Jelenlegi hely

Ülésezett a Tapolcafői Városrész Önkormányzata

A soron következő képviselő-testületi ülés előtt ma tartotta összejövetelét a Tapolcafői Városrész Önkormányzata. A testület határozatképes volt, a gyűlésen Takácsné Molnár Eszter, Vargáné Kósi Márta, Villmanné Ikervári Lilla, Somogyi Zoltán és az elnök, Zsegraics Gyula vett részt, akik véleményezték a június 27-ei testületi ülésen tárgyalandó önkormányzati rendelettervezetet. A településrészi önkormányzat képviselői egyhangúlag elfogadásra javasolták Pápa Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelettervezetét a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megsértésének jogkövetkezményeiről. Ennek kapcsán szó esett az ebtartásról, az önkormányzat címerének, zászlajának és pecsétjének használatához szükséges engedélyekről, az emlékművek, emléktáblák állításának lehetőségeiről és a régi épületek ellenőrzéséről. 
A második napirendi pontban a megjelentek Pápa Város Önkormányzatának közművelődési koncepcióját fogadták el. A Magyar közművelődésért című programsorozat eredményeként jött létre a Magyar Közművelődés Szakpolitikai koncepciója, melyet 2013. január 22-én a Magyar Kultúra Napján mutattak be, és amely új irányokat, prioritásokat fogalmaz meg és egyfajta értékrendet vállalva biztosít keretet a jövő közművelődési feladatai számára. 
A város közművelődési célkitűzéseit a kultúrát, művelődést körülvevő környezet, a társadalmi elvárások figyelembevételével lehet és kell meghatározni. Az országos közművelődési koncepcióból kiindulva a helyi közművelődési koncepció az állapot jellemzésen túl az önkormányzat előtt álló feladatokat kívánja bemutatni és kijelölni. A koncepció olyan megvalósítható programot kíván felvázolni, mely a későbbiekben is vállalható és hosszú távra határozza meg a feladatokat. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 65/2013. (V.9.) határozatával első olvasatban jóváhagyta Pápa Város Önkormányzata Közművelődési Koncepcióját, abban történt némi változás, módosulás, kiegészítés. Ezen belül szó esett az egészséges életmódról, az idősek aktív életmódjáról és a rendezvényekről is. Somogyi Zoltán képviselő felvetette, hogy a város éves rendezvénykínálatban a tapolcafői szüreti felvonulást is szerepeltetni kellene a városrészi napok sorában.