Jelenlegi hely

Archív hírek, hirdetmények

Adóügyi tájékoztató

Tisztelt Adózók!

Az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII.28.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdése alapján adózóink részére megküldtük az egyenlegértesítőt. A magánszemélyek részére postai úton, társas vállalkozó és egyéni vállalkozó adózóink részére elektronikus úton juttattuk el az értesítőket.

Tájékoztatásul közöljük, hogy a gazdálkodó szervezetek (társas és egyéni vállalkozások) kizárólag elektronikus úton intézhetik ügyeiket. 
Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény (a továbbiakban: Air.) 36. §-a szabályozza a kapcsolattartás általános szabályait. Az Air. 36. § (6) bekezdése alapján, mely 2019. január 1-jétől lépett hatályba az adóhatóság akkor is elektronikus úton tart kapcsolatot az egyéni vállalkozóval, valamint az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény szerinti jogi képviselővel, ha az nem az egyéni vállalkozói tevékenységével összefüggésben, illetve nem jogi képviselői minőségében jár el.
Az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos információk megtalálhatók honlapunkon: https://www.papa.hu/, valamint erről a felületről elérhető az önkormányzati hivatali portál is: https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap.
Az egyenlegértesítő adónemenként tartalmazza az adószámla egyenlegét, a 2019. 08. 21-i állapot szerint a fennálló tartozást, a túlfizetést és a II. félévben fizetendő adót.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2019. II. félévi helyi adók és a gépjárműadó fizetési határideje: 2019. szeptember 16.
Ezen dátumig késedelmi pótlék felszámítása nélkül lehet befizetni az adókat. 
Felhívjuk figyelmüket, hogy az adó késedelmes megfizetése esetén az esedékesség napjától a fizetendő adó összege után késedelmi pótlékot kell fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a késedelem, illetve az esedékesség előtti igénybevétel (felszámítás) időpontjában érvényes jegybanki alapkamat 5 százalékponttal növelt mértékének háromszázhatvanötöd része.

A fizetési kötelezettséget a pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózónak belföldi pénzforgalmi számlájáról történő utalással kell teljesítenie, míg más adózónak belföldi fizetési számlájukról átutalással vagy készpénz-átutalási megbízással (csekken) kell teljesítenie.

Felhívjuk az adózók figyelmét, hogy az egyenlegértesítők nem a korábbi években használt, megszokott számlalevél formátumban készültek, ezért fokozottan figyeljenek a befizetésekre. 

A vállalkozók részére nem postáztunk csekket, amennyiben az adózó nem kötelezett számlanyitásra és készpénzátutalási megbízással szeretné adófizetési kötelezettségét teljesíteni, azt a Pápai Polgármesteri Hivatal Adóügyi Csoportjánál igényelt postai csekken teheti meg.

Amennyiben az értesítőben jelzett adóját időközben megfizette, úgy a befizetett összeggel csökken a tartozása.
A számlán mutatkozó túlfizetést az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 74. § (1)-(2) bekezdése alapján az Adóügyi Csoporthoz benyújtott kérelemre utaljuk vissza.
Amennyiben a befizetést nem a megfelelő számlára teljesítette, az összeg átutalásáról kérelemmel rendelkezhet.
Felmerülő kérdéseikkel kapcsolatban készséggel állnak rendelkezésre a Pápai Polgármesteri Hivatal Adóügyi Csoportjának munkatársai:

 • személyesen ügyfélfogadási időben: kedden 8-12 óráig, szerdán 8-12 és 13-17 óráig, pénteken 8-12 óráig 
 • telefonon: 
  • magánszemély kommunális adója: 89/515-065, 
  • talajterhelési díj, idegenforgalmi adó: 89/515-061,
  • építményadó, telekadó: 89/515-054, 
  • gépjárműadó, helyi iparűzési adó: 89/515-080, 
  • késedelmi pótlék, bírság: 89/515-038 elérhetőségeken

Tájékoztatás a Tapolcafői Téglaipari Kft. nem veszélyes hulladék hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási tevékenységével kapcsolatban rendelkezésre álló információkról

Jegyzői tájékoztatás
a Tapolcafői Téglaipari Kft. nem veszélyes hulladék hasznosítására vonatkozó
hulladékgazdálkodási tevékenységével kapcsolatban rendelkezésre álló információkról

Tájékoztató

Polgármesteri közlemény a Tapolcafői Téglaipari Kft. területén elhelyezett hulladékkal kapcsolatos sajtótájékoztatóra reagálva


A Tapolcafői Téglaipari Kft. területén elhelyezett hulladékkal kapcsolatos sajtótájékoztatóra reagálva dr. Áldozó Tamás polgármester az alábbi közleményt teszi:

Tájékoztatás a Pápai Hús Kft. telephelyén végzendő karbantartási munkálatokról

Tisztelt Pápai Lakosok!

 

Értesítem Önöket, hogy 2019.06.22-én (szombat) 07.00 és 2019.06.23-án (vasárnap) 19.00 óra között a Pápai Hús Kft. Kisfaludy utcai telephelyén előre tervezett karbantartási munkákat végzenek, melynek során kis, az emberi egészségre, környezetre veszélytelen mennyiségű gáz halmazállapotú ammónia légtérbe jutása, szúrós szag észlelése nem zárható ki.

 

Dr. Áldozó Tamás
polgármester

Oldalak