Jelenlegi hely

Felhívás

Felhívás adománygyűjtésre

Felhívás adománygyűjtésre - Pápa Város Infrastruktúrájának Fejlesztéséért Közalapítvány

A Pápai Német Nemzetiségi Önkormányzat felhívása

Felhívás

 

A Pápai Német Nemzetiségi Önkormányzat 2016 szeptemberében a magyarországi németek elűzetésének 70. évfordulója alkalmából megemlékezést szervez és a Pápa és Pápa környéki települések 1946-1948 közötti kitelepítés eseményeiről egy kiadványt jelentet meg.

A kiadvány összeállításához szívesen fogad minden a fenti eseményhez kapcsolódó történetet, dokumentumot, fényképet.

Kér minden érintettet, hogy az anyagokat személyesen a Pápai Polgármesteri Hivatal Titkárságára, vagy elektronikusan a titkarsag@papa.hu e-mail címre szíveskedjenek megküldeni 2016. április 15-ig.

Érdeklődni a 06/20/205-0077-es telefonszámon, Pillerné Fódi Ilonánál lehet.

 

Köszönettel:
Pápai Német Nemzetiségi Önkormányzat

FELHÍVÁS


Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének az egyes kitüntető díjak alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 20/1992. (X.13.) önkormányzati rendeletében foglaltak alapján évente a március 15-i nemzeti ünnep alkalmából kerül sor a PÁPA VÁROSÉRT ÉRDEMÉREM, valamint PÁPA VÁROS DÍSZOKLEVELE kitüntető díjak adományozására.

Felhívás

Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt lakosságot arról, hogy a Teuton Lovagrend bébiételt juttatott településünkre, melyet Pápa Város Önkormányzata Egyesített Szociális Intézményének Családsegítés munkatársai osztanak szét a pápai lakcímmel rendelkező gyermekek részére.

Hatósági felhívás

A jó idő beköszöntével megszaporodott az avartüzek száma Magyarországon, így Veszprém megye területén is. Az esetek hátterében legtöbbször felelőtlen emberi magatartás áll. A szántókon, a műveletlen területeken, valamint a gyümölcsösben összegyűjtött száraz fű, fahulladékok környezetkímélő megsemmisítését, hasznosítását csak engedélyezett módon szabad végezni.

Ezúton is kérjük a lakosságot, hogy a hatályos jogszabályok, önkormányzati rendeletek betartását vegyék figyelembe!!!!!!!!!!

Hatósági felhívás

A kémények tisztíttatása és folyamatos ellenőrzése életeket menthet

Az Országgyűlés 2012. június 18-án elfogadta a kéményseprő-ipari közszolgáltatásokról szóló 2012. évi XC. törvényt, amely 2013. január 1-jén lépett hatályba.

2013. év kezdetének egyik fontos feladata a kéményseprő-ipari közszolgáltatási tevékenység minél teljesebb körű lakossági elfogadtatásán keresztül a lakossági biztonsági szint növelése. A legfontosabb feladat a szabálytalanul, vagy engedély, illetve felülvizsgálat nélkül működő kémények és tüzeléstechnikai eszközök ellenőrzött és szabályozott keretek közé szorítása.

FELHÍVÁS - Pax Animae Mentalhygienés Egyesület

A Pápai Lelki  Elsősegély Telefonszolgálat új önkéntes munkatársainak képzésére 80 órás ingyenes képzés indul.

FELHÍVÁS

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Pápai Kirendeltsége a foglalkoztatás bővítését szolgáló bértámogatási program keretében a hátrányos helyzetű álláskeresők, valamint a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának elősegítésére pályázatot hirdet.

FELHÍVÁS

Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt lakosságot arról, hogy a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet térítésmentes élelmiszersegélyt juttat el településünkre, melyet Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye Családsegítés munkatársai osztanak szét a legrászorultabb személyek között az alábbi időpontokban:

Felhívás

Pápa Város Önkormányzata és az MH Pápa Bázisrepülőtér a repülőtér építésének, a pápai repülés kezdetének 75. évfordulója alkalmából közös kiállítást szervez, melyen szeretnénk fényképek és tárgyi emlékek segítségével felidézni, bemutatni a város életében a megépítésétől kezdődően meghatározó szerepet betöltő repülőtér és repülés történetét, továbbá a hozzá kapcsolódó katonai hagyományokat.

Feliratkozás Felhívás csatornájára