Jelenlegi hely

Pápaiak

FELHÍVÁS

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Pápai Kirendeltsége a foglalkoztatás bővítését szolgáló bértámogatási program keretében a hátrányos helyzetű álláskeresők, valamint a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának elősegítésére pályázatot hirdet.

Tájékoztató a súlyos mozgáskorlátozottsághoz kapcsolódó gépjárműadó-mentesség módosult feltételeiről

A súlyos mozgáskorlátozottak gépjárműadó-mentességével kapcsolatos kormányrendelet változása miatt a következőkről tájékoztatom:

A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény alkalmazásában (18.§ 12. pont) súlyos mozgáskorlátozott az a személy, aki a súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési kedvezményeinek rendszeréről szóló jogszabályban meghatározott állapota miatt súlyos mozgáskorlátozottnak minősül, és ezt a tényt az ott meghatározott szakvélemény igazolja.

FELHÍVÁS

Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt lakosságot arról, hogy a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet térítésmentes élelmiszersegélyt juttat el településünkre, melyet Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye Családsegítés munkatársai osztanak szét a legrászorultabb személyek között az alábbi időpontokban:

Januártól változik az ügyintézés a hivatalokban

A képviselőtestület mai ülésén elfogadta azt a határozati javaslatot, amely magában foglalta a Pápai Járási Hivatal felállításáról szóló megállapodást. Ennek alapján a Pápai Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeket, köztisztviselőket, munkaeszközöket és irodahelyiségeket ad át a járási hivatalok átalakításának céljából. 

Megkötötték a járási hivatal felállításáról szóló megállapodást - ülésezett a testület

Zárt üléssel kezdődött Pápa Város Képviselőtestületének ülése a régi-új Városháza ülésterében tegnap reggel. A testület a Pápai Gazdasági Szakképző Iskola és Kollégium vezetői állására kiírt pályázat elbírálásáról döntött. A hirdetményben megjelölt határidőre egyetlen pályázat érkezett, Mitykó János részéről. A képviselők egybehangzóan nem támogatták a jelöltet az igazgatói cím elnyerésére.

Sikeres bemutatkozás Berlinben - a német fővárosban járt a városi delegáció

Berlinbe kapott meghívást Pápa város delegációja a múlt hétvégére. A küldöttséget az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulójára rendezett megemlékezésre invitálták meg. A berlini Magyar Nagykövetség – dr. Czukor József nagykövet vezetésével - ugyanis két nagy nemzeti ünnepünk – március 15-e és október 23-a – kapcsán nemcsak fogadást szervez a diplomáciai testület tagjainak, németországi magyar szervezeteknek és vállalkozóknak, hanem egy-egy magyarországi településnek, térségnek is bemutatkozási lehetőséget kínál. Az október 22-én tartott megemlékezésre ezúttal Pápa városa és Veszprém kapott meghívást. A delegáció útjáról dr. Áldozó Tamást polgármestert kérdeztük.

Elbontották a falat, felfedte magát a mozi

Végre teljes egészében felfedte magát a mozi homlokzata. A nyitott ajtókon olykor be-bekukucskáló kíváncsi tekintetek azt bizonyítják, hogy a pápaiak igencsak várták már a napot, amikor megcsodálhatják a mozi megújult épületét. Érdemes volt várni, a nap el is jött, hiszen tegnap délután a szakemberek lebontották a munkaterület átadásakor felépített építési paravánt. Ez nemcsak azt jelenti, hogy a forgalom újra a régi kerékvágásban folyhat a Deák Ferenc utcán, hanem azt is, hogy a kivitelezési munkák teljes egészében befejeződtek az épületben. 

Városi megemlékezés október 23-ról

Az 1956-os forradalom és szabadságharc 56. évfordulójára, valamint a Magyar Köztársaság 1989. évi kikiáltásának napjára emlékezett a város tegnap este Pápa belvárosában, illetve a Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ színházépületében.A városi emlékünnepség keretein belül először két emléktáblánál helyeztek el koszorúkat a megemlékezők. Az egyik Kiss Zoltán honvéd alezredesnek, a nemzeti függetlenségi mozgalom mártírjának a Deák Ferenc utcában, míg a másik dr. Katona Istvánnak, az 1956. október 27-én megalakult Pápa Város Forradalmi Tanácsa elnökének a Márton István utcában állít emléket.

A tervezett ütemben halad a Fő téri járda építése

A belváros rehabilitációja keretében hétfőn kezdték meg a kivitelezők a Fő tér nyugati oldalán futó járda építését. Ehhez előbb lezárták az OTP-től az Erste Bankig terjedő szakaszt - ahol az építés első üteme zajlik –, a gyalogos forgalmat átterelték a már elkészült korzóra, aztán pedig megkezdték a régi járdafelület felbontását. A héten ezen a kb. 80 méteres szakaszon megépítették az új járda murvaalapját, jövő héten pedig a kerti szegélyek építésével és az alapbeton réteg felvitelével folytatódnak a munkálatok.

Változatos szakkörök a városi könyvtár vezetésével

Ötféle havi szakkör és két témahét – ezt kínálja hat együttműködő oktatási-nevelési intézmény számára a Jókai Mór Városi Könyvtárban megvalósuló két európai uniós TÁMOP és TIOP projekt. A nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatása a pápai Jókai Mór Városi Könyvtár vezetésével című projekt célja, hogy a szakkörök és témahetek által a tanulók kreatív képességei, informatikai, filmművészeti, helyismereti életszemlélete  fejlődjön, emellett a foglalkozássorozatok hozzájárulnak az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kompetenciák fejlesztéséhez, a kulturális tudatosság és kifejezőképesség megalapozásához. 

Oldalak