Jelenlegi hely

Városgondnokság


A Városgondnokság főbb tevékenységi területei:

 • parkosítás, zöldterületek gondozása, közterületeken füvesítés, faápolás, parkok és a belváros virágokkal való díszítése
 • az önkormányzati közutak és hidak üzemeltetése, fenntartása, hó- és síkosság-mentesítése, felújítása
 • a helyi és távolsági autóbuszok megállóinak üzemeltetése
 • a fizető parkolók létesítése, működtetése és felújítása
 • a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségekkel kapcsolatos könyvelési feladatok ellátása
 • köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása
 • nyilvános illemhelyek üzemeltetése
 • sportpálya üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátása. Városi sportpálya kizárólag verseny- és élsport céljára történő üzemeltetése
 • nyilvános illemhelyek üzemeltetése
 • egyéb városi- és községgazdálkodási szolgáltatással kapcsolatos tevékenységek, piaci és vásári tevékenységgel kapcsolatos feladatok
 • közfoglalkoztatás szervezése.
 • önkormányzati tulajdonú épületek bontási feladatainak ellátása
 • lakóingatlanok és nem lakás célú helyiségek üzemeltetése, felújítási, karbantartási feladatok ellátása


Pápa, Anna tér 11.
Telefon: 89/511-900
Bakó István intézményvezető
E-mail: vg.titkarsag@papa.hu

Web: http://www.varosgondnoksagpapa.hu

Tovább a Városgondnokság honlapjára...

Új virágos felületet alakítanak ki a belvárosban

A városi rendezvényekre való felkészülés és a belváros egyes területeinek rendezése, szépítése teszi ki a Városgondnokság feladatait a hetekben. Buics Lajos, a Városgondnokság kommunális csoportvezetője elmondta, egy ötfős brigád ma reggel látott neki a Fő utca közel 100 méteres szakaszán húzódó virágágyás előkészítésének.

Nyáron is van munka a Városgondnokságnál

A nyári időszak is biztosít bőven feladatot a Városgondnokság munkatársainak. Buics Lajostól megtudtuk, jelenleg 85 közfoglalkoztatottja és 40 állandó munkatársa van az intézménynek. A kommunális csoportvezető beszámolt arról is, a város számos területén tevékenykednek dolgozóik, munkavállalóik jelentős része ezekben a hetekben területrendezési feladatokat végez.

Fogadj örökbe egy közterületet!

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 101/2010. (VII. 8.) számú határozatával döntött a „Fogadj örökbe egy közterületet” program elindításáról.
A program célja a közterületi zöldterületek környezeti színvonalának emelése, a zöld növényzettel borított közterületek növelése, az lakókörnyezetünk kultúráltabb, igényesebb kialakítása, minőségének javítása és megőrzése, esztétikusabb utcakép megteremtése, a közterületen felhalmozott illegális hulladéklerakások megszüntetése a lakosság, az öntevékeny civil szervezetek, intézmények és az Önkormányzat közös munkájának eredményeképpen.