Jelenlegi hely

PÁPA VÁROS 2015. ÉVI KISPÁLYÁS LABDARÚGÓ BAJNOKSÁGÁNAK VERSENYKIÍRÁSA

  PÁPA VÁROS

2015.  ÉVI KISPÁLYÁS LABDARÚGÓ BAJNOKSÁGÁNAK

VERSENYKIÍRÁSA

 

1./ Célja

Versenyzési lehetőség biztosítása. Népszerűsíteni a kispályás labdarúgást, valamint a bajnoki címek és a helyezések eldöntése.

2./ Helye, csoportjai és időpontjai:

A mérkőzéseket Pápa város kispályáin, a sorsolásban elől álló csapat által megjelölt pályán, a kisorsolt időpontban kell lejátszani.

Tavaszi idény:   2015. április 13-tól - június 12-ig

Őszi idény: 2015. aug. 24-től - október 31-ig

Kezdési időpontok: 17.00, 18.05, 19.10, 20.15

I. osztály:                            KEDD, CSÜTÖRTÖK

II. osztály:                           SZERDA, PÉNTEK

Tartalék játéknap:          HÉTFŐ
 

3./ A bajnokság rendezői:

Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ - Pápa Város Kispályás Labdarúgó Bizottsága

4./ Kispályás Bizottság:

Titkára: Rácz István március 31-ig.

Tagjai:   I. és II. osztály képviselője

Játékvezetői és játékosigazolási koordinátor: Láposi József

Fegyelmi biztos:

Kovács Csilla
Fegyelmi Bizottsági ülésén részt vesz: a Fegyelmi Biztos, Kispályás bizottság Titkára, érintett játékvezető, érintett játékosok vagy az érintett csapatok vezetői
 

5./ A bajnokság résztvevői:

Azok a csapatok, akik határidőre beneveznek és elfogadják a Kispályás Bizottság Versenykiírását valamint a Fegyelmi Szabályzatát.

Nem nevezhetők az NB I-es, NB II-es és NB III-as nagypályás bajnokságban szereplő labdarúgók.
Ezen osztályok ifi és serdülő bajnokságában leigazoltak szerepelhetnek, de felnőtt mérkőzésen való pályára lépésükkel elvesztik játékjogosultságukat.

6./ Nevezési határidő: 2015. március 27. (péntek)

A 10.000.- Ft nevezési díjat kérjük a következő számlaszámra elutalni: OTP Bank 11748045-15430874 (megjegyzésben kérjük feltüntetni: Kispályás labdarúgó bajnokság + csapatnév), vagy személyesen a JMSZK gazdasági irodájában befizetni.

A nevezési lapot, a labdarúgók olvashatóan kitöltött névsorát és a 10.000.- Ft befizetését igazoló dokumentumot a Pápa Város Kispályás Labdarúgó Bizottságának (8500 Pápa, Várkert út 4.) címére kell beküldeni március 27-ig!

Az 5.000 Ft kaukciót 2015. március 27.-ig (péntek) Rácz Istvánnak (0620/938-1746) a Kispályás Labdarúgó Bizottság titkárának eljuttatni szíveskedjetek!
A benevezett csapatok részére a bajnokság megkezdése előtt, a Sportcsarnokban (8500 Pápa, Várkert út 4.) 2015. március 31-én (kedden) 17:00-tól kezdődően kerül megtartásra az évnyitó értekezlet.

 

7./ Díjazás:

Az I-III. helyezettek érmet (15 db) és oklevelet, valamint az 1-6. helyezettek 1-1 db futball labdát kapnak. Ezen kívül díjazzuk a legsportszerűbb csapatokat és a gólkirályokat.

 

8./ Feljutás és kiesés:

Az I. osztály utolsó két helyezett csapata kiesik a II. ostzályba, míg a II. osztály 1-2 helyezett csapata a 2016-os évben az I. osztályba kerül besorolásra.

9./ Csapatnév és igazolt játékosok száma

A nevező csapat maximum 25 főt nevezhet a bajnokságba a kispályára igazolt labdarúgók névjegyzéke által (ebbe benne vannak a szezon során le-és átigazolt játékosok is).

 Obszcén, trágár másokat megbotránkoztatható csapatnév választása tilos, a Pápa Város Kispályás Labdarúgó Bizottsága elutasíthatja az ilyen néven nevező csapatot, új csapatnév választására szólítja fel.

9.1/ Ha egy csapat a 8. pontban megfogalmazott – feljutást érő - helyet éri el a bajnokságban és új csapatnevet választ magának a következő évre, így elkerülve a feljutást, akkor a Pápa Város Kispályás Labdarúgó Bizottsága összeveti az érintett csapat tárgyévi és előző évre leadott kispályára igazolt labdarúgók névjegyzékét. Amennyiben a két szezonra nevezett játékosok 75% megegyezik, akkor az „új csapatnevű csapat” a korábbi csapat jogutódjának tekintendő, így a következő évre leadott nevezése alapján a magasabb osztályba kerül besorolásra.

 

10./ Helyezések eldöntése:

A bajnokság helyezési sorrendjét a bajnoki mérkőzéseken szerzett pontok összege határozza meg. Győzelemért 3 pont, döntetlenért 1 pont, vereségért 0 pont jár.

 

Azonos pontszám esetén az alábbi sorrend dönt:

- a bajnokságban elért több győzelem

- a bajnoki mérkőzések gólkülönbsége

- a bajnoki mérkőzéseken rúgott több gól

- az egymás ellen játszott bajnoki mérkőzések pontkülönbsége

- az egymás ellen játszott bajnoki mérkőzések gólkülönbsége

- az egymás ellen játszott bajnoki mérkőzéseken az idegenben lőtt több gól

- sorsolás
 

11./ A mérkőzések lebonyolítása:

A/ A benevezett csapatok számától függően körmérkőzéses formában, tavaszi-őszi rendszerben. A mérkőzéseket a kispályás szabályok szerint kell lejátszani!

Játékidő: 2 x 30 perc                      Csapatlétszám: 1 + 5 fő

Játszani csak a kispályán megengedett cipőben lehet! Gumi, műanyag és fém stoplis futball cipő használata nem engedélyezett!

Az igazolt labdarúgók névjegyzékét és a játékosok igazolására szolgáló okmányt (személyi igazolvány, útlevél, jogosítvány) a csapatok vigyék magukkal. Hiánya esetén a labdarúgó nem léphet pályára!

A mérkőzés kezdete előtt a játékvezetők kötelesek a fényképes igazolványok alapján leigazolni a labdarúgókat!

B/ Minden mérkőzésről jegyzőkönyvet kell felvenni! Jegyzőkönyvről mindig a pályaválasztó gondoskodik! Szabályosan kitöltött jegyzőkönyv nélkül a játékvezető nem vezeti le a mérkőzést! A csapatok csak számozott mezben léphetnek pályára! A mérkőzéseken csak az a labdarúgó szerepelhet, akit előzőleg beneveztek és igazolási számmal ellátva szerepel a nevezési lapon! A játékos igazolási szám nélküli szerepeltetése óvási ok! A pályaválasztó csapat vezetőjének kell megkeresni az ellenfelét a sorsolás szerinti játéknap előtt legalább 3 nappal, a mérkőzés pontos kezdési időpontjának egyeztetése miatt! A mérkőzés pontos helyszínéről és időpontjáról Láposi József játékvezetői koordinárot a mérkőzés előtt 3 nappal értesíteni kell.

A jegyzőkönyveket a mérkőzés lejátszása után, de legkésőbb a mérkőzést követő napon 12.00 óráig a Sportcsarnokban kell a játékvezetőknek leadni!

 

C/ Az igazolt labdarúgó egy alkalommal, 2015. augusztus 01. - 16. között átigazolhat másik kispályás csapatba az átigazoló lap leadásával. A csapatokba új labdarúgó csak az őszi idény kezdetéig igazolható le! Visszalépés esetén az őszi idény kezdetéig a visszalépő csapat játékosai bármelyik együttesbe átigazolhatók! Új vagy átigazoló játékost Láposi Józsefnek kell lejelenteni (Tel.: 06-70/328-3633).

Játékvezetőt - külön kérés nélkül - Pápa Város Kispályás Labdarúgó Bajnokság játékvezetőinek koordinátora minden mérkőzésre küld.

 

D/ Játékvezetői díj: A 2015. évi bajnokságban érvényes díj összege nettó 2500 Ft.  Amennyiben a mérkőzés elmarad, vagy a halasztást a hazai csapat nem jelenti be a mérkőzés eredeti időpontját megelőző 24 órán belül, úgy a játékvezető részére 500 Ft megjelenési költséget kell fizetni (meg nem fizetése a kaukcióból kerül levonásra).

A játékvezető távolmaradása esetén nem maradhat el mérkőzés. A két csapatnak szükség játékvezető személyében kell megállapodnia. Amennyiben a mérkőzés elmarad, akkor egyik csapat sem kap pontot! A mérkőzéseket műfüves vagy salakos pályán kell lejátszani! Kivétel, ha mind a két fél beleegyezik, hogy füves vagy bitumenes pályán kerüljön sor a találkozóra. Az elmaradt mérkőzést a következő két héten belül le kell játszani!  A tavaszi és őszi idény utolsó fordulójában elmaradt találkozót a következő héten kell lejátszani! Az új kezdési időpontot 48 órával a mérkőzés előtt be kell jelenteni Láposi Józsefnek (Tel.: 70-328-3633) A csapatokra nincs  várakozási idő ! A mérkőzéseket minden esetben a megadott időpontokban kell elkezdeni!

E/ Amennyiben az ellenfél nem tud kiállni vagy 5 főnél kevesebben jelenik meg a mérkőzésen, akkor a vétlen csapat kapja a 3 pontot 5-0-s gólkülönbséggel. Ha valamelyik csapat a kezdési időponthoz képest 24 órán belül lemondja a mérkőzést (időjárási okok kivételével), akkor a 3 pontot szintén a vétkes együttes kapja.

Az időjárási vagy látási viszonyok miatt félbeszakadt mérkőzéseken – amennyiben a mérkőzés több mint 50%-át lejátszották – a pályán elért eredményt kell végeredménynek tekinteni, kivéve, ha a két csapat megállapodik a mérkőzés újrajátszásában.

Ha a mérkőzés 50%-a vagy annál kevesebb kerül lejátszásra, úgy a mérkőzést újra kell játszani!

12./Sportszerűségi verseny:

Az egyes osztályok csapatai részére sportszerűségi versenyt hirdetünk. A sportszerűtlenséget hibapontokkal büntetjük. Kék lap: 2 hibapont. Piros lap: 6 hibapont.

Egyéb sportszerűtlenség: 10-20 hibapont.

Három kék lapos (2 perces) kiállítás után a vétkes játékos a soron következő mérkőzésen nem léphet pályára!

A piros lappal kiállított játékos a Fegyelmi Bizottság határozatáig nem léphet pályára a bajnokságban.

Azon labdarúgók, akik mindennemű labdarúgással kapcsolatos sporttevékenységtől el vannak tiltva, szintén nem léphetnek pályára!

A fent említett játékos pályára lépése esetén – óvás benyújtása nélkül – a vétlen csapat kapja a mérkőzés 3 pontját 5-0-s gólküldönbséggel (kivéve, ha az eredmény a vétlen csapatra nézve kedvezőbb), valamint a vétkes csapat eredményéből 5 büntetőpont kerül levonásra.

 

13./Fegyelmi tárgyalás:

A kiállított labdarúgók fegyelmi ügyének a tárgyalására a mérkőzést követő

HÉTFŐI napon 16.00 órai kezdettel kerül sor. (Pápa, Sportcsarnok II. em.)

A fegyelmi biztos az elfogadott Fegyelmi Szabályzat alapján hozza meg döntését. A fegyelmi tárgyaláson a kiállított labdarúgó és a csapat vezetője - külön értesítés nélkül is részt vehet.
Ha az eltiltott játékos az eltiltása ideje alatt pályára lép a kispályás bajnokságban, akkor a vétkes csapatot első alkalommal  - az eredmény megsemmisítése után (kivéve, ha az a vétlen csapat számára kedvezőbb) a vétlen csapat javára megítélt 3 pont és 5-0-s gólküldönbség mellett – 5 büntetőpont levonásával sújtja a Fegyelmi Bizottság, a második alkalommal a Fegyelmi bizottság a vétkes csapatot kizárja a bajnokságból!

14./Óvás, fellebbezés:

A mérkőzés lejátszását követő 8 napon belül óvás nyújtható be 3.000.-Ft egyidejű befizetésével, írásban, kettő példányban az óvás okának megjelölésével. Egy példányt az ellenfélnek is meg kell küldeni. Az óvást a Fegyelmi Biztos tárgyalja a Labdarúgás Szabályzataiban és a Fegyelmi Szabályzatban leírtak alapján. Fellebbezni Pápa Város Kispályás Labdarúgó Bizottsághoz lehet 6.000.- Ft egyidejű befizetésével, írásban a Fegyelmi Biztos által meghatározott határozatot követő 8 napon belül. A fellebbezés tárgyalása szintén a Labdarúgás Szabályzata ill. a Fegyelmi Szabályzat alapján történik. A  Pápa Város Kispályás Labdarúgó Bizottság döntése végleges!

15./E g y é b:

A csapatok a befizetett kaukciót a bajnokság végén visszakapják. Egyszeri ki nem állás 1.000.-Ft, kétszeri 2.000.-Ft, háromszori 2.000.-Ft. levonást és kizárást jelent a bajnokságból.

Kizárt vagy visszalépő csapat a következő évben csak a legalacsonyabb osztályban indulhat!

Amennyiben igazolt játékos nézőként sportszerűtlenséget követ el, akkor a Fegyelmi Bizottság a játéktól is eltiltja. A pályabérleti díjat a mérkőzés előtt ki kell fizetni. Ellenkező esetbe a csapat nem léphet pályára.

 Pályabérleti díjak:

 

MUNKÁCSY MIHÁLY SPORTTELEP:

 

 

Salakos

Műfüves

 

pálya

pálya

Nettó óradíj

1 969 Ft

2 756 Ft

+ 27% Áfa

531 Ft

744 Ft

Fizetendő óradíj minden megkezdett órára. A bérleti díj az áramdíjat is tartalmazza.

2 500 Ft

3 500 Ft

 

Gondnok: 

 Herbert László  : 0630/967-3341

Öltözőkben hagyott értéktárgyakért nem vállalunk felelősséget!

Csapatvezető változása esetén az új vezető nevét, címét, telefonszámát be kell jelenteni!

(Pápa, Várkert út 4. Tel.: 313-500, 20/938-1746)

 

A 2015. évi bajnokság lebonyolítása során a PÁPA VÁROS KISPÁLYÁS LABDARÚGÓ BIZOTTSÁG VERSENYKIÍRÁSA, a LABDARÚGÁS SZABÁLYZATAI valamint a FEGYELMI SZABÁLYZAT érvényesek

 

Az ezekben nem szabályozott kérdésekben a Pápa Város Kispályás Labdarúgó Bizottsága dönt!

 

 Pápa, 2015. március 12.

 

 

 

                                                                                                              Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ

                                                                                                                                                                        Pápa Város Kispályás Labdarúgó Bizottsága

 

Dokumentumok:

Versenykiírás

Nevezési lap

Játékosok jegyzéke