Jelenlegi hely

Közlemény a kéttornyúlaki településrészi önkormányzat tagjainak jelöléséről

 

KÖZLEMÉNY
a kéttornyúlaki településrészi önkormányzat tagjainak jelöléséről
 
 
A 2011-ben lebonyolított ajánlási eljárás a Pápa-Kéttornyúlaki településrész tekintetében nem vezetett eredményre, megfelelő számú jelölt hiányában a Képviselőtestület nem döntött a Kéttornyúlaki Településrészi Önkormányzat létrehozásáról.
 
Fentiek alapján Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 8/2013. (III.28.) önkormányzati rendelettel módosított Szervezeti és Működési Szabályzata 49. § (4) bekezdésében az alábbiak szerint rendelkezett:
 
„A kéttornyúlaki településrészi önkormányzati testület tagjainak jelölésére vonatkozó eljárást második alkalommal 2013. június 30-ig kell befejezni. A településrészi önkormányzati testület tagjait a jelölt ajánlási eljárás befejezését követő soron következő képviselőtestületi ülésen kell megválasztani.”
 
A településrészi önkormányzat tagjainak száma 5 fő, elnöke a településrész önkormányzati képviselője, további 4 tagját a Képviselőtestület a jelöltekből választja meg.

 
A jelöltállítás helyéről, módjáról és idejéről – a Képviselőtestület 38/2013. (III.28.) határozata alapján - az alábbiakban tájékoztatom a Tisztelt Választópolgárokat és civil szervezeteket:
 
A településrészi önkormányzati testület tagjaira írásban jelöltet állíthat:
 
 • a településrészen lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező választópolgárok legalább 2 %-a,
 • a polgármester,
 • a településrészen bejegyzett székhellyel rendelkező civil szervezet.
 
Jelöltet ajánlani 2013. április 15-től – 2013. május 15-ig 16.00 óráig a hivatalos ajánlószelvény kitöltésével és annak az erre a célra szolgáló gyűjtőládában történő elhelyezésével lehet.
 
Az ajánlásra szolgáló hivatalos ajánlószelvények a gyűjtőládák mellett megtalálhatók, vagy az alábbi  linkekre kattintva letölthetők.
 
 
A gyűjtőládák az alábbi helyeken találhatók:
 • Pápa-Kéttornyúlakon az Óvoda épületében (Pápa, Kéttornyúlaki u. 12.) az intézmény nyitvatartási idejében: hétfőtől péntekig 6.30 órától 16.30 óráig.
 • Pápai Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájában (Pápa, Fő u. 5.) 
  hétfőn, kedden, csütörtökön 8.00 órától 16.30 óráig,
  szerdán 8.00 órától 17.00 óráig,
  pénteken 8.00 órától 13.30 óráig.
 
Az ajánlásra vonatkozó szabályok:
 • az ajánlás nem vonható vissza,
 • az ajánlószelvényt tollal kell kitölteni,
 • az ajánlószelvényt az ajánló személynek/szervezet képviselőjének és az ajánlott személynek saját kezűleg alá kell írnia,
 • érvénytelen az az ajánlás, amelyet nem a melléklet szerinti hivatalos ajánlószelvényen adtak le, illetve amelyet formailag és/vagy tartalmilag nem megfelelően töltöttek ki,
 • aki ugyanazt a jelöltet többször ajánlotta, vagy aki több jelöltet is ajánlott, annak valamennyi ajánlása érvénytelen.
 
Tájékoztatom a Tisztelt Választópolgárokat és civil szervezeteket, hogy csak azon ajánlószelvények tartalmi ellenőrzése történik meg, amelyeket formailag megfelelően töltöttek ki, ezért kérem Önöket, hogy az ajánlószelvény kitöltése előtt annak hátoldalán lévő tájékoztatót szíveskedjenek figyelmesen elolvasni.
 
A jelöltté váláshoz szükséges ajánlások száma az alábbi:

 

Településrész neveVálasztópolgárok számaJelöltséghez szükséges ajánlások száma
Pápa-Kéttornyúlak3798

 

 
Tájékoztatom a Tisztelt Választópolgárokat és civil szervezeteket, hogy az ajánlószelvények ellenőrzését követően a jelöltek névsorát közzéteszem.
 
A jelöltállítással kapcsolatban felmerülő kérdéseik tekintetében a Pápai Polgármesteri Hivatal Titkárságán készséggel állnak rendelkezésükre a hivatali munkarendhez igazodóan:
 • személyesen hétfőn, kedden, csütörtökön 8.00 órától 16.30 óráig, szerdán 8.00 órától 17.00 óráig, pénteken 8.00 órától 13.30 óráig,
 • telefonon a 89/515-060 vagy 89/515-016 számon,
 • a titkarsag@papa.hu e-mail címen.
 
Pápa, 2013. április 8.
 
 
Kanozsainé dr. Pék Mária
jegyző