Jelenlegi hely

Hírek, hirdetmények

Nyári szabadságtervezetek- háziorvosok, házi gyermekorvosok, fogorvosok

A háziorvosok, házi gyermekorvosok és fogorvosok nyári szabadságtervezetéért kattintson az alábbi linkekre:

Háziorvosok

Házi gyermekorvosok

Fogorvosok

Hirdetmény

Tisztelt pápai ebtulajdonosok!

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvényben foglalt kötelezettség teljesítése érdekében az önkormányzat 2021. évben ebösszeírást végez Pápa város közigazgatási területén. Az összeírás önbevallásos módszerrel történik. A bevalláshoz szükséges nyomtatvány beszerezhető a Pápai Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján, a magán-állatorvosi rendelőkben, a településrészi művelődési házakban továbbá letölthető a www.papa.hu honlapról.

További információért kattintson az alábbi linkre: Hirdetmény

A bevalláshoz szükséges nyomtatvány letöltéséhez kattintson az alábbi linkre: Nyomtatvány

Indul a felnőttek kompetenciáit vizsgáló PIAAC-felmérés második ciklusa

2021. június 29. és szeptember 29. között kereshetik a KSH megbízásából a kérdezőbiztosok mindazokat, akik a felnőttek alapkompetenciáit – szövegértési, elemi olvasási, matematikai és IT-problémamegoldó képességeit, valamint ezek munkaerőpiaci hasznosulását – vizsgáló PIAAC-felmérés próbájának mintájába bekerültek. A nemzetközi kutatást az OECD koordinálja, és Magyarország a felmérés második ciklusában is részt vesz.

További információért kattintson az alábbi linkre: Tájékoztató

Tájékoztató az idegenforgalmi adóról

Az egyes, a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó gazdasági szabályokról szóló 498/2020. (XI.13.) Korm. rendelet módosításáról szóló 319/2021. (VI.9.) Korm. rendelet alapján 2021. július 1-jétől a vendégéjszakát eltöltő vendég köteles a szállásadónak az idegenforgalmi adót megfizetni.

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 30-34. §-a és Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének az idegenforgalmi adóról szóló 27/2010. (XII.16.) önkormányzati rendelete alapján a szállásadó személyenként és vendégéjszakánként 450 Ft adót köteles beszedni.

Az adóbeszedésre kötelezettnek a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig kell az adóbevallást elkészíteni, az önkormányzati adóhatósághoz benyújtani és az adót megfizetni.

Felmerülő kérdéseikkel kapcsolatban készséggel állnak rendelkezésre a Pápai Polgármesteri Hivatal Adóügyi Csoportjának munkatársai a jelenleg érvényben lévő ügyfélfogadási rend szabályai szerint, elektronikus úton, vagy telefonon a 89/515-054 telefonszámon.

 

Pápa, 2021. június 23.

 

Dr. Nagy Krisztina s.k.
jegyző

Tájékoztató

A Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (NHKV Zrt.) 2021. májusától a lakosság számára közvetlenül elérhető ügyfélpontot nyitott meg Pápán.

További információért kattintson a következő linkre: Tájékoztató

Tájékoztató

Természetvédelmi kezelői tájékoztató, illetve közzétételi, tájékoztatási kezdeményezés.

További információért kattintson az alábbi linkre: Tájékoztató

Tájékoztatás

Tájékoztatom Pápa város lakosságát, a településen működő érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezeteket, vallási közösségeket, állami és önkormányzati közszolgáltatókat, intézményeket, mint partnereket, hogy Pápa Város Önkormányzata az 51/2021. (IV.30.) határozatával módosította Pápa Város Településképi Arculati Kézikönyvét, valamint a 11/2021. (IV. 30.) önkormányzati rendeletével módosította a Pápa város településképének védelméről szóló 36/2017. (XII.22.) önkormányzati rendeletet.

A kézikönyv és a rendelet tartalma az alábbi témakörökben módosult:

  • a jogalkalmazás során felmerült rendelkezések szövegének pontosítása,
  • a mediterrán és vegyes karakterűnek jelölt területek összevonása az előkertes lakóterületekkel,
  • a helyi védett területi lehatárolások pontosítása,
  • a reklámok településképi bejelentésével összefüggő szabályozás módosítása,
  • a helyi védettség alatt álló ingatlanok jegyzékének kiegészítése és pontosítása.

A módosított Településképi Arculati Kézikönyv és a településkép védelméről szóló rendelet megtalálható az önkormányzat honlapján az alábbi helyeken:

PÁPA TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV 

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 36/2017. (XII.22.) önkormányzati rendelete Pápa város településképének védelméről

1-8. melléklet a 36/2017. (XII.22.) önkormányzati rendelethez

 

Pápa, 2021. május 10.

 

Dr. Áldozó Tamás
polgármester

Újranyitás- Pannonia Reformata

Tájékoztató

2021. április 19. és 2021. június 30. között, várhatóan a 8-as, 81-es, 82-es és 83-as főutakon hazai és külföldi, katonai könnyű és nehéz járművek, valamint különböző haditechnikai eszközök közlekedhetnek nappal és éjjel egyaránt, ami esetenként megnövekedett forgalommal, jelentős zajhatással járhat.

További információért kattintson az alábbi linkre: Tájékoztató

Tájékoztatás

Tájékoztatás a hulladékgazdálkodás szabályainak megsértésről.

További információért kattintson az alábbi linkre:Tájékoztatás

Oldalak