Jelenlegi hely

Szabadkai Verita a JMSZK új igazgatója – üléseztek a városatyák

Több személyi ügyben is döntött a város képviselő-testülete a mai munkaértekezleten, megválasztották a Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ illetve a Városgondnokság új igazgatóját.


A JMSZK vezetői posztjára korábban már kiírt egy pályázatot az önkormányzat, az akkor beérkezett három pályázó közül azonban egyiket sem támogatta a testület. Az újabb pályázati felhívásra két anyag érkezett be, a szakmai biztosság megállapítása szerint ezek közül az egyik – Szabadkai Veritáé - felelt meg a kiírásban foglalt feltételeknek. A testületi ülésen jelenlévő 11 képviselő egyhangú igen szavazattal támogatta a JMSZK munkatársának igazgatóvá történő választását, így szeptember 1-jétől Szabadkai Verita a közművelődési intézmény új igazgatója. Áldozó Tamás polgármester az ülésen gratulált a pályázónak, és mint mondta, bízik abban, hogy az új igazgató vezetése alatt a JMSZK meg tud felelni az új kihívásoknak, többek között annak, hogy az egyes városrészek közösségi életének szervezőjeként lépjen fel az intézmény.

Döntött a képviselő—testület a Városgondnokság igazgatói állására kiírt pályázatról is. A kiírásra négy pályázat érkezett be, ezek közül három felelt meg az elvárásoknak. Az egyik pályázó azonban nem jelent meg a szakmai bizottság ülésén, távolmaradását nem indokolta, így nem vett részt teljes körűen a pályázati eljárásban, ezért nem nevezhető ki magasabb vezetői beosztásba. A két pályázó közül a szakmai bizottság Bakó István igazgatói megbízását támogatta, a városatyák pedig 10 igen szavazat és 1 tartózkodás mellett szintén a celldömölki pályázót – aki egyébként több éves Városgondnokság vezetői tapasztalattal rendelkezik – támogatták. Bakó István október 15-étől látja el az igazgatói tisztséget az intézmény élén.

Az ülésen döntés született arról is, hogy az Egészségügyi Alapellátási Intézet vezetői feladatait megbízási jogviszony keretében továbbra is dr. Schweighoffer Zita látja el. Dr. Burcsi Elemér halála miatt a megüresedett állásra pályázatot írt ki az önkormányzat, ám erre nem érkezett pályázati anyag, így a május óta megbízott vezetőként tevékenykedő doktornőt kérték a vezetői feladatok elvégzésére az év végéig. Dr. Schweighoffer Zita vállalta az Egészségügyi Alapellátási Intézet további vezetését, a város pedig újabb pályázati kiírást jelentet meg a témában.

A mai ülés napirendi pontjai között szerepelt az önkormányzat 1. félévi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása is. Az anyagból kiderült, az év első hat hónapjában a működési kiadások - így a személyi juttatások és a dologi kiadások - közel 50 százalékban teljesültek, a fejlesztési kiadások pedig 22, 4 százalékban. Ez utóbbiról a városvezető az ülést követő sajtótájékoztatón elmondta, a tervezett fejlesztések időarányosan rendben vannak, a beszámolóban lévő adat a pénzügyi teljesítésre vonatkozik, vagyis a kifizetések húzódtak csak el. Áldozó Tamás kiemelte, a második félévben aránytalanul nagyobb lesz a fejlesztési célú kifizetések nagysága. Hozzátette, bízik abban, hogy az idei évre tervezett fejlesztéseket meg tudják valósítani és az ehhez rendelt pénzügyi forrásokat el tudják költeni. A bevételek jól alakultak, a megnövekedett befizetések azt jelzik, hogy a helyi gazdaság több szolgáltatást és terméket értékesített az előző évekhez képest, így magasabb összegű adó megfizetésére lesz képes. A testület ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a beszámolót.

A képviselők elfogadták az utcanévváltozások miatt szükséges rendeletmódosítást, mely az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló rendeletet érintette, és szükségessé tette a Jókai Mór Városi Könyvtár alapító okiratának módosítását, ezen túl pedig a Pápai Platán Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítását is elfogadták, mivel a gazdasági társaság a kastély épületébe költözött.
A napirendek között szerepelt a Pápai Járási Hivatal épületének energiahatékonysági fejlesztéséhez való hozzájárulásról szóló határozat elfogadása. A város legfeljebb 3 millió forinttal támogatja a Veszprém Megyei Kormányhivatal fejlesztés előkészítésére benyújtandó pályázatát és hozzájárul a Fő utca 12. szám alatti épület felújításához.