Top-2.1.3-15.ve1-2016-00025 pápa város észak-nyugati részének csapadékvíz elvezetése és a tapolcafői vízbázis védelme

Európai Regionális Fejlesztési Alap - Széchenyi2020 logo

Projekt azonosító száma: TOP-2.1.3-15-VE1-2016-00025
Kedvezményezett neve: Pápa Város Önkormányzata (Pápa, fő u. 5.)
Elnyert támogatás összege: 400 millió Ft
Támogatási intenzitás: 100 %
Támogató alap: Európai Regionális Fejlesztési Alap
Projekt kezdete: 2017. június 1.
Projekt tervezett befejezése: 2020. január 31.

Projekt tartalma:

Pápa Város Önkormányzata 400 millió forint támogatást nyert el a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések című pályázati kiírásra benyújtott pályázatával. Az elnyert összegből megvalósuló fejlesztés célja a város belterületére hulló csapadékvizek biztonságos elvezetése, a városon áthúzódó Bakony-ér és Tapolca patak elvezető rendszereinek rendezése és a Pápa-Tapolcafő vízbázison a felszín alól feltörő fakadó vizek rendezett, kártétel nélküli elvezetése.                                       

A projekt három beavatkozási ponton jelöl meg fejlesztéseket:

 • A város észak-nyugati belterületi részén található egykori Tapolca-patak körüli terület

  Az egykori Tapolca patak medre helyén épült, a Gyimóti úttól induló zárt csapadékvíz elvezető a belváros keleti részének és a Fő térnek a csapadékvizeit gyűjti össze. Ebbe az elvezetőbe csatlakozik be a 2014-ben épített Szent István úti csapadékvíz elvezető és az egykori Cinca-árok zárt csatornája is. Az egykori Tapolca patak a Lehel utcától nyílt árokban viszi tovább a csapadékvizeket, majd zárt rendszerű átkötéssel a vizek a nyílt Büdös-árokba folynak. Ebbe csatlakozik be a Határ utcánál a nyugati városrész vizeit összegyűjtő csapadékcsatorna.  A vízelvezető rendszer szakadozott, rekonstrukcióra szorul.

  A projekt keretében a város központjából a csapadékvizeket a Mezőlaki-Séd befogadóba kívánják elvezetni. Ennek magvalósítására az Erzsébet liget alatt 358 folyóméter hosszan kicserélik a kis átmérőjű csapadékvíz-csatornát, ami a Ligetköz utcánál egy meglévő, nagyobb átmérőjű csatornába csatlakozik be. A Lehel utcai szakaszon 120 méter hosszan zárt csapadékvíz–elvezető épül, a Meggyes köz felől érkező csapadékvizek levezetéséhez pedig 227 méter hosszú csapadékcsatorna bekötés épül. A Tapolca vízfolyás további szakaszán, összesen 2007 folyóméter hosszan a nyílt csapadékvíz-elvezető árok szelvénybővítését végzik el.

 • A város észak-nyugati belterületén lévő Bakony-ér Gyár utca és Tarczy utca közötti szakasza

  A Bakonyjákó területén eredő Bakony-ér keresztül folyik a Tókerten és a Várkerten, ebbe a patakba csatlakoznak be a Tókerti városrész csapadékvíz elvezetői és így éri el a patak az alacsonyabban fekvő Gyár és Tarczy utcát. A patak vízjárása rendkívül változó, nagyobb esőzéskor a meder telítettsége 100 százalékos, a patak kilép a medréből és veszélyezteti az alsóbb utcaszakaszokat. A Tarczy és Acsády utcai kereszteződésnél lévő hídnál a meder keresztszelvénye összeszűkül, ezzel visszaduzzasztja a vizet, ami további problémákat okoz a lakott területen.

  A projekt keretében töltés épül a két veszélyeztetett utcában: a Gyár utcában 60 folyóméter, a Tarczy utcában 185 folyóméter hosszúságban. Két depóniát is kialakítanak a Bakony-ér felső mederéléhez kapcsolódva: a Gyár utcában az ér bal oldalán 5,5 méter keresztmetszettel, a Tarczy utcában, a patak jobb partján pedig 7,2 méter keresztmetszettel. Az Acsády útnál lévő Bakony-ér híd átépítésével, a mederszelvény kibővítésével megszüntetik a visszaduzzasztó hatást.

 • Pápa-Tapolcafőn, a Pápa város tulajdonában lévő Pápai Vízmű területe

  A Tapolcafőn üzemelő vízbázis a város és 17 település lakosságát látja el ivóvízzel. A bauxit bányászat megszűnését követően jelentősen megemelkedett a karsztvíz szintje, a vízbázis területét fakadó források lepték el, melyek veszélyeztetik a vízmű infrastruktúráját. Ezen túl a Tapolcafő felől érkező csapadékvizek elvezetése sem megoldott, szükségessé vált a komplex vízelvezető rendszer kialakítása. A tervek szerint a föld alatt elhelyezett dréncsövek gondoskodnak a területen feltörő vizek összegyűjtéséről és egy újonnan kialakítandó nyílt árokba vezetéséről. A vízbázis területén 464 méter hosszú nyílt árok és 77 méter zárt csatorna épül. A nyílt árok mellett a Forrásfői utca alatt a Csomasz Tóth Kálmán utca kereszteződéséig 175 méter hosszú zárt csapadékcsatorna is épül, melynek funkciója a településről érkező csapadékvizek elvezetése a befogadó Tapolca patakhoz, így a vízbázis területét nem érintik ezek a csapadékvizek.

  A projekt eredményeképpen a jelenlegi csapadékvíz-elvezetési problémák megszűnnek, a természetben bekövetkezett változások által kiváltott környezeti problémák csökkennek, az egyes beavatkozási területeken összesen 3428 folyóméterrel növelik a bel- és csapadékvíz védelmi létesítmények hosszát.

RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS A PROJEKTRŐL

Pápa város észak-nyugati részének csapadékvíz elvezetése és a Tapolcafői Vízbázis védelme

Vállalkozási szerződés
Megbízási szerződés
Megbízási szerződés
Megbízási szerződés
Megbízási szerződés
Tervezési szerződés
Tervezési szerződés
Tervezési szerződés
Használati megállapodás
Megbízási szerződés
Megállapodás
Megbízási szerződés
Megbízási szerződés
Megbízási szerződés
Megbízási szerződés
Megbízási szerződés

Loading...
Ez a honlap sütiket (cookie) használ: Testreszabás - Sütik (cookie) kezelése. A sütik elfogadása kényelmesebbé teheti a böngészést. A weboldalunk további használatával hozzájárulását adja a sütik használatához. Adatkezelés
Ez a honlap sütiket (cookie) használ: Testreszabás - Sütik (cookie) kezelése. A sütik elfogadása kényelmesebbé teheti a böngészést. A weboldalunk további használatával hozzájárulását adja a sütik használatához. Adatkezelés