Jelenlegi hely

Fogadj örökbe egy közterületet!

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 101/2010. (VII. 8.) számú határozatával döntött a „Fogadj örökbe egy közterületet” program elindításáról.
A program célja a közterületi zöldterületek környezeti színvonalának emelése, a zöld növényzettel borított közterületek növelése, az lakókörnyezetünk kultúráltabb, igényesebb kialakítása, minőségének javítása és megőrzése, esztétikusabb utcakép megteremtése, a közterületen felhalmozott illegális hulladéklerakások megszüntetése a lakosság, az öntevékeny civil szervezetek, intézmények és az Önkormányzat közös munkájának eredményeképpen.

A program végrehajtásáért a város közterületeinek fenntartásával, karbantartásával megbízott Pápa Város Önkormányzatának Városgondnoksága a felelős.

A program keretében az alábbi területeken látunk különösen együttműködési lehetőséget:

 • körforgalmak virágosítása, gondozása;
 • parkolók szegélyeinek virágosítása, gondozása;
 • virágok, fás szárú növények elhelyezésére alkalmas konténerek vásárlása, gondozása;
 • közterület zöldterületeinek gondozási feladataiban való részvétel;
 • növényültetés-füvesítés és annak folyamatos ápolása, gondozása;
 • kandeláberek virágosítása, gondozása;
 • játszótereink – játszóeszközeink megvédésében való aktív részvétel (pl.: játszótér bekerítése, őrzése, padok, játékok festése),
 • közterületen található illegális hulladéklerakások felszámolása, ill. ezen területek folyamatos karbantartása, stb.


Nem fogadható örökbe:

 • Belső Várkert területe,
 • Pápa Város Képviselőtestületének a környezet védelméről szóló 41/2005. (XII.16.) számú rendeletének az ingatlan tulajdonosának kötelességeire vonatkozó szabályozás alá eső területek.


A programra jelentkezhet természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet.

A Városgondnokság a szerződő féllel határozatlan időre, de legkevesebb 1 évre együttműködési megállapodást köt.

Az egy megállapodáson belül igényelt növényekre, eszközökre, anyagokra vonatkozó számlák összértéke nem haladhatja meg a bruttó 50.000,- Ft -ot.

Az összeg nem használható fel:

 • locsolóvíz elszámolására,
 • fűnyíró vásárlására,
 • a zöldterület gondozásához használt üzemanyag (pl.: fűnyíró) elszámolására,
 • a fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII. 30.) számú Kormányrendelet alapján engedéllyel kivágott növény pótlásaként előírt fás szárú növény vásárlására.