Jelenlegi hely

Pápa Város Önkormányzatának Városgondnoksága és Közterület- felügyelete

 

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK VÁROSGONDNOKSÁGA

 

Pápa, Szent István út 12.
Bakó István intézményvezető
Telefon: 89/511-900

 

Az intézmény főbb tevékenységi területei:

 

 • Parkosítás, zöldterületek gondozása, közterületeken füvesítés, faápolás, parkok és a belváros virágokkal való díszítése.
 • Az önkormányzati közutak és hidak üzemeltetése, fenntartása, hó- és síkosság-mentesítése, felújítása.
 • A helyi és távolsági autóbuszok megállóinak üzemeltetése.
 • A fizető parkolók létesítése, működtetése és felújítása.
 • A lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségekkel kapcsolatos könyvelési feladatok ellátása.
 • Köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása.
 • Nyilvános illemhelyek üzemeltetése.
 • Sportpálya üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátása. Városi sportpálya kizárólag verseny- és élsport céljára történő üzemeltetése.
 • Városi rendezvények lebonyolításában való közreműködés.
 • Egyéb városi- és községgazdálkodási szolgáltatással kapcsolatos tevékenységek, piaci és vásári tevékenységgel kapcsolatos feladatok.
 • Közfoglalkoztatás szervezése.
 • Önkormányzati tulajdonú épületek bontási feladatainak ellátása.
 • Lakóingatlanok és nem lakás célú helyiségek üzemeltetése, felújítási, karbantartási feladatok ellátása.


Tovább a Városgondnokság honlapjára...

KÖZTERÜLET-FELÜGYELET

 • a közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott engedélyhez, útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerűségének ellenőrzése,
 • a közterület rendjére, tisztaságára vonatkozó önkormányzati rendeletekben és képviselőtestületi döntésekben foglaltak végrehajtásának ellenőrzése,
 •  a közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály által tiltott tevékenység megelőzésével, megakadályozásával, megszakításával, megszüntetésével és szankcionálásával kapcsolatos feladatok,
 • közreműködés a közterület, az épített és természeti környezet, a közrend és a közbiztonság, valamint az önkormányzati vagyon védelmében,
 • közreműködés a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzésében,
 • közreműködés az állat-egészségügyi és ebrendészeti feladatok ellátásában,
 • ellátja a jogszabályokban meghatározott egyéb feladatokat.

 

Ügyfélfogadás: Kedd:    11:30-15:00
                         Csütörtök: 7:00-11:30

Közterület-felügyelet

Bornemissza Beatrix
Közterület-Felügyelet irányító

89/313-192

felugyeletkukacpapa.hu

Koppány János 
Közterület-Felügyelet koordinátor

-

-

Balázsné Kölkedi Katalin
Ügykezelő

-

-

Badics József
közterület-felügyelő

-

-

Bauer Zoltánné
közterület-felügyelő

-

-

Gyökér Zsolt
közterület-felügyelő
- -
Hegyi Éva
közterület-felügyelő
- -
Kiss Attila András
közterület-felügyelő
- -
Lajter Tímea
közterület-felügyelő
- -
Pintér János Attila
közterület-felügyelő
- -
Rudi József
közterület-felügyelő
- -
Sarus Pintea Ramóna
közterület-felügyelő
- -

Elszállított gépjárművek jegyzéke

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének a közterület használatról és a reklámozás rendjéről szóló 13/2013. (V.9.) önkormányzati rendelete 12. § (7) bekezdése alapján a Közterület-felügyelet által elszállíttatott járművek

Az elszállított járművekről a Közterület-felügyelet +36 89 313 192 telefonszámán, hivatali időben lehet érdeklődni.

A járművek tárolása a Pápa, Külső-Győri út 16. (Hrsz. 6917) alatti telephelyen történik.

 

Rendszám Gyártmány, típus Lefoglalás előtti hely Elszállítás dátuma
- - - -
Megjegyzés: -
- - - -
Megjegyzés: -
- - - -
Megjegyzés: -