Jelenlegi hely

Elfogadásra javasolják a rendelet-tervezeteket a részönkormányzatok

Ülésezett a kéttornyúlaki, a borsosgyőri és a tapolcafői városrészi önkormányzat ma délután. Mindhárom testület egyhangúlag elfogadásra javasolta a pénteki városi képviselőtestületi ülésen tárgyalandó rendelettervezetet a város 2015. évi költségvetéséről, valamint a Pápa városban biztosítható személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló önkormányzati rendelet módosítását.

Ennek kapcsán Benecz Rita, az emberi erőforrás osztályvezetője elmondta, a bölcsődei, az óvodai és az iskolai étkeztetés térítési díja 2015. március 1-től kis mértékben emelkedik az egészséges étkeztetés előállításához szükséges alapanyagok biztosítása miatt.
A 2015. évi költségvetés kapcsán az üléseken elhangzott, a főösszeg 7,5 milliárd Ft, ebből a működési kiadások több mint 5 milliárd forintot jelentenek, míg a felhalmozási kiadások 2,4 milliárd forintot tesznek ki. A felhalmozási kiadások 3,5 %-a az intézményi működéshez tartozó fejlesztéseket tartalmazza, majdnem 2,4 milliárd forint a fejlesztési célok megvalósulását jelenti. 2015-re hitelt nem tervez felvenni a város – monda Bakkné Gertsmayer Zsuzsanna költségvetési csoportvezető. 
A képviselők megtárgyalták a részönkormányzatok 2015. évi munkatervét is. A testület a közeljövőben beszámolót hallgat meg a helyi nyugdíjas klubok és sportegyesületek, a Városgondnokság, a Közterület-felügyelet tevékenységéről, valamint a közbiztonság, a temető és az egészségügy helyzetéről. 
A vegyes ügyek keretében Borsosgyőrön és Kéttornyúlakon a részönkormányzati elnök elmondta, hogy a jogszabályban előírt köztartozásmentes adózási adatbázisba történő bejelentkezésnek minden képviselő határidőre eleget tett. 
Szó esett még arról is, hogy az önkormányzat 2015. évben ebösszeírást végez Pápa város közigazgatási területén, amely önbevallásos módszerrel történik, s amelyet március 31-ig kell eljuttatni a polgármesteri hivatalba. Mindhárom faluban biztosítják, hogy a kitöltött dokumentum miatt ne kelljen beutazni Pápára, a településrészeken kijelölnek egy-egy helyet a nyomtatványok begyűjtésére.