Jelenlegi hely

TÁMOP 3.4.1.B-08/2 Pápai Városi Óvodák tagintézményeibe külföldről érkező nem magyar állampolgárságú, nem magyar ajkú gyermekek befogadása, nevelése és oktatása

A TÁMOP-3.4.1.B-08/2 „Migráns tanulók a magyar közoktatásban” pályázat kiírás szerinti, „Pápai Városi Óvodák tagintézményeibe külföldről érkező nem magyar állampolgárságú, nem magyar ajkú gyermekek befogadása, nevelése és oktatása” című, 2010. 02. 01-től 2011. 10. 01-ig tartó projektjét Városi Óvodák Fáy A. Ltp.-i Tagóvodája az előírt célkitűzések mentén sikeresen valósította meg.1. A pályázat keretében 5 óvodapedagógus a Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kara szervezésében akkreditált, 1 éves továbbképzésen vett részt, amelyen az óvodáskori magyar-angol kétnyelvűséggel összefüggő szakirányú tanulmányokat folytattak.

2. A pályázó intézmény pedagógusai részt vettek hazai és nemzetközi tapasztalatcseréken, konferencián, amelyeken jó gyakorlatokat ismerhettek meg, bővítették szakmai tudásukat, és beszámoltak munkájuk eredményeiről. Ezek a következők voltak:

 • 2010. április. Holland szakmai út, az interkulturális nevelés, a holland óvodai nevelés - és társadalmi szokások tanulmányozása.
 • 2011. március 29. Az osztrák interkulturális nevelés, és  óvodai nevelés, valamint a magyar mint idegen nyelv tanítás módszereinek tanulmányozása. E tapasztalatcsere egyik gyümölcse az ausztriai „jó gyakorlat” átvétele lett. 
 • 2011. március. Óralátogatások a pápai Tarczy Lajos Általános Iskola magyar-angol két tanítási nyelvű első osztályában.

3. A pályázat lehetőséget biztosított különféle rendezvények formájában szoros együttműködés kialakítására más közoktatási intézményekkel, civil szervezetekkel és Pápa város önkormányzatával, úgy mint:

 • 2010. június11. „Kooperatív módszerek és a tevékenység központú nevelés kihívásai az óvodáskorú migráns gyerekek integrációja során” elnevezésű szakmai nap
 • 2011. június 29. „Korai kétnyelvűség, többnyelvűség, interkulturalitás” témájú nemzetközi konferencia
 • 2011. május 30. „Nemzetközi családi piknik” elnevezésű interaktív gyermeknapi rendezvény

4. A nevelőtestület jelentős szakmai fejlesztő munkát végzett. Városi Óvodák Nevelési Programja 2009 szeptemberétől a játékos nyelvelsajátításra és a kommunikatív kompetenciákra épülő „Két nevelési nyelvű programmal” egészült ki. Ennek szerves részét alkotják a pályázati folyamatban elkészült szakmai anyagok. Ezek közül kiemelten:

 • a jó gyakorlatot az óvodai tevékenységi körökhöz kapcsoló nyelvelsajátítási projektek
 • módszertani összefoglaló 
 • óvodai szókincsanyag és mondatmodell rendszer
 • saját mérési rendszer

Megismerték az érintett nemzetek iskolás kor előtti nevelési-oktatási rendszerét, áttanulmányozták ünnepeik rendjét, jeles napjaikat, társadalmuk jellemzőit. A gyerekek számára felfogható képes információ formájában feldolgozták az egyes országok sajátosságait. Az információgyűjtésbe, fordítási munkákba nagyon aktívan kapcsolódtak be a szülők. E tudásból született az óvoda interkulturális programja. 

5. Rendezvények újjászervezésére tettek kísérleteket. A magyar hagyományok képviselete, bemutatása mellett megjelentek más nemzetek szokás elemei is.

6. A megszerzett ismeretek és tapasztalatok terjesztése, továbbadása a nyilvánosság széleskörű bevonásával történt:

 • Sajtótájékoztatók: nyitó, záró és szakmai rendezvényekről, a pedagógusképzésről  
 • Óvodai honlap: pályázat megvalósulása, beszámolók, képes anyagok 
 • Szülők folyamatos tájékoztatása két nyelven
 • 2010. szeptember. Beszámoló az óvoda tevékenységéről Pápa Város Képviselőtestülete előtt

7. A pályázat további hozománya egy az óvodában folyó nyelvészeti kutatás.

Összegzés: Mozgalmas, munkával teli időszak áll a nevelőtestület mögött. A képzés, a szakmai utak, a hazai és nemzetközi tapasztalatok, a szakmai konferenciák a tudás gyarapítását, a látókör kiszélesítését szolgálták. Az új kihívások innovatív fejlesztő munkát indítottak el az óvodában. Ennek nyomán a nevelőtestület új kompetenciákkal gazdagodott, felerősödött a belső szakmai párbeszéd, arculatformáló hagyományteremtés indult el. Nőtt a magyar családok befogadó és a külföldi családok beilleszkedő attitűdje, egymás iránti tisztelete és a civil érdeklődés az óvodában folyó szakmai munka iránt.

Címkék: