Jelenlegi hely

projekt

Szigeti veszedelem-feldolgozás a klasszikus értékek mentén

A szervezők becslései szerint közel kétezer néző látta csütörtök késő este a Szigeti veszedelem című összművészeti bemutatót az Erzsébet ligetben. A 350 diák részvételével zajló nagyszabású előadást vastapssal jutalmazta a publikum.

Sajtótájékoztatón összegezték a belváros rehabilitációs projektet

A „Pápa városközpont funkcióbővítő rehabilitációja” című európai uniós projekt jelenlegi állását összegezte sajtótájékoztatóján a megrendelő képviseletében dr. Áldozó Tamás polgármester és Németh Tamás projektmenedzser illetve Vörös László, a Fő téri munkálatokat végző cég vezérigazgatója. A Fő tér elkészült területén tartott projekteseményen a polgármester úgy fogalmazott, a téren a 2012-re tervezett munkák nagy része elkészült és azt várják, hogy a hátralévő egy hónapban is sokat haladjon az építkezés.

Pályázat útján folytatódhat a Fáy óvoda nagyszabású projektje

Egy sikeres európai uniós TÁMOP pályázat nyomán folytathatja a migráns gyerekek beilleszkedését segítő tevékenységét a Városi Óvodák Fáy lakótelepi tagintézménye. „A Pápa Városi Óvodák tagintézményébe külföldről érkező migráns gyermekek befogadása, nevelése illetve oktatása II. szakasza” című projekt nyitórendezvényét ma este tartották a régi-új Városháza aulájában, melyen részt vett Unger Tamás alpolgármester, Keith P. Boone ezredes, a Nehéz Légszállító Ezred parancsnoka és felesége Leslie, nemzeti rangidős parancsnokok és feleségeik, a légiszállítást támogató szolgálatok képviselői valamint a Városi Óvodák vezetősége és a tagintézmények munkatársai. 

Könyvtári adatbázis használati, valamint információkeresési ismeretek a „Google-generáció” számára

Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatása a pápai Jókai Mór Városi Könyvtár vezetésével című TÁMOP pályázat keretein belül hat oktatási intézmény vehet részt 2012. szeptember 1. és 2013. augusztus 31. között a könyvtár által meghirdetett szakkörökön és témaheteken. A projekt elsődleges célja a tanulók kreatív képességeinek, informatikai, filmművészeti, helyismereti és honismereti életszemléletének fejlesztése.

KÖZOP-3.5.0-09-2010-0013 Pápa, keleti elkerülő út építése

Önkormányzatunk 2010. februárjában nyújtott be pályázatot a Közlekedésfejlesztési Integrált Közreműködő Szervezethez a pápai keleti elkerülő út építését megelőző részletes megvalósíthatósági tanulmány elkészítésének támogatására.

KDOP-4.1.1/E-10-2010-0014 Pápa, Somlai u. – Munkás u. közötti városrész csapadékvíz elvezetése


Kedvezményezett: Pápa Város Önkormányzata (8500 Pápa, Fő u. 12.)

Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: 100.000.000 Ft

A kivitelezés kezdetének és befejezésének időpontja: 2012. május 15. – 2012. július 31.

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0438 Pápa város közoktatási intézményeinek IKT fejlesztése

 

Kedvezményezett: Pápa Város Önkormányzata (8500 Pápa, Fő u. 12.)

Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: 103.294.990 Ft

A kivitelezés kezdetének és befejezésének időpontja: 2011. február 1. – 2012. június 30.

 

TIOP 3.4.2-11/1 - Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése című pályázat

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 214/2011(XII.22.) határozatával támogatta, hogy Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye a TIOP 3.4.2-11/1 számú az önkormányzatok, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése felhívásra pályázatot nyújtson be.

TÁMOP 3.4.1.B-08/2 Pápai Városi Óvodák tagintézményeibe külföldről érkező nem magyar állampolgárságú, nem magyar ajkú gyermekek befogadása, nevelése és oktatása

A TÁMOP-3.4.1.B-08/2 „Migráns tanulók a magyar közoktatásban” pályázat kiírás szerinti, „Pápai Városi Óvodák tagintézményeibe külföldről érkező nem magyar állampolgárságú, nem magyar ajkú gyermekek befogadása, nevelése és oktatása” című, 2010. 02. 01-től 2011. 10. 01-ig tartó projektjét Városi Óvodák Fáy A. Ltp.-i Tagóvodája az előírt célkitűzések mentén sikeresen valósította meg.

Oldalak

Feliratkozás projekt csatornájára