Jogszabályi háttér

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 9/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete 10/A. § értelmében a rendelet-tervezeteket társadalmi egyeztetésre kell bocsátani, melynek keretében a természetes személyek, a nem állami és nem önkormányzati szervek, szervezetek a rendelet-tervezettel kapcsolatosan véleményt nyilváníthatnak az önkormányzat honlapján a rendelet-tervezet véleményezésére megadott elektronikus levélcímen.

Nem vehető figyelembe az a vélemény, amely sérti a közerkölcsöt, nem kapcsolódik a rendelet-tervezet tárgyához, vagy név nélkül érkezett.

Nem kell véleményezésre bocsátani

a.) az állami támogatásokról, a költségvetésről, a költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet-tervezetet,

b.) a képviselőtestület és szervei szervezeti és működési szabályait meghatározó, a köztisztviselők munkavégzéséről és juttatásairól szóló rendelet-tervezetet,

c.) azt a rendelet-tervezetet, amelynek sürgős elfogadásához kiemelkedő közérdek fűződik,

d.) azt a rendelet-tervezetet, melynek egyeztetése a város különösen fontos pénzügyi, természetvédelmi, környezetvédelmi vagy örökségvédelmi érdekeinek védelmét veszélyeztetné.

A beérkezett véleményeknek és a véleményezők nevének, e-mail címének kezelése a véleményezett rendelet hatályba lépésétől számított 6 hónapig történik. Amennyiben a véleményezett rendelet nem lép hatályba, a véleményeket és a véleményezők nevét, e-mail címét legkésőbb a vélemény beérkezését követően 3 hónapon belül törölni kell. Az adatkezelés magába foglalja az adatok gyűjtését, tárolását, közzétételét, felhasználását és törlését.

A névtelenül beérkezett véleményeket azok figyelembe vétele nélkül törölni kell.

A rendelet-tervezet előkészítője mérlegeli a beérkezett véleményeket és azok elfogadásáról vagy elutasításáról, az elutasítás indokairól készült összefoglalót a honlapon közzéteszi.

A közzétett rendelet-tervezethez beérkezett véleményeket a rendelet-tervezetet tárgyaló bizottság kérésére a bizottság részére hozzáférhetővé kell tenni.

Pápa Város Önkormányzata fentiekkel kapcsolatos adatkezelését az adatvédelmi biztos 31945-0146 azonosító számon nyilvántartásba vette.

Rendelet-tervezetek