Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye
Székhelye: Pápa, Barát u. 9.
Telefon: 89/511-240
E-mail cím: eszi@kabelszat2002.hu
Intézményvezető: Szalainé Tihanyi Andrea
Telefon: 89/310-186
Gazdasági vezető: Bene Andrásné
Telefon: 89/511-250
Intézményvezető ápoló: Kissné Marton Bernadett
Telefon: 89/511-247
Gondozási Központ vezető: Oláh Márta
Telefon: 89/511-252

Alaptevékenységei:
Személyes gondoskodás: szociális alapszolgáltatások és szakosított ellátások működtetése integrált szervezeti formában.
Ellátja a hozzákapcsolt önállóan működő költségvetési szervek alapító okiratában meghatározott alaptevékenységek szakmai feladatainak megvalósításával kapcsolatos – külön megállapodásban rögzített – pénzügyi-gazdasági feladatokat.

Fenntartója:
Pápa Város Önkormányzata

ESZI Közbeszerzések

Telephelyek:

Idősek Otthona
Ápolást-gondozást nyújtó intézmény. Demens betegek ellátása is biztosított az intézmény keretein belül. A szolgáltatás egészségügyi és mentálhigiénés feladatokat lát el.

 

 • Idősek Otthona
  49 férőhely
  Pápa, Barát u. 3.
  telefon: 89/511-256
 • Idősek Otthona (Demens csoport)
  15 férőhely
  Pápa, Barát u. 4-6.
  telefon: 89/511-242
 • Idősek Otthona
  42 férőhely
  Pápa, Vörösmarty u. 12.
  telefon: 89/511-350
 • Idősek Otthona
  31 férőhely
  Pápa, Teveli út 3.
  telefon: 89/324-893

 

Idősek Gondozóháza
Nappali és átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény, mely demens betegek ellátását is biztosítja.

 

 • Idősek Klubja
  40 férőhely
  Pápa, Barát u. 4-6.
 • Időskorúak Gondozóháza
  20 férőhely
  Pápa, Barát u. 4-6.
  telefon: 89/313-183

 

Gondozási Központ
Pápa, Barát u. 7.
Telefon: 89-511-252E-mail: papa.gondozasi@kabelszat2002.hu, eszi.om@kabelszat2002.hu


a fenti telephelyen működő szolgáltatások:

 • Étkeztetés: napi egyszeri, szükség esetén diétás, akik koruk, egészségi állapotuk, rászorultságuk miatt nem tudnak gondoskodni a meleg étkezésről.
 • Házi segítségnyújtás: az önmaguk ellátására részben képes személyeknek a saját lakókörnyezetükben szakképzett ápoló személyzettel.
 • Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: az egyedül élő, egészségi állapotuk miatt rászorult személyek részére 24 órás diszpécser szolgálaton keresztül.
 • Támogató szolgáltatás: a fogyatékos személyek otthonában biztosított személyi segítő szolgáltatás és szállítás keretében.


Hajléktalanok Átmeneti Szállása
és időszakos férőhely 20+6 fő részére. Életvitelszerű átmeneti lakhatás és mentális gondozás.
Telephely: 8500 Pápa, Arany János utca 4.
Telefon: 06-30-442-6211

Fogyatékosok Nappali Intézménye
Szociális foglalkoztatás 20 fő részére.
Napközben foglalkoztatás, fejlesztés, szociális ellátás, közösségi szolgáltatások.
Telephely: 8500 Pápa, Komáromi utca 14.
Telefon: 06-89-313-675

Családsegítés
szociális és mentálhigiénés deficitek kezelése, megelőzése, juttatásokhoz való hozzáférés biztosítása.
Telephely: 8500 Pápa, Barát utca 11.
Telefon: 06-89-318-046
e-mail: cssszpapa@freemail.hu

Gyermekjóléti szolgáltatás
a gyermek testi-lelki egészségének családban történő nevelésének elősegítése.
Telephely: 8500 Pápa, Barát utca 11.
Telefon: 06-89-313-607
e-mail: gyermekjoletpapa@freemail.hu