Jelenlegi hely

Rendeletek

Hatályos adórendeletek

 
2018
 
 
2017
 
 

2016

 
 

2015

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális, valamint a gyermekek és a fiatal felnőttek rászorultságára tekintettel nyújtható ellátásokról és az ezzel kapcsolatos eljárási szabályokról
Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 9/2015. (IV.17.) önkormányzati rendelete a helyi népszavazásról
Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 10/2015.(V.28.) önkormányzati rendelete Pápa Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról
Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 14/2015. (V.28.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről
Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 15/2015. (V.28.) önkormányzati rendelete a közterületek nemzeti ünnepeken történő fellobogózásáról
Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 28/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról
Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 29/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelete a telekadóról

 

 

2014

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2014. (II.5.) önkormányzati rendelete a köztemetők használatának és a temetkezés rendjéről
Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 4/2014. (III.6.) önkormányzati rendelete az önkormányzat jelképeiről és azok használatáról
Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 8/2014.(V.9.) önkormányzati rendelete Pápa Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról
Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 11/2014. (V.29.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról
Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 12/2014. (V.29.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó kötelező helyi közszolgáltatásról
Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 20/2014. (VIII.28.) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezésének, az elnevezések megváltoztatásának, valamint a házszámozás szabályairól
Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 26/2014. (X.22.) önkormányzati rendelete Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról
Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 27/2014. (XI.20.) önkormányzati rendelete a díszpolgári cím és az egyes kitüntető díjak alapításáról és adományozásának rendjéről

 

2013

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 7/2013. (III.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról
1-3. melléklet Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 7/2013. (III.28.) önkormányzati rendeletéhez az önkormányzat vagyonáról
Pápa Város Önkormányzata 2012.évi költségvetése végrehajtásáról szóló 11/2013.(V.9.) önkormányzati rendelet
Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 12/2013. (V.9.) önkormányzati rendelete a belváros közlekedéséről
1. melléklet a 12-2013. (IX.27.) önkormányzati rendelethez
Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 13/2013. (V.9.) önkormányzati rendelete a közterület használatról és a reklámozás rendjéről
Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 28/2013. (XI.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről
Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 30/2013. (XII.31.) önkormányzati rendelete Pápa Város Önkormányzatának 2014. évi átmeneti gazdálkodásáról
Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 32/2013. (XII.31.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról

 

 

2012

Pápa Város Önkormányzata 2011. évi költségvetése végrehajtásáról szóló 13/2012. (V. 17.) önkormányzati rendelet
Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 21/2012. (X.25.) önkormányzati rendelete a köztisztviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról
Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 22/2012. (X.25.) önkormányzati rendelete Pápa város egészségügyi alapellátási körzeteiről

 

 

2011

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 14/2011. (V.30.) önkormányzati rendelete a Pápa városban biztosítható személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról
Emlékmű, botlókő, emléktábla és magyarázó tábla állítás rendjéről szóló 27/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelet
Ingatlanok helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvánításáról szóló 28/2011. (X.6.) önkormányzati rendelet

2010

A város-rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról szóló 13/2010. (VI.29.) önkormányzati rendelet
Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 27/2010.(XII.16.) önkormányzati rendelete az idegenforgalmi adóról
Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 28/2010.(XII.16.) önkormányzati rendelete az építményadóról

2009

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 33/2009.(XII.18.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról

 

2007

Helyi jelentőségű védett természeti terület védettségének fenntartásáról szóló 26/2007. (XII.20.) rendelet

2005

A panel technológia felhasználásával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújításának támogatásáról szóló 15/2005. (V.13.) önkormányzati rendelet
A környezet védelméről szóló 41/2005. (XII.16.) önkormányzati rendelet
Az önkormányzati biztos kirendeléséről szóló 12/2005. (V.13.) rendelet

2004

A sporttal kapcsolatos feladatokról és kötelezettségekről szóló 14/2004. (IV.30.) önkormányzati rendelet
 

2003

A Malomkerti lakóterület Helyi Építési Szabályzatáról szóló 8/2003. (IV.17.) rendelet
 

2002

 

1995

Az ivóvíz- és szennyvízszolgáltatás díjáról szóló 40/1995. (XI.29.) önkormányzati rendelet

 

1992

A városnév használatáról szóló 5/1992. (III.17.) önkormányzati rendelet