A bizottságok a képviselőtestület döntés-előkészítő, végrehajtást szervező, azokban közreműködő, önkormányzati ügyben véleményező, javaslattevő, ellenőrzési joggal és meghatározott körben döntési joggal felruházott szervei.

A bizottságok ellátják a képviselőtestület által átruházott egyes hatáskörök gyakorlását.

A képviselőtestület feladatai ellátásának biztosítása érdekében állandó és ideiglenes bizottságokat alakít.

A képviselőtestület az alábbi állandó bizottságokat hozta létre:

  1. Pénzügyi és Gazdasági Bizottság (rövid név: PGB)
  2. Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság (rövid név: ÜB)
  3. Humánerőforrás Bizottság (rövid név: HEB)
  4. Egészségügyi és Szociális Bizottság (rövid név: Eü. és Szoc. Biz. )
  5. Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság (rövid név: VFÜB)

 

Önkormányzati bizottságok összetétele

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Bizottság elnöke:   Grőber Attila   

Bizottság tagjai:   Császár Endre  
                           Dr. Vörös Ibolya    
                           Bocskay László      
                           Máté István        
                           Gyeginszky Jenőné       
                           Gruber Marianna     
                           Pintér Kálmán


Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság

Bizottság elnöke:   Dr. Péntek Árpád    

Bizottság tagjai:   Bocskay László  
                           Dr. Hermann István  
                           Süle Zsolt  
                           Dr. Bányai Katalin Erzsébet
                           Bali István Humánerőforrás Bizottság

Bizottság elnöke:   Dr. Hermann István  

Bizottság tagjai:   Kerecsényi Zoltán   
                           Venczel Csaba   
                           Zsegraics Gyula     
                           Dr. Hauber Károly 
                           Szirbek Rita
                           Hegyi Lilla

                           

Egészségügyi és Szociális Bizottság

Bizottság elnöke:   Dr. Vörös Ibolya   

Bizottság tagjai:   Kerecsényi Zoltán   
                           Dr. Bányai Katalin Erzsébet
                           Venczel Csaba   
                           Baán Istvánné  
                           Steiner Csaba   
                           Berkes Béláné


Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság

Bizottság elnöke:   Császár Endre   

Bizottság tagjai:   Dr. Péntek Árpád    
                           Grőber Attila   
                           Süle Zsolt  
                           Zsegraics Gyula 
                           Domonkos László Imre    
                           Kovács József   
                           Baracska László 

Jegyzőkönyvek

A bizottságok jegyzőkönyvei megtekinthetők a linkre kattintással!