A képviselőtestület Pápa-Borsosgyőr városrészben borsosgyőri illetékességgel Borsosgyőri Városrész Önkormányzata elnevezéssel, Pápa-Tapolcafő városrészben tapolcafői illetékességgel Tapolcafői Városrész Önkormányzata elnevezéssel településrészi önkormányzatot hozott létre.

A településrészi önkormányzatok tagjainak száma: 5 fő. A településrészi önkormányzatnak tagja a településrész települési képviselője.

A településrészi önkormányzatok elnökét és tagjait a településrészen lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező választópolgárokból a képviselőtestület választja meg.

Elfogadásra javasolják a rendelet-tervezeteket a részönkormányzatok

Ülésezett a kéttornyúlaki, a borsosgyőri és a tapolcafői városrészi önkormányzat ma délután. Mindhárom testület egyhangúlag elfogadásra javasolta a pénteki városi képviselőtestületi ülésen tárgyalandó rendelettervezetet a város 2015. évi költségvetéséről, valamint a Pápa városban biztosítható személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló önkormányzati rendelet módosítását.

Üléseztek Borsosgyőrön és Kéttornyúlakon

Három önkormányzati rendelettervezet módosítását véleményezte ma délután a Máté István elnök vezette borsosgyőri és a kéttornyúlaki városrészi önkormányzat. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendelet hatályon kívül helyezésére és új rendelet alkotására a jogszabályi környezet megváltozása miatt van szükség. 

Tapolcafőn is ülésezett a helyi testület

Tapolcafőn is megtartotta soron következő ülését a településrészi önkormányzat. Tapolcafői Városrész Önkormányzatának képviselői – Takácsné Molnár Eszter, Somogyi Zoltán, Vargáné Kósi Márta, Villmanné Ikervári Lilla – és az elnök, Zsegraics Gyula egybehangzó igen szavazat mellett elfogadásra javasolta a városi képviselőtestület által holnap tárgyalandó előterjesztéseket, az önkormányzat jelképeiről és azok használatáról, a belváros közlekedéséről valamint a méhnyakrák és nemi szervi szemölcsök elleni védőoltás támogatásáról szóló rendelettervezeteket.

Közlemény a kéttornyúlaki településrészi önkormányzat tagjainak jelöléséről

 

KÖZLEMÉNY
a kéttornyúlaki településrészi önkormányzat tagjainak jelöléséről
 
 
A 2011-ben lebonyolított ajánlási eljárás a Pápa-Kéttornyúlaki településrész tekintetében nem vezetett eredményre, megfelelő számú jelölt hiányában a Képviselőtestület nem döntött a Kéttornyúlaki Településrészi Önkormányzat létrehozásáról.
 
Fentiek alapján Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 8/2013. (III.28.) önkormányzati rendelettel módosított Szervezeti és Működési Szabályzata 49. § (4) bekezdésében az alábbiak szerint rendelkezett:
 
„A kéttornyúlaki településrészi önkormányzati testület tagjainak jelölésére vonatkozó eljárást második alkalommal 2013. június 30-ig kell befejezni. A településrészi önkormányzati testület tagjait a jelölt ajánlási eljárás befejezését követő soron következő képviselőtestületi ülésen kell megválasztani.”
 
A településrészi önkormányzat tagjainak száma 5 fő, elnöke a településrész önkormányzati képviselője, további 4 tagját a Képviselőtestület a jelöltekből választja meg.