Jelenlegi hely

Újraszentelték az Esterházy-kastély kápolnáját

Újraszentelték az Esterházy-kastély kápolnáját ma délután, az ünnepélyes eseménnyel hetven esztendő után újra szakrális térré változott az épületegyüttes helyisége. A kápolnát dr. Márfi Gyula érsek, az egyházmegye főpásztora szentelte fel.
Az Esterházy-kastély első emeletén található a kastélykápolna a Jókai Mór Városi Könyvtár olvasóterme volt fél évszázadon keresztül, amíg az intézmény át nem költözött a könyvtár új, Balla Róbert téri székhelyére. A kastély felújításával a kápolna is visszakapta eredeti, több százéves funkcióját, újra hitéleti közösségi színtérré vált.

A szentmisét dr. Márfi Gyula veszprémi érsek celebrálta, aki beszédében kiemelte, szakralizálni kell újra, ami szent volt, de elprofanizálódott a történelmi események során. 

- Jézus Krisztus is szerette a kőből és téglából épült templomot, nekünk is szeretnünk kell, hiszen ott megérezhetjük Isten közelségét, jelenlétét. Több megtérés is történt már különböző templomokban, magam is találkoztam olyan fiatalokkal, akik kíváncsiságból betértek Isten házába és hittel telítve jöttek onnan ki, mert Jézus megérintette a lelküket. Krisztus hordozóivá válunk magunk is, ha hívő lélekkel megyünk be a megszentelt helyekre, és elvihetjük magunkkal Krisztust, a templomon, a kápolnán kívülre az utcára, a családunkba, a munkahelyre, az iskolába. Olyan emberek közé vihetjük el Krisztus üzenetét, akik nem teszik be a lábukat a templomba. Ahogy Pál apostol is megírta: Isten templomai vagyunk, Isten lelke lakozik bennünk. Mobil templomokká, mozgó tabernákulummá válhatunk, és egyúttal mi magunk is templomépítőkké, templomrestaurátorokká válhatunk, mert a bűneink megbánásával saját testünk-lelkünk templomát tesszük tisztává – mondta az egyházmegye főpásztora, hozzátéve, megszentelni nem más, mint elválasztani a közönségestől, és odaadni az Isten számára megkülönböztetett használatra. A veszprémi érsek reményét fejezte ki, hogy a kastélykápolnában sokan átérzik majd a szakralitás különleges atmoszféráját és egy életre szóló csodát, a megtérés csodáját vihetik magukkal.

Az Esterházy-kastély kápolnájának újraszentelésén jelen volt az esperesi kerület papsága, az egyházközség képviselő-testülete, illetve dr. Kovács Zoltán államtitkár, Polgárdy Imre, a Veszprém Megyei Közgyűlés elnöke, valamint Unger Tamás, Pápa város alpolgármestere.
Dr. Mail József apát-plébános a szentáldozást követően kihirdette, hogy az újraszentelt kápolna a Szent István vértanú plébániához tartozik, szentmisét különböző ünnepi alkalmakkor celebrálnak, a kastélykápolnában tartandó egyházi esküvőre is a plébánián jelentkezhetnek be a házasulandó párok.
A meghitt ünnepség a Himnusz eléneklésével zárult.