Jelenlegi hely

Hírek, hirdetmények

Tájékoztató a Településképi Arculati Kézikönyvről és a településkép védelméről szóló önkormányzati rendeletről

Tájékoztatjuk Pápa Város lakosságát, a városban működő egyházakat, érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezeteket mint partnereket, hogy a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendeletben foglalt jogszabályi kötelezettségekből kiindulva Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestülete a 170/2017. (XII. 22.) határozatával elfogadta Pápa Város Településképi Arculati Kézikönyvét és megalkotta a településkép védelméről szóló 36/2017. (XII. 22.) önkormányzati rendeletet. A rendelet 2018. január 1-én lép hatályba.

Pápa Város Településképi Arculati Kézikönyve egyfajta látásmódot közvetít. Feltárja és bemutatja a településen belül jól elkülönülő egyes településrészek arculati jellemzőit és értékeit. Javaslatot tesz a településképhez illeszkedő építészeti elemek alkalmazására. Segítséget próbál adni azokra az esetekre, amelyek a körülöttünk lévő épített környezetre hatást gyakorolnak. Legyen szó egy épület tömegformálásáról, színezéséről, a tetőcserép megválasztásáról, vagy az üzlet cégérének formájáról mind egy-egy elemét alkotják annak a települési összképnek, amelyek láttán városunkról az ideérkezők véleményt alkotnak. De ezek az elemek határozzák meg mindennapjainkat is, az érzést, amely komfortérzetünk alapja. A rendezett és harmonikus utcakép, az egyes épületek halmazából összeálló egységes városi szövet büszkeségünk forrása lehet. Így ajánljuk a kézikönyv gondolatait, jó példáit szem előtt tartani.

Az új településképi rendeletben fogadtuk el a helyi védelem szabályozását, a településképi, ezen belül a területi építészeti, egyedi építészeti, a reklámhordozókra és egyéb műszaki berendezésekre vonatkozó követelményeket, a településkép-érvényesítési eszközöket, ezen belül a településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció, a településképi véleményezési eljárás, a településképi bejelentési eljárás és a településképi kötelezés szabályait.

A Településképi Arculati Kézikönyv és a településképi rendelet az önkormányzat honlapján az alábbi helyen megtekinthető:

Településképi Arculati Kézikönyv

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 36/2017. (XII.22.) önkormányzati rendelete Pápa város településképének védelméről

1-8. melléklet a 36/2017. (XII.22.) önkormányzati rendelethez

Parkolási engedélyek

" PVÖ Városgondnoksága tájékoztatja a pápaiakat, hogy a 2017. évre
kiadott parkolási engedélyek 2018. január 15. napig érvényesek.

2018. évi parkolási engedélyek válthatóak:
- hétfőn 8-11 óra;
- szerdán 12 -15 óra;
- pénteken 8 -11 óra között a Pápa, Anna tér 11. szám alatt."

Összefogás Pápa Város Beteg Gyermekeiért Alapítvány

TÁJÉKOZTATÓ


Az Összefogás Pápa Város Beteg Gyermekeiért Alapítvány
2011. évtől jogosult a személyi jövedelemadó 1%-ának fogadására.
A Kuratórium kéri, hogy aki egyetért az Alapítvány céljaival, támogassa adója 1%-ával az Alapítványt.

Oldalak