Jelenlegi hely

Vis major pályázatot nyújt be a város a támfal helyreállítására

A pénteki képviselő-testületi ülésen született meg a döntés arról, hogy a város vis major pályázatot nyújt be a Szent István út Várkert felőli, ledőlt szakaszának helyreállítására. A 18. században épült támfal március 6-án éjjel omlott le mintegy 19 méter hosszan, további 11 méter hosszan pedig erősen deformálódott, kibillent a helyéről, megrepedt és kipotyogtak belőle a téglák.

A támfal leszakadása következtében a járda felülete ezen a szakaszon hossz- és keresztirányban is megrepedezett, eldeformálódott, megsüllyedt. Az elsődleges szakértői vizsgálat megállapítása szerint a támfal leszakadását természeti eredetű károsodás okozta: a tégla anyagú támfal teherbírásának kimerülése és az év eleji erős fagyok, majd az ezt követő olvadásban keletkezett víz. Ezek hatására a téglaszerkezet mállása felerősödött. 


Áldozó Tamás polgármester a helyszínen beszélt a pályázat benyújtásáról

A káresemény észlelését követően a Városgondnokság azonnal gondoskodott a sérült, balesetveszélyes szakasz lehatárolásáról, a gyalogosforgalom részleges lezárásáról. Mindezzel párhuzamosan a városfejlesztési osztály a káreseményt bejelentette a Vis Major Alaphoz és gondoskodott a pályázat benyújtásához szükséges szakértői dokumentáció elkészíttetéséről, mely megállapította, hogy a helyreállítás előzetesen becsült költsége 26 millió forint. A közelmúltban a Veszprém Megyei Kormányhivatal és a Belügyminisztérium Pince- és Partfalveszély Elhárítási Szakértői Bizottsága helyszíni szemlén igazolta, hogy a káresemény miatt az önkormányzat jogosult vis major pályázat benyújtására, ezt követően döntött a testület a pályázat benyújtásáról.
-A várható helyreállítási költségből megközelítőleg 18 millió forint remélhető a támogatásból, vagyis helyi forrásból 8 millió forintot kell hozzátenni az újjáépítéshez – mondta el Áldozó Tamás polgármester a helyszínen. Hozzátette, a pályázatot a Belügyminisztériumhoz történő beérkezést követő 90 napon belül bírálják el.


30 méter hosszan kell újjáépíteni a támfalat és a járdát

A városvezető arról is szólt, elkerülhetetlenné vált, hogy a közeli jövőben önkormányzat az egész támfalat megvizsgáltassa, hiszen az elmúlt időszakban több probléma is volt vele, például a múlt évi rekonstrukciót is a középkori töltésre épült építmény állapota indokolta és a most leomlott szakaszok mellett is vannak rossz állapotú részei a Várkertet határoló falnak.