Oldalak melyek tartalmazzák a kifejezést:

Meghívó a 2009. november 26-i képviselőtestületi ülésre

MEGHÍVÓ
 
A helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény 12. § (2) bekezdése alapján Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének ülését
 
2009. november  26 -án (csütörtökön)
 
8,00 órára
 
a Városháza „A” épületének (Pápa, Fő u. 12.) nagytermébe összehívom.
 
 
NAPIRENDI JAVASLAT
 
 
1. Beszámoló az önkormányzat 2009. évi háromnegyedéves gazdálkodásáról
Előadó: Dr. Kovács Zoltán polgármester
Menyhárt László osztályvezető
 
2. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2009. (…) rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről szóló, módosított 4/2009. (II.26.) rendelet módosításáról
Előadó: Dr. Kovács Zoltán polgármester
Menyhárt László osztályvezető
 
3. 2010. évi pénzügyi ellenőrzési munkaterv jóváhagyása
Előadó: Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző
 
4. Az önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója
Előadó: Dr. Kovács Zoltán polgármester
Menyhárt László osztályvezető
 
5. A hatályos önkormányzati rendeletek jogharmonizációs célú felülvizsgálata a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK Irányelv alapján
Előadó: Dr. Kovács Zoltán polgármester
Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző
 
6. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2009. (…) rendelet-tervezete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló, többször módosított 49/1993. (XII.21.) rendelet módosításáról
Előadó: Dr. Kovács Zoltán polgármester
Polgár Jenő osztályvezető
 
7. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2009. (…) rendelet-tervezete a közterület használatról és a reklámozás rendjéről szóló, többször módosított 18/1994. (V.17.) rendelet módosításáról
Előadó: Dr. Kovács Zoltán polgármester
Schmidt Lajos osztályvezető
 
8. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2009. (…) rendelet-tervezete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és az ezzel kapcsolatos eljárási szabályokról szóló, többször módosított 9/2008. (VI.5.) rendelet módosításáról
Előadó: Dr. Kovács Zoltán polgármester
Benecz Rita osztályvezető
 
9. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2009. (…) rendelet-tervezete a temetőkről és temetkezésekről szóló, többször módosított 18/2000. (IX.13.) rendelet módosításáról
Előadó: Dr. Kovács Zoltán polgármester
Németh Tamás osztályvezető
 
10. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2009. (…) rendelet-tervezete az ivóvíz- és szennyvízszolgáltatás díjáról szóló, többször módosított 40/1995. (XI.29.) rendelet módosításáról
Előadó: Dr. Kovács Zoltán polgármester
Németh Tamás osztályvezető
 
11. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2009. (…) rendelet-tervezete az Önkormányzat vagyonáról, a vagyonkezelés és hasznosítás szabályairól szóló, többször módosított 22/1992. (X.13.) rendelet módosításáról
Előadó: Dr. Kovács Zoltán polgármester
Schmidt Lajos osztályvezető
 
12. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2009. (…) rendelet-tervezete az Esterházy út és környéke építészeti és táji értékeinek helyi védelméről szóló, módosított 22/1993. (V.25.) rendelet módosításáról
Előadó: Dr. Kovács Zoltán polgármester
Németh Tamás osztályvezető
 
13. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2009. (…) rendelet-tervezete Pápa Helyi Építési Szabályzatáról szóló, többször módosított 10/2002. (VII.5.) rendelet módosításáról
Előadó: Dr. Kovács Zoltán polgármester
Németh Tamás osztályvezető
 
14. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2009. (…) rendelet-tervezete a Malomkerti lakóterület Helyi Építési Szabályzatáról szóló, módosított 8/2003. (IV.17.) rendelet módosításáról
Előadó: Dr. Kovács Zoltán polgármester
Németh Tamás osztályvezető
 
15. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2009. (…) rendelet-tervezete a Vajda Péter lakótelep bővítésének Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló, módosított 9/2003. (VI.20.) rendelet módosításáról
Előadó: Dr. Kovács Zoltán polgármester
Németh Tamás osztályvezető
 
16. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2009. (…) rendelet-tervezete a sporttal kapcsolatos feladatokról és kötelezettségekről szóló 14/2004. (VI.30.) rendelet módosításáról
Előadó: Dr. Kovács Zoltán polgármester
Dr. Nagy Krisztina osztályvezető
 
17. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2009. (…) rendelet-tervezete a talajterhelési díjról szóló, módosított 25/2004. (IX.10.) rendelet módosításáról
Előadó: Dr. Kovács Zoltán polgármester
Németh Tamás osztályvezető
 
18. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2009. (…) rendelet-tervezete a környezet védelméről szóló, többször módosított 41/2005. (XII.16.) rendelet módosításáról
Előadó: Dr. Kovács Zoltán polgármester
Németh Tamás osztályvezető
 
19. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2009. (…) rendelet-tervezete egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről
Előadó: Dr. Kovács Zoltán polgármester
 
20. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2009. (…) rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló, többször módosított 20/1995. (IV.27.) rendelet módosításáról
Előadó: Dr. Kovács Zoltán polgármester
Dr. Nagy Krisztina osztályvezető
 
21. Pápa város környezetvédelmi programjának felülvizsgálata
Előadó: Dr. Kovács Zoltán polgármester
Németh Tamás osztályvezető
 
22. Tájékoztató a környezet állapotáról
Előadó: Dr. Kovács Zoltán polgármester
 
23. Beszámoló az Egyesített Szociális Intézmény tevékenységéről
Előadó: Csöréné Pőr Eszter intézményvezető
 
24. Beszámoló a Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő tevékenységéről (zárt ülés)
Előadó: Dr. Vörös Ibolya főigazgató
 
25. Beszámoló a Pápai Hús 1913 Kft. 2009. I-III. negyedévi tevékenységéről (zárt ülés)
Előadó: Politzer József ügyvezető
 
26. Vegyes ügyek
 
 
Kérem, hogy a Képviselőtestület ülésén megjelenni szíveskedjen.
 
 
Pápa, 2009. november 20.
 
 
Dr. Kovács Zoltán sk.
polgármester

 

Loading...
Ez a honlap sütiket (cookie) használ: Testreszabás - Sütik (cookie) kezelése. A sütik elfogadása kényelmesebbé teheti a böngészést. A weboldalunk további használatával hozzájárulását adja a sütik használatához. Adatkezelés
Ez a honlap sütiket (cookie) használ: Testreszabás - Sütik (cookie) kezelése. A sütik elfogadása kényelmesebbé teheti a böngészést. A weboldalunk további használatával hozzájárulását adja a sütik használatához. Adatkezelés