Jelenlegi hely

Üléseztek Borsosgyőrön és Kéttornyúlakon

Három önkormányzati rendelettervezet módosítását véleményezte ma délután a Máté István elnök vezette borsosgyőri és a kéttornyúlaki városrészi önkormányzat. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendelet hatályon kívül helyezésére és új rendelet alkotására a jogszabályi környezet megváltozása miatt van szükség. 

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó kötelező helyi közszolgáltatásról szóló rendelettervezet módosítását szintén törvényváltozás indokolta, hiszen a hulladékról szóló 2012. évi törvény hatályba lépését követően a települési folyékony hulladék fogalma megszűnt. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének szabályait a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi törvény és annak végrehajtási szabályai rögzítik. Az üléseken megjelent Molnár István városfejlesztési osztályvezető, valamint Mészáros Csaba, a Közszolg Kft. ügyvezetője tájékoztattak a közszolgáltatások rendjéről. A kötelezettségvállalás tekintetében a rendelettervezet nem tartalmaz változást – hangzott el az ülésen. A két rendelettervezetet mind a kéttornyúlaki, mind a borsosgyőri testület elfogadta. 

A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megsértésének jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati rendeletmódosítást szintén elfogadásra javasolta mindkét településrészi önkormányzat. Horváthné Farkas Andrea aljegyző arról tájékoztatott, a fent említett két rendelettervezetben szereplő kötelezettségeket át kellett vezetni a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megsértésének jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati rendeletbe is, hiszen ez utóbbi szabályozza a szankciókat. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi törvény alapján megállapítható közigazgatási bírság felső határa – a jogsértő személyétől függően – természetes személyek esetén kétszázezer forint, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén kétmillió forint lehet. A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megsértésének jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati rendelet jelenleg hatályos rendelkezése alapján a közigazgatási bírság felső határa százötvenezer forint, ezért indokolt a rendelet módosítása – derült ki az ülésen. 

A Kéttornyúlaki Városrészi Önkormányzat ülésén a képviselők határoztak arról, hogy 600 ezer forintot különítenek el a falunap lebonyolítására, melyet július 5-én szerveznek meg. Hasonlóképpen tettek a borsosgyőri testület tagjai, a képviselők 700 ezer forintot biztosítanak a falunap megvalósítására, melyet június 28-án tartanak a településrészen. 

A vegyes ügyek keretében a kéttornyúlakiak tájékoztatót hallgattak meg a folyamatban lévő fejlesztésekről, azaz a sportpálya fejlesztéséről és a közvilágítás korszerűsítéséről. A mai ülésen a borsosgyőriek is beszámolót hallgattak meg az aktuális fejlesztésekről, így az orvosi rendelő kialakításáról.