KDOP-5.1.1/2F-2009-0021 Pápa Városi Óvodák infrastrukturális fejlesztése

Pápa Város Önkormányzata 2008 januárjában nyújtott be pályázatot a Középdunántúli Operatív Program 5.1.1-es intézkedésére, mely konstrukció célja a közoktatási infrastrukturális fejlesztés volt, az alapvető tudáselemek megszerezhetőségében meglévő minőségi és területi egyenlőtlenségek feloldása. 2008 augusztusában megszületett a Váti Kht. döntése: a pályázat pozitív  elbírálásban részesült, és a Pápai Város Önkormányzata 142 426 155 Ft-ot nyert el a Városi Óvodák infrastrukturális fejlesztésének megvalósítására. A projekt 2009. március 2-án kezdetét vehette, és 2009. december 31-én zárult le.

TÁMOP 3.4.1.B-08/2 Pápai Városi Óvodák tagintézményeibe külföldről érkező nem magyar állampolgárságú, nem magyar ajkú gyermekek befogadása, nevelése és oktatása

A TÁMOP-3.4.1.B-08/2 „Migráns tanulók a magyar közoktatásban” pályázat kiírás szerinti, „Pápai Városi Óvodák tagintézményeibe külföldről érkező nem magyar állampolgárságú, nem magyar ajkú gyermekek befogadása, nevelése és oktatása” című, 2010. 02. 01-től 2011. 10. 01-ig tartó projektjét Városi Óvodák Fáy A. Ltp.-i Tagóvodája az előírt célkitűzések mentén sikeresen valósította meg.

K-36-09-00067H Pápa város illegális hulladéklerakó helyeinek felszámolása, az ismételt környezetszennyezés megelőzésére tett intézkedések

2009-es évben a Környezetvédelmi és Vízügyi minisztérium Pápa Város Önkormányzatát a összesen 2.539.200,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesítette ”Pápa város illegális hulladéklerakó helyeinek felszámolása, az ismételt környezetszennyezés megelőzésére tett intézkedések" c.,K-36-09-00067H azonosító számú pályázati programját.

HU-0080/NA/2006-2-ÖP A pápai Esterházy-kastély rekonstrukciója

Kedvezményezett: Pápa Város Önkormányzata (8500 Pápa, Fő u. 12.)
A projekt összköltsége: 232.245.475 Ft
A támogatás összege: 184.564.325 Ft

Támogatta Izland, Lichtenstein és Norvégia az EGT Finanszírozási Mechanizmuson keresztül.

Közreműködő szervezet:  
VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft.
Norvég/EGT és Svájci Programok Igazgatósága
1016 Budapest, Gellérthegy utca 30-32.

KDOP-3.1.1/A-2f-2010-0001 Pápa városközpont funkcióbővítő rehabilitációja

Kedvezményezett: Pápa Város Önkormányzata (8500 Pápa, Fő u. 12.)
A projekt bruttó bekerülési költsége: 1.909.302.000 Ft
Az igényelt támogatás összege: 1.392.310.000 Ft
A projekthez biztosított saját forrás: 516.992.000 Ft
A támogatási intenzitás mértéke: 72,9 % 

A Pápa városközpont funkcióbővítő rehabilitációja című, Európai Uniós támogatással megvalósuló projekt Támogatási Szerződését 2010. október 25-én írták alá. A pályázatot 2008-ban nyújtotta be az önkormányzat a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácshoz, az első körös elbírálás 2009. január 13-án történt meg. A második fordulós pályázatról 2010 szeptemberében döntött jóváhagyólag a Regionális Operatív Programok Irányító Hatóság vezetője, ezt követően történt meg a Támogatási Szerződés aláírása.

KDOP-5.1.1/2/2F/2f-2009-0006 Munkácsy Mihály Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése

Kedvezményezett: Pápa Város Önkormányzata (8500 Pápa, Fő u. 12.)
A projekt összköltsége: 519.989.000 Ft
Támogatás: 462.531.000 Ft
Saját forrás: 57.458.000 Ft.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Közreműködő Szervezet: Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség (8000 Székesfehérvár, Rákóczi u. 1. III. emelet)

KDOP-4.2.2-09-2009-0001 A pápai kerékpárút-hálózat fejlesztése

Több mint 2500 m-rel bővül a pápai kerékpárút-hálózat annak a sikeres pályázatnak köszönhetően, melyet Pápa Város Önkormányzata nyújtott be múlt évben a Közép Dunántúli Operatív Program vonatkozó kiírására. A jövő év tavaszáig tartó projekt célja a veszélyes útszakaszok biztonságosabbá tétele a kerékpárosok számára, a kerékpárral közlekedők számának növelése és ezáltal a környezettudatosabb életmód elősegítése, a környezetszennyezés csökkentése.

KDOP-4.2.1/B-09-2009-0013 Tókert utca, Szabadság utca, Gróf út fejlesztése

Kedvezményezett: Pápa Város Önkormányzata (8500 Pápa, Fő u. 12.)
A projekt összköltsége: 244.536.256 Ft
Támogatás: 171.150.925 Ft

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Közreműködő Szervezet: Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség (8000 Székesfehérvár, Rákóczi u. 1. III. emelet)

KDOP-5.3.2-09-2009-0006 Weöres Sándor Általános Iskola akadálymentesítése

Pápa Város Képviselőtestületének döntése alapján 2009. július 14-én történt meg a pályázat beadása. A támogatói döntés 2009. szeptember 23-án érkezett meg. A Közreműködő Szervezet (VÁTI Kht.) 2009. október 21-én írta alá a Támogatói Okiratot. A közbeszerzési szakértői tevékenységre, a műszaki ellenőri tevékenységre és a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárások lefolytatása után tervezetten 2009 júliusában vette át a munkaterületet kivitelezésre kiírt közbeszerzési eljárás nyertese, a Szanyépszer Kft.

KDOP-5.2.2/B-2f-2009-0006 Pápa Bóbita Bölcsőde kapacitásbővítő fejlesztése

Pápa városban 3 önkormányzati fenntartású bölcsőde működik. A Fenyveserdő Bölcsőde 70, a Napsugár Bölcsőde 60, a Bóbita Bölcsőde 30 férőhelyen látja el a feladatait. Mindhárom intézmény kapacitáshiánnyal küszködik és jellemző a túljelentkezés magas aránya.

Az ellátás biztosítása és a férőhelyek bővítése érdekében 2008 júniusában Pápa Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a Bóbita Bölcsőde kapacitásbővítő fejlesztésére a KDOP-hoz.

Oldalak