Jelenlegi hely

Képviselőtestületi meghívó Tapolcafő 2012. február 28.

 

Tapolcafői Városrész Önkormányzata Testületének ülését
 
2012. február 28-án (kedden) 16.00 órára
 
a Művelődési Ház (Pápa-Tapolcafő, Tapolcafői u. 49.) nagytermébe összehívom.
 

NAPIRENDI JAVASLAT
 
1. Önkormányzati rendelet-tervezet véleményezése
Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2012. (…) önkormányzati rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről
Előadó: Zsegraics Gyula elnök
 
2. Tapolcafői Városrész Önkormányzatának 2012. évi munkaterve
Előadó: Zsegraics Gyula elnök
 
 
Kérem, hogy az ülésen szíveskedjen megjelenni.
 
Megjelenésére feltétlenül számítok.
 
 
Pápa, 2012. február 24.
 
 
Zsegraics Gyula sk.
elnök