. számviteli feladatok,
 3. költségvetési, pénzellátási feladatok.

Vagyongazdálkodási Csoport

 1. önkormányzati vagyonkezelés és vagyon-hasznosítás, ingatlanfejlesztés,
 2. vagyongazdálkodás,
 3. önkormányzati ingatlanvagyon nyilvántartása,
 4. ingatlan-értékelés, adó- és értékbizonyítvány kiállítása,
 5. nem lakáscélú helyiségek bérbeadása, üzemeltetése, az ehhez kapcsolódó végrehajtási feladatok ellátása,
 6. az önkormányzat ingó és ingatlan vagyon hasznosítására vonatkozó szerződésekkel kapcsolatos ügyek,
 7. közterület-használati engedélyezési eljárással kapcsolatos ügyek.

ÖNKORMÁNYZATI ÉS SZERVEZÉSI OSZTÁLY

 1. képviselőtestület, nemzetiségi önkormányzatok, bizottságok tevékenységével kapcsolatos feladatok,
 2. polgármester, alpolgármester, jegyző, aljegyző adminisztrációs ügyeinek intézése, és egyéb szervezési feladatok,
 3. hivatali hatósági munka törvényességi ellenőrzése,
 4. közszolgálati tisztviselők közszolgálati jogviszonyával, köztisztviselőnek nem minősülő munkavállalók munkaviszonyával kapcsolatos ügyek,
 5. közszolgálati nyilvántartás kezelése,
 6. intézményvezetők és gazdasági vezetők közalkalmazotti jogviszonyával kapcsolatos ügyek,
 7. választásokkal kapcsolatos ügyek,
 8. köznevelési ügyek,
 9. közművelődési és egyéb kulturális feladatok,
 10. önkormányzat Tanulmányi Támogatási Rendszerének kezelésével kapcsolatos ügyek intézése,
 11. az államháztartáson kívüli forrásból nyújtott támogatásokkal kapcsolatos ügyek intézése,
 12. informatikai feladatok.

Gondnokság (csoport)

 1. a hivatal működéséhez szükséges technikai feltételek, eszközök biztosítása, karbantartása,
 2. a hivatali épületek üzemeltetése, karbantartása,
 3. egyéb szálláshely (9737 Bükfürdő, Muskátli sor 2-3.) üzemeltetése, karbantartása,
 4. nem lakáscélú helyiségekkel kapcsolatos karbantartási feladatok.

SZOCIÁLIS ÉS KÖZIGAZGATÁSI OSZTÁLY

 1. egészségügyi feladatok ellátása,

Igazgatási és Lakásügyi Csoport

 1. birtokvédelmi ügyek,
 2. közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartási ügyek,
 3. hagyatéki ügyek,
 4. anyakönyvvezetéssel kapcsolatos feladatok,
 5. honvédelmi-, polgári védelmi és katasztrófavédelmi igazgatási feladatok,
 6. állampolgársági ügyek,
 7. állategészségügyi és állatvédelmi feladatok,
 8. lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése, és az ehhez kapcsolódó végrehajtási feladatok ellátása, társasházkezelés
 9. központi irattár,
 10. ügyfélszolgálati iroda,
 11. talált tárgyakkal kapcsolatos feladatok,
 12. marhalevél kezelésével kapcsolatos feladatok,
 13. társasházak törvényességi felügyelete,
 14. hatósági bizonyítványok, igazolások kiállítása.

Szociális és Hatósági Csoport

 1. pénzbeli és természetben nyújtott szociális valamint a gyermekek és fiatal felnőttek rászorultságra tekintettel nyújtható támogatások biztosítása,
 2. kereskedelmi igazgatás és szálláshely szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatos feladatok,
 3. környezetvédelmi hatósági ügyintézés, egyéb környezetvédelmi feladatok,
 4. telepengedélyezés,
 5. zenés-táncos rendezvények bejelentése, engedélyezése.

 

A Pápai Polgármesteri Hivatal szervezeti ábrája

A szervezeti ábra pdf formátumban

Loading...
Ez a honlap sütiket (cookie) használ: Testreszabás - Sütik (cookie) kezelése. A sütik elfogadása kényelmesebbé teheti a böngészést. A weboldalunk további használatával hozzájárulását adja a sütik használatához. Adatkezelés
Ez a honlap sütiket (cookie) használ: Testreszabás - Sütik (cookie) kezelése. A sütik elfogadása kényelmesebbé teheti a böngészést. A weboldalunk további használatával hozzájárulását adja a sütik használatához. Adatkezelés