Jelenlegi hely

Önkormányzat

Bevezetik a belvárosi mobilparkolást – Ülésezett a képviselő-testület

A városban működő szavazatszámláló bizottságok tagjainak megválasztásával kezdődött a helyi önkormányzat képviselő-testületének ma délelőtti ülése. A Pápai Járási Hivatal tanácstermében lezajlott ünnepélyes esemény a 31 szavazókörhöz tartozó három-három szavazatszámláló bizottsági tag és egy-egy póttag eskütételével zárult. Ezt követően a – teljes létszámban megjelent – testület hat napirendi pontot tárgyalt a Városháza nagytermében, illetve a képviselők ellátogattak a közelmúltban fenntartóváltáson átesett Gróf Esterházy Kórházba is.

Tapolcafőn is ülésezett a helyi testület

Tapolcafőn is megtartotta soron következő ülését a településrészi önkormányzat. Tapolcafői Városrész Önkormányzatának képviselői – Takácsné Molnár Eszter, Somogyi Zoltán, Vargáné Kósi Márta, Villmanné Ikervári Lilla – és az elnök, Zsegraics Gyula egybehangzó igen szavazat mellett elfogadásra javasolta a városi képviselőtestület által holnap tárgyalandó előterjesztéseket, az önkormányzat jelképeiről és azok használatáról, a belváros közlekedéséről valamint a méhnyakrák és nemi szervi szemölcsök elleni védőoltás támogatásáról szóló rendelettervezeteket.

Munkatervükről tárgyaltak a nemzetiségi önkormányzatok

Mindhárom nemzetiségi önkormányzat megtartotta soron következő testületi ülését a mai nap során. A Pápa Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat (PVCNÖ), a Pápai Német Nemzetiségi Önkormányzat (PNNÖ) és a Pápai Örmény Nemzetiségi Önkormányzat (PÖNÖ) képviselői módosították a Szervezeti és Működési Szabályzatot, majd tárgyaltak a nemzetiségi önkormányzatok munkaterveiről is.

Ülésezett a képviselő-testület - Elfogadták a 2014. évi költségvetést

Rendeleteket módosítottak, beszámolót hallgattak meg és zárt ülésen döntöttek az idei kitüntetettekről a képviselők a ma délelőtti ülésen. Az első napirendi pontban Pápa Város Képviselő-testülete 14 igen szavazat mellett megválasztotta az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság tagjait és póttagjait. A tagok – dr. Böröczky Miklós, dr. Raffai Erzsébet, dr. Somogyi Natália – és a póttagok – dr. Sabján Dénesné és dr. Varga István – a testületi ülés keretében tették le esküjüket. 

Előreláthatólag 2013 júniusában elkészül a felújított Fő tér – Közmeghallgatás a Városházán

Bízom benne, hogy 2013 júniusában végzünk a Fő tér teljes felújításával – fogalmazott Németh Tamás, a Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. ügyvezetője, aki Pápa Város Önkormányzata közmeghallgatásának keretében tartott tájékoztatót a belváros rekonstrukciójáról.

Megtartotta soron következő ülését Pápa város képviselőtestülete

Elfogadták Pápa Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetési koncepcióját a képviselő-testület november 27-ei délelőtti ülésén. A régi-új Városháza nagytermében tartott tanácskozás egyperces néma főhajtással kezdődött – a jelenlévők Lőrincz Zsigmondra, a pénteken tragikus hirtelenséggel elhunyt kovásznai polgármesterre emlékeztek.

Pápa város évfordulói 2012-ben

Pápa városnak nincs kéziratban vagy nyomtatásban összeállított történeti kronológiája, így minden évfordulónaptár készítéséhez át kell nézni a város történeti irodalmát, a helyi hírlapok bizonyos évfolyamait. Jelen áttekintés a legfontosabb évfordulós eseményeket tartalmazza. 1912-ig negyedszázados, azután 1992-ig évtizedes bontásban tüntettük fel az eseményeket. Kivételt a város 1732-es és 1842-es évfordulóival tettünk. A kézirat átnézését és kiegészítését Somfai Balázs levéltárvezetőnek és dr. Hermann István könyvtárigazgatónak köszönöm.

Pápa város vezetői 1848-2011 (főbírák, polgármesterek, tanácselnökök)

Pápa 1439-től harmindcadvám-mentességet élvező kiváltságos mezőváros volt, melyet az újkorban 12 tagú tanács irányított. A testület élén főbírák álltak.
Az 1848. június 14–16-án tartott tisztújításon választottak először polgármestert, e tisztséget azonban az abszolutizmus kezdetén gyakorlatilag eltörölték (puszta címmé degradálták).
Pápa 1872-től rendezett tanácsú városként, 1929-től a tanácsrendszer bevezetéséig megyei jogú városként illeszkedett a magyar közigazgatási hálózatba.
1865–1950 között polgármester, a tanácsrendszer évtizedeiben tanácselnök, 1990 óta újra polgármester áll az önkormányzat élén.
Táblázatunk a város első számú vezetőit mutatja, 1990-től az alpolgármesterek nevét is feltüntettük.

Hudi József