Oldalak melyek tartalmazzák a kifejezést:

Kdop-4.2.1/b-2007-0006 pápa, Ötödik u. útfejlesztése i. ütem

Projekt helyrajzi száma: 571, 670, 803, 1046, 1117
Igényelt támogatás: 23 300 000,-Ft
Projekt összköltség: 33 300 064,-Ft
Pályázat benyújtás dátuma: 2007.08.24

 

Az Ötödik utca - a Belváros nagy forgalmú keleti elkerülő útja - legjobban leromlott szakaszának felújítása során a megfelelő profil kialakítása érdekében a tönkrement burkolat lemarásra került, az út többrétegű aszfaltburkolatot kapott. Megújultak a járdák, a négy buszmegálló, valamint az összetöredezett, feladatát már ellátni képtelen folyóka is. A zöld területek is rendezésre kerültek, így a korábbi gondozatlan, poros-sáros környezet esztétikusabbá vált. A járdák csapadékvízmentesítése érdekében többlet víznyelők kerültek elhelyezésre, a gyógyszertár mellett az orvosi rendelő megközelítése is akadálymentes lett.

A fejlesztéssel csökkent a balesetveszély, jelentősen csökkent a korábbi zaj és porszennyezés, az autóbuszmegállók felújításával azok akadálymentesítése is megtörtént. A kivitelezés során a gyalogos átvezetések is kialakításra kerültek, így az útkereszteződésekben a gyalogosforgalom a keresztező utcáknál biztonságosan haladhat át.

A KDOP 4.2.1/B pályázatának támogatásával megépült „Ötödik utca” a belváros keleti elkerülőútjának része, a Kisbér-Veszprémvarsány felől Győr felé közlekedők fő útvonala. Hálózati szerepe is jelentős, hiszen a Vajda lakótelep, a sportcsarnok, valamint a termálfürdő egyik fő megközelítési lehetősége és a Tókertváros észak-déli fő gyűjtőútja.

A keleti belső elkerülőút a Győri út, Téglagyári út és a Várkert utca csomópontjától indul. Része a 2008-ban TEUT támogatásból megerősített Várkert utca a Győri út és a Gróf út között, a leromlott, nyomvályús kátyús Gróf út Várkert utca és Ötödik utca közötti szakasza az Ötödik utca a Gróf úttól a Gyimóti útig. A belső elkerülőút jelenleg a Gyimóti úton a Csóka körforgalomig tart, ahol csatlakozik a város észak-déli főközlekedési irányához. Tervezés alatt áll a Gyimóti-Teveli utakat összekötő új út, ami a belvárost újabb 600 m-rel tehermentesítené.

A felújítás előtt a burkolat erősen deformálódott, töredezett, kátyús volt, a vízelvezetés megoldatlansága – töredezett, megsüllyedt folyóka – az út és környezet állapotát jelentősen lerontotta. A járdák és a buszmegállók burkolata is tönkrement. Az utca tervezésére 2007-ben a Bau Markt Kft. kapott megbízást. Az Ötödik utca mentén korábban megtörtént a közművek – beleértve a szennyvízcsatorna – építése, az ivóvízvezeték felújítására a rekonstrukciót megelőzően került sor. Az úton a közreműködő szervezet észrevételeit követően 2008. május 5-én a TLI Laboratóriummal lehajlásmérést végeztettünk, ez igazolta, hogy a burkolat teherbírása megfelelő.

 A beruházás megvalósítására 2007. augusztus 24-én nyújtottuk be pályázatunkat a KDOP-4.2.1/B pályázati felhívásnak megfelelően. Hiánypótlást követően pályázatunk befogadásra került, s 2007. december 4-én a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség pályázatunkat támogatásra érdemesnek minősítette. A támogatási szerződés megkötésére 2008. július 29-én ünnepélyes körülmények között került sor a. A KDRFT 23.300 eFt támogatásban részesítette az 33.300 eFt összköltségű beruházás megépítését, így 10.000 eFt saját forrást kellett biztosítanunk.

A támogatási döntést követően megkezdődött a közbeszerzés előkészítése, majd 2008. február 5-én megjelent az egyszerű eljárás ajánlati felhívása. Az ajánlati dokumentációt 7-en váltották ki, közülük 6-an tettek ajánlatot. A bontást követően hiánypótlásra, majd a felvilágosítás kérésekre került sor. Az ajánlatok értékelése a legalacsonyabb ellenszolgáltatást kérő ajánlattevő kiválasztásával történt. A bírálatot követően az eredményhirdetésre 2009. március 21-én került sor, ahol nyertesként a Swietelsky Kft-t hirdettük ki. A támogatási szerződés késedelmes aláírása miatt a Kbt-ben meghatározott 60 napos határidőn belül 2008. május 20-án feltételesen megkötöttük a vállalkozási szerződést. A vállalkozási díj 23.104,- eFt

A támogatási szerződés megkötését követően az érintettekkel együtt 2008. augusztus7-én tartott munkaterület átadás-átvételi eljárás után kezdődhetett meg a kivitelezés.

Az építési munka szakaszosan valósult meg. Először a Gróf út és Aradi utca közötti szakaszon kezdődött a munkavégzés, majd az Aradi és Nagyváradi, végül a Nagyváradi és Fiumei utca között. Első tevékenységként a burkolat profilmarására került sor, ezt követően a folyókaépítés kezdődött meg. A támogatási szerződés kései megkötése miatt a szerződéses határidőt 2008. szeptember 29-én módosítottuk, később a felmerült, előre nem tervezhetett pótmunkák – többletvíznyelők beépítése, a folyókacsere során teljesen tönkrement kapubejárók, s a burkolatcsere során szétdőlő buszmegállók helyreállítása költségeinek elszámolására 2008. október 29-én ismételten módosítanunk kellett a szerződést.

A műszaki átadás-átvételi eljárás a szerződésnek megfelelően 2008. október 31-én kezdődött meg. Az eljárás során észlelt hiányosságok, észlelt rongálások, valamint a szükséges helyreállítások miatt elrendelt hiánypótlások miatt az eljárás zárónapjaként 2008. november 30-át határoztuk meg. A műszaki átadás-átvételi eljárás jegyzőkönyvének lezárása 2008. december 2-án történt.

675 m hosszban új burkolat épült két rétegben, a szakasz teljes hosszában megújult a vízelvezető folyóka és a járda. A négy buszmegállót akadálymentesítettük, a keresztező gyalogosforgalom számára a járdákat az útburkolatig meghosszabbítottuk. Az út menti poros, sáros területeket rendeztük, ahol korábban térburkolat volt, helyreállítottuk, az óvoda és a kisboltok környékén a felületeket murváztuk, a többi helyen zöldterületet alakítottunk ki. A járdák csapadékvízmentesítése érdekében többlet víznyelők kerültek elhelyezésre, a gyógyszertár mellett az orvosi rendelő megközelítése is akadálymentes lett.

A fejlesztéssel csökkent a balesetveszély, jelentősen csökkent a korábbi zaj és porszennyezés. Az Ötödik utca második szakaszának felújítását pályázati támogatásból 2009-ben tervezzük.

Loading...
Ez a honlap sütiket (cookie) használ: Testreszabás - Sütik (cookie) kezelése. A sütik elfogadása kényelmesebbé teheti a böngészést. A weboldalunk további használatával hozzájárulását adja a sütik használatához. Adatkezelés
Ez a honlap sütiket (cookie) használ: Testreszabás - Sütik (cookie) kezelése. A sütik elfogadása kényelmesebbé teheti a böngészést. A weboldalunk további használatával hozzájárulását adja a sütik használatához. Adatkezelés