Jelenlegi hely

Közlekedésfejlesztés Pápán az Igaltól a Felsővárosig

Fenntartható közlekedésfejlesztés Pápán     

A projekt azonosítószáma: TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00002                                                             

Kedvezményezett: 
Pápa Város Önkormányzata (8500 Pápa, Fő u. 5.)
Elnyert támogatás összege: 410.282.605 Ft
Támogatási intenzitás: 100 %
Támogató alap: Európai Regionális Fejlesztési Alap
Projekt kezdete: 2018. május 1.
Projekt tervezett befejezése: 2021. december 31.
Projekt tartalma:
Pápa Város Önkormányzata 410 282 605 forint támogatást nyert el a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program pályázati kiírásra benyújtott pályázatával. Az elnyert összegből a biztonságosabb közlekedés feltételeit megteremtő és erősítő közlekedésfejlesztési beavatkozások valósulnak meg, a Pápa város közösségi közlekedésének komplex átalakítása, fejlesztése című korábbi KÖZOP-os projekt keretében elkészült koncepció figyelembevételével. A projekt illeszkedik az EU2020 és a Nemzeti Közlekedési Infrastruktúra-fejlesztési Stratégia fenntartható fejlődésre és közlekedésre vonatkozó célkitűzéseihez.
A projekt a várost egységes hálózatnak tekintve fontosabb beavatkozási pontokban tervez fejlesztéseket. A projekt a települési mobilitást környezetileg - levegőszennyezés, zajterhelés - és pénzügyileg fenntarthatóbbá teszi, és hozzájárul a TOP 3. prioritási eredményindikátor („A napi utazások esetén fő közlekedési eszközként gyalogos, kerékpáros vagy közösségi közlekedési módot választók részaránya”) értékének közvetlen települési növekedéséhez a kerékpárút-hálózat bővítésével és a gyalogos átkelőhelyek biztonságossá tételével. A cél a város természeti domborzati adottságait (gyakorlatilag síkvidék) kihasználva megteremteni a gyalogos és kerékpáros barát települést, így támogatva a szén-dioxid kibocsátásának mérséklését és ezzel hozzájárulni az éghajlatváltozás mérsékléséhez.
 
 
A projekt a célok megvalósítása érdekében 3 beavatkozási pont köré tervez fejlesztéseket:
1. Várkert út – Vajda lakótelep kerékpáros útvonal kialakítása
2. Igal lakótelepre vezető kerékpáros útvonal felújítása
3. Acsádi – Táncsics – Szabó Dezső utak kereszteződésében körforgalom kialakítása és Vak Bottyán utca új nyomvonalának kialakítása a körforgalomtól kezdődően.
 
Címkék: