KDOP-4.2.1/B-09-2009-0013 Tókert utca, Szabadság utca, Gróf út fejlesztése

Kedvezményezett: Pápa Város Önkormányzata (8500 Pápa, Fő u. 12.)
A projekt összköltsége: 244.536.256 Ft
Támogatás: 171.150.925 Ft

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Közreműködő Szervezet: Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség (8000 Székesfehérvár, Rákóczi u. 1. III. emelet)

KDOP-5.3.2-09-2009-0006 Weöres Sándor Általános Iskola akadálymentesítése

Pápa Város Képviselőtestületének döntése alapján 2009. július 14-én történt meg a pályázat beadása. A támogatói döntés 2009. szeptember 23-án érkezett meg. A Közreműködő Szervezet (VÁTI Kht.) 2009. október 21-én írta alá a Támogatói Okiratot. A közbeszerzési szakértői tevékenységre, a műszaki ellenőri tevékenységre és a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárások lefolytatása után tervezetten 2009 júliusában vette át a munkaterületet kivitelezésre kiírt közbeszerzési eljárás nyertese, a Szanyépszer Kft.

KDOP-5.2.2/B-2f-2009-0006 Pápa Bóbita Bölcsőde kapacitásbővítő fejlesztése

Pápa városban 3 önkormányzati fenntartású bölcsőde működik. A Fenyveserdő Bölcsőde 70, a Napsugár Bölcsőde 60, a Bóbita Bölcsőde 30 férőhelyen látja el a feladatait. Mindhárom intézmény kapacitáshiánnyal küszködik és jellemző a túljelentkezés magas aránya.

Az ellátás biztosítása és a férőhelyek bővítése érdekében 2008 júniusában Pápa Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a Bóbita Bölcsőde kapacitásbővítő fejlesztésére a KDOP-hoz.

KDOP-2008-5.2.2/A-2008-0004 A szociális alapszolgáltatás ellátását biztosító intézményi környezet fejlesztése Pápán

Közép-dunántúli Regionális Operatív Program keretében 2008. júliusában került benyújtásra a Barát u. 11. szám alatt lévő - jelenleg funkcióját vesztett - ingatlan fizikai és infokommunikációs akadálymentesítésére vonatkozó pályázat. A nyertes pályázatot követően Pápa Város Önkormányzata a VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. támogatási szerződést kötött.

A pályázathoz az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: 46.757.629,-Ft
A projekt elszámolható költsége: 51.952.000,-Ft.

TÁMOP-3.1.4. Kompetencia alapú oktatás bevezetése Pápa innovatív intézményeiben

Pápa Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be 2008. decemberében az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program támogatási rendszeréhez, mely pályázatot az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága 58 322 818 Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélt 2009. márciusában.

A projekt célja volt a kompetencia alapú oktatás bevezetése, valamint az egyenlő hozzáférés megteremtése Pápán.

A projekt az Európai Unió támogatásával az Európai Szociális Alap és a Magyar Állam társfinanszírozásával valósult meg.

ÁROP-1.A.2/A-2008-0050 A pápai polgármesteri hivatal szervezetfejlesztése

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Államreform Operatív Program (ÁROP) keretében került benyújtásra A pápai polgármesteri hivatal szervezetfejlesztése c. pályázat (azonosító: ÁROP-1.A.2/A-2008-0050).
A pályázathoz az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: 19.962.160 Ft 
A pályázat megvalósításához Pápa Város Önkormányzata 1.735.840 Ft saját forrást biztosít, ekként a projekt összköltsége: 21.698.000 Ft 
 A projekt megvalósításának kezdete: 2009. március 19. 
A projekt megvalósításának vége: 2010. június 30.

KDOP-4.2.2-2007-0001 Pápa, Ady sétány II. ütem és Gróf út I. ütem kerékpárút - gyalogút építése


Projekt helyrajzi száma: 167, 170, 962/1, 6411 6413/4
Igényelt támogatás: 42 690 484,-Ft
Projekt összköltség: 53 363 105,-Ft
Pályázat benyújtás dátuma: 2007.11.08

KDOP-4.2.1/B-2007-0006 Pápa, Ötödik u. útfejlesztése I. ütem


Projekt helyrajzi száma: 571, 670, 803, 1046, 1117
Igényelt támogatás: 23 300 000,-Ft
Projekt összköltség: 33 300 064,-Ft
Pályázat benyújtás dátuma: 2007.08.24

Oldalak