Jelenlegi hely

Szakképzés, felnőttképzés


A város arculatának egyik markáns jellemzője az iskolaváros jelleg. Az öt középiskola oktatási szerkezetét a sokszínűség jellemzi. A gimnáziumi, szakközépiskolai, szakiskolai és a szakmunkásképzés teljes kínálatot biztosít a diákoknak. A középiskolák a képzési formák, a tantervek kialakításában a piaci igényekhez igazodnak.
A városi oktatásban jelen van az érettségi vizsgára épülő, ún. 5. évfolyamos képzés. A városi iskolaszerkezetben meghatározó tényező a szakközépiskolai és szakmunkásképzés. A három szakképző intézményben több mint 70 szakma szakmunkás, illetve szakközépiskolai szinten elsajátítható.  A  középiskolák biztosítják a szakmai átképzés, a továbbképzés és a felnőttképzés feltételeit is.
A város a humán bázis fejlesztése érdekében kihelyezett felsőfokú oktatást, valamint felsőfokú akkreditált szakképzést folytat.   Ez a kínálat - különös tekintettel a gazdasági szférában jól hasznosítható „reál” szakokra - nagymértékben javítja a helyi képzés lehetőségeit, rugalmasságát, a munkaerő mobilitását, és a régióba új  szakmakultúrákat telepít. 
Pápán a három gimnáziumban és a három szakképző iskolában 3700 fő tanul. A diákok a szaktárgyak elsajátítása mellet többféle nyelvet is megismernek. Évente az érettségizők közül több mint 100 fő  tesz államilag elismert középfokú nyelvvizsgát. A városban több nyelviskola is lehetőséget biztosít a felnőttek részére az idegen nyelv elsajátítására, valamint különböző szintű  nyelvvizsgák megszerzésére.

Szakmai képzést végző intézmények:

Acsády Ignác Szakképző Iskola

Pápa, Erkel u. 39.
Telefon: 89/313-055
Intézményvezető: Kemény Éva
Telefon: 89/313-813
Telefon: 89/324-525
E-mail: acsady@acsady-papa.sulinet.hu
Web: http://www.acsady-papa.sulinet.hu/

Pápai Gazdasági Szakképző Iskola és Kollégium

Pápa, Veszprémi út 45. (székhelyintézmény)
Pápa, Külső-Veszprémi út 2. (tagintézmény)
Telefon: 89/324-900
Intézményvezető: KarnernéPethő Katalin
Kollégiumvezetők: Patus Károlyné, Bancsó Zoltán
E-mail: info@papaiszakkepzo.hu
Web: http://www.papaiszakkepzo.hu/

Korszak Szakközépiskola
Pápa, Széchenyi u. 4.
Telefon/fax: 89/313-222
Intézményvezető: Gerics Erzsébet
E-mail: korszak@korszak.hu
Web: www.korszak.hu