Jelenlegi hely

A települési támogatásokról szóló rendelet-tervezetet véleményezték a részönkormányzatok

A pénteki városi képviselő-testületi ülésen tárgyalandó előterjesztést véleményezték a kéttornyúlaki, a borsosgyőri és a tapolcafői részönkormányzat tagjai ma délután. Mindhárom településen elfogadásra javasolták a pénzbeli és természetben nyújtott szociális, valamint a gyermekek és a fiatal felnőttek rászorultságára tekintettel nyújtható ellátásokról és az ezzel kapcsolatos eljárási szabályokról szóló önkormányzati rendelet módosítását. Ezzel kapcsolatban Dr. Bertha Szilvia igazgatási és szociálpolitikai csoportvezető tájékoztatta a testületeket.

- A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015. március 1-től jelentős mértékben átalakul, mely érinti a települési önkormányzatok rendeletalkotási kötelezettségét. Szociális törvény alapján kapott felhatalmazást az önkormányzat, hogy rendeletben szabályozza a települési támogatásokat. 2015. március 1-től a lakásfenntartási támogatás, a méltányos közgyógyellátás és a méltányos ápolási díjra vonatkozó szabályozást a szociális törvény hatályon kívül helyezte. 2015. március 1-től az önkormányzat által biztosított ellátások neve települési támogatás lesz. Az önkormányzat rendelet-tervezete szerint a települési támogatás keretében rendszeres ellátásként kívánja nyújtani a lakosságnak a települési lakhatási -, a települési ápolási- és a települési gyógyszertámogatást a törvény által meghatározott feltételekkel. 

Az önkormányzat ezen kívül biztosítja a rendkívüli települési támogatási formákat, ami jelenleg önkormányzati segély néven fut. Ezeket a létfenntartást veszélyeztető élethelyzet és haláleset esetén nyújtjuk. Ezek mellett a jelenleg is biztosított tankönyvtámogatást, gyermekétkeztetési kedvezményt, háztartási szilárd hulladékra vonatkozó díjkedvezményt és temetési kölcsönt is biztosítanak. Az aktív korú ellátást már nem az önkormányzat állapítja meg, hanem a járási hivatal. Ezt a támogatási formát önkormányzati rendeletben nem tudjuk szabályozni. 

Dr. Bertha Szilvia felhívta a lakosság figyelmét arra, hogy kérdés esetén az igazgatási és szociálpolitikai csoport munkatársai adnak felvilágosítást a támogatási formákról. 
A vegyes ügyek keretében a rendelet-tervezettel kapcsolatban kérdeztek a jelenlevők, valamint Tapolcafőn szó esett az ebösszeírásról és a Volán járatainak módosításáról.