Jelenlegi hely

Ülésezett a városi képviselő-testület

Egyöntetű igen szavazatok mellett fogadta el a városi képviselő-testület a mai napra kitűzött előterjesztéseket. A képviselők zárt ülésen tárgyaltak a Pápai Hús 1913 Kft. konszolidált mérlegéről, amely egy összesített beszámoló annak vizsgálatára, hogy a társaság a kapcsolódó vállalkozások, így például a Pápa-Ser Kft. előtt nem folytat a veszteségek elrejtésére vonatkozó tevékenységet.

Áldozó Tamás polgármester az ülést követő sajtótájékoztatón beszámolt arról is, ma zajlik a Pápa-Ser Kft. csődegyezségi tárgyalása, amelyen a Kft. megteheti az ajánlatot a hitelezőinek, amelyet a vállalkozásnak július 11-ig ki is kell fizetni. A kielégítési ajánlat 36,4 százalék – tájékoztatott a polgármester.
Ugyancsak zárt ülésen határozott a testület arról, hogy a Pápai Termálvízhasznosító Zrt. uszodafenntartásból keletkező veszteségeinek enyhítésére a Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ bérbe veszi az uszoda működtetését.
- A döntés szerint szeptembertől december 31-ig veszi bérbe a művelődési központ az uszodát, miközben vizsgáljuk ennek célszerűségét, s ha célszerűnek mutatkozik, akkor a bérbevételt közbeszerzési eljárás keretében hajtjuk végre. A bérleti díj nagysága az uszodára elszámolható amortizációs költség időarányos része. Ma már csak az épületnek van amortizációs költsége, amely évi két százalék, 13 millió forint. Így a bérleti díj körülbelül havi 1 millió forint. Ezzel még nem segítenénk ki a fürdőt, de később bérlőként nemcsak a bérleti díjat fizetnénk, hanem a rezsit, tehát a működtetést, a szolgáltatás átvállalásával finanszírozva a bérköltséget is – tájékoztatott a városvezető, majd hozzátette azt is, az uszoda igénybevétele a korábbi évekhez képest nem változott.

A testületi ülésen az intézmények részéről érkező pótelőirányzati kérelmek elbírásáról döntöttek a képviselők, illetve beépítették a költségvetésbe a korábban megfogalmazott fejlesztési tervek költségeit. Áldozó Tamás hozzátette, az év elején meghatározott fejlesztések előkészítése során pontosították a beruházások költségeit, ezért volt szükség a költségvetés módosítására.
- A legnagyobb átcsoportosítás a helyi gazdasági program végrehajtására elkülönített 400 millió forint terhére történt. Hiszen ebből az összegből 200 millió forintot, tagi kölcsönként odaadtunk a Pápai Hús 1913 Kft-nek, további 85 millió forintot pedig részben a Pápai Termálvízhasznosító Zrt-vel kötött bérleti szerződés fedezetére átadtuk a JMSZK-nak, továbbá megvalósul egy közlekedési beruházás is, amely a Nagysallói u.-Bocsor u.-Juhar u. kereszteződésében teremti meg a tömegközlekedés feltételeit – fogalmazott a polgármester.

Az ülésen módosították a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatát, mely ezúttal részletesebben tárgyalja a képviselői interpelláció és kérdés meghatározását, de döntöttek a Pápa városában biztosítható személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjairól és a Pápai Rendőrkapitányság Széchenyi utcai homlokzatának helyi védelem alá helyezéséről.

Tárgyalt a képviselő-testület Pápa Város Drogstratégiájáról, melyet a Nemzeti Drogstratégiával összhangban állítottak össze a szakemberek. Szirbek Rita szocialista önkormányzati képviselő és Süle Zsolt, a Jobbik képviselője hozzászólásában aggályait fejezte ki a stratégia magyarországi és helyi megvalósítása kapcsán, mindemellett azonban sok sikert kívántak célok eléréséhez.

 

A vegyes ügyek sorában a testület támogatásokról is döntött. Pápa Város Önkormányzata 200 ezer forinttal támogatja a Rákóczi Szövetség magyar iskolaválasztási programját. Az 1989-ben alakult szövetség célkitűzései között kiemelkedő szerepet tölt be a felvidéki magyar iskolákba történő beiratkozást ösztönző Beiratkozási Ösztöndíj Program, melynek keretében a magyar iskolába beíratott gyermekek egyszeri alkalommal 10 ezer forintos beiratkozási ösztöndíjban részesülnek. A programot a szövetség első alkalommal 2004-ben hirdette meg azzal a céllal, hogy ráirányítsa a figyelmet a magyar iskola választásának fontosságára. A támogatásként befolyt összegből az elmúlt években több ezer Felvidéken élő magyar iskolakezdő részére tudtak ösztöndíjat biztosítani. Ehhez a programhoz járult hozzá támogatásával a pápai képviselő-testület.
A Helyi Katasztrófavédelmi Kirendeltség munkáját 250 ezer forinttal támogatja az önkormányzat. A testület a kiváló együttműködés jegyében döntött a jelképes támogatásról.

A testület döntött arról is, hogy kezdeményezi a Pedagógus Művelődési Házért Közhasznú Alapítvány megszüntetését. Az alapítvány működése okafogyottá vált, hiszen a Pedagógus Művelődési Ház a korábbi évtizedekben megfogalmazott valamennyi vállalását a JMSZK fenntartásában is tudja teljesíteni – derült ki a testületi ülést követő sajtótájékoztatón.