Jelenlegi hely

Képviselőtestületi meghívó Borsosgyőr 2012. február 29.

Borsosgyőri Városrész Önkormányzata Testületének ülését

2012. február 29-én (szerdán) 16.30 órára
 
a Művelődési Ház (Pápa-Borsosgyőr, Borsosgyőri u. 25.) nagytermébe összehívom.
 

NAPIRENDI JAVASLAT
 
 
1. Önkormányzati rendelet-tervezet véleményezése
Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2012. (…) önkormányzati rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről
Előadó: Máté István elnök
 
2.Borsosgyőri Városrész Önkormányzatának 2012. évi munkaterve
Előadó: Máté István elnök
 
 
Kérem, hogy az ülésen szíveskedjen megjelenni.
 
 
Pápa, 2012. február 24.
 
 
Máté István sk.
elnök