Jelenlegi hely

Pályázati felhívás pápai sportegyesületek számára

Pápa Város Önkormányzata pályázatot hirdet pápai székhelyű sportegyesületek működésének támogatására. A pályázat célja: pápai székhelyű sportegyesületek számára vissza nem térítendő támogatás biztosítása. A pályázat keretösszege: 35 millió forint.
A pályázók köre: 
Pápa város közigazgatási területén működő, pápai székhellyel nyilvántartásba vett: 
- legalább egy szakosztály vonatkozásában a Magyar Olimpiai Bizottság (továbbiakban: MOB) által hivatalosan elismert országos sportági szakszövetségi vagy sportági szövetségi tagsággal rendelkező sportegyesület, amely vállalja a jelen pályázati feltételekben foglaltak teljesítését. 
- a MOB által hivatalosan elismert országos sportági szakszövetségi vagy sportági szövetségi tagsággal nem rendelkező sportegyesület, amely vállalja a jelen pályázati feltételekben foglaltak teljesítését. 
Pályázni kizárólag a pályázati adatlapon lehet. 

A pályázat kötelező mellékletei: 
- pályázati adatlap 
- az egyesület bírósági, illetve cégbírósági bejegyzésének kivonata, és egyesületi alapszabályának másolata, 
- tárgyévre szóló költségvetés tervezet, (megjelölve, hogy mely költségeket biztosítja saját forrásból, és melyekre igényel önkormányzati támogatást), 
- a 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti nyilatkozatok – a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról,
- Pályázó nyilatkozatai a köztartozás mentességről, továbbá a működéséről 
- a közüzemi szolgáltató igazolása (szerződés, számlafizetés), 
- a sportegyesület tagnyilvántartása, 
- a tagdíj összegét megállapító közgyűlési jegyzőkönyv kivonata, 
- a pályázók körének A. pontja esetében a MOB által hivatalosan elismert országos sportági szakszövetségi vagy sportági szövetségi tagságról igazolás, 
- a 2013. év lezárt pénzügyi beszámolója, valamint a beszámolót jóváhagyó közgyűlési jegyzőkönyv kivonata. 

A támogatás elbírálásánál előnyben részesülnek: 
- azon sportegyesületek, akik kiemelt sportágként valamely vállalkozástól társasági adóban részesülnek, 
- az olimpiai versenysportokat képviselő egyesületek, 
- az adott sportág hivatalos szövetsége által kiírt versenyeken résztvevő sportegyesületek, 
- azon sportegyesületek, amelyek utánpótlás neveléssel is foglalkoznak. 
Támogatásban az a sportszervezet részesülhet, amely – amennyiben volt – hiánytalanul elszámolt az előző évben kapott önkormányzati támogatással. 

A támogatás felhasználása: 
A támogatási összeget kizárólag a sportegyesület alapszabálya szerinti működtetésére - létesítmény fenntartás/pálya és terembérleti díja, edzők és sportvezetők díjazása és annak közterhei, igazolt sportesemény szállítási és utazási költsége, játékvezetői költség, sportfelszerelések vásárlása, nevezési díj, játékengedélyek, sportorvos biztosításának költségei – lehet felhasználni. 
Azon sportegyesület, amely támogatása az 1 millió forintot meghaladja, a támogatási összeg első részletéről legkésőbb július 31-ig, a támogatási összeg második részletéről a támogatást követő év január 31. napjáig köteles elszámolni, mely elszámoláshoz – amennyiben rendelkezésére áll, fényképekkel is ellátott – írásos beszámolót kell készítenie. 
Azon sportegyesület, amely támogatása az 1 millió forintot nem éri el, a kapott támogatás összegéről a támogatást követő év január 31. napjáig köteles elszámolni, mely elszámoláshoz – amennyiben rendelkezésére áll, fényképekkel is ellátott – írásos beszámolót kell készítenie. 

A pályázatot egy példányban postai úton Pápa Város Önkormányzata Humánerőforrás Bizottságnak (8500 Pápa, Fő u. 5.) címezve, vagy személyesen a Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Kabinetjéhez lehet benyújtani. 

A pályázat beérkezési határideje: 2014. február 14. 

A pályázatokat Pápa Város Önkormányzatának Humánerőforrás Bizottsága 2014. február 28-ig bírálja el. A pályázat elbírálásáról és annak eredményéről a pályázó írásos értesítést kap. 

Adatlap ITT!

Elszámoló lap ITT!