Jelenlegi hely

Bibliothek


A Jókai Mór Városi Könyvtár Pápa város egyetlen nyilvános, közmüvelõdési könyvtára. Pápán a Várkastélyban helyezkedik el. Szolgáltatásait minden beiratkozott olvasó igénybeveheti.

Szolgáltatások

1. Térítésmentes szolgáltatások:

 • a könyvár látogatása
 • a könyvtár által kijelölt gyûjteményrészek helyben használata (folyóiratolvasó, a felnõtt könyvkiválasztó, a gyermek- és ifjusági részleg szabadpolcon elhelyezett állománya, a zenemûtári könyvek, ez kizárólag helybeni használatot jelent)
 • az állományfeltáró eszközök segítségével tájékozódás a gyûjteményben
 • információ a könyvár és könyvtári rendszer szolgáltatásairól
 • Wifi-vezetéknélküli internet


2. Egyéb szolgáltatások:

 • Kölcsönzés
  • Könyv
  • Hagyományos hanglemez
  • Zenei CD lemez
  • Videofilm
  • DVD lemez
  • CD-ROM
  • Hangoskönyv
 • Könyvtárközi kölcsönzés
 • Elõjegyzés
 • Katalógusok
  • hagyományos katalógusok 1996. december 31-ig beszerzett dokumentumokról
  • SZIKLA integrált könyvtári rendszer számítógépes katalógusa folyamatosan bõvülõ adatokkal
  • Irodalmi recenzió katalógus, 1995-tõl számítógépes adatbázisban
 • Tájékoztatás
 • Internet-szolgáltatás
 • Irodalomkutatás, irodalomjegyzékek, ajánló bibligráfiák készítése
 • Fénymásolás,nyomtatás
 • Nyomdai munkák

 


Jókai Mór Városi Könyvtár
Dr. Hermann István intézményvezető
Pápa, Várkastély
Telefon/Fax: 89/324-406
Telefon: 89/310-588, 30/9760727
Új weboldal: www.jmvk.papa.hu
Régi weboldal: jmvk.compunet.hu