Jelenlegi hely

RENDEZVÉNYEKKEL, AZOK SZERVEZÉSÉVEL ÉS AZ AZOKON VALÓ RÉSZVÉTELLEL KAPCSOLATOS LEGFONTOSABB JOGSZABÁLYOK

Az alábbi felsorolásban megtalálhatók a Rendezvényekkel, azok szervezésével és az azokon való részvétellel kapcsolatos legfontosabb jogszabályok:

Törvények:

- a gyülekezési jogról szóló 1989. évi III. törvény

- a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény

- az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény

- a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény

- a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény

- a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény

- a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény

- a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény

- az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény

- az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény

- a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény

- a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény

- a sportról szóló 2004. évi I. törvény

- a lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény

- a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény

- a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény

- az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény

- a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény

- a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény

- a polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló 2011. évi CLXV. törvény

- a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény

- a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény

- a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény

- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

Kormányrendeletek:

- az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet

- a sportrendezvények biztonságáról szóló 54/2004. (III. 31.) Korm. rendelet

- a fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet

- az Országos Mentőszolgálatról szóló 322/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet

- a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet

- a vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet

- a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet

- a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet

- a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet

- az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet

Miniszteri rendeletek:

- a rendezvények rendjének biztosításával kapcsolatos rendőri feladatokról szóló 15/1990. (V. 14.) BM rendelet

- a tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet

- a nyilvános repülőrendezvény szabályairól az állami célú légiközlekedésben 11/1999. (VIII. 26.) HM rendelet

- a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet

- a mentésről szóló 5/2006. (II. 7.) EüM rendelet

- a kistermelői élelmiszer-termelés, -előállítás és értékesítés feltételeiről szóló 52/2010. (IV. 30.) FVM rendelet

- az élelmiszerek forgalomba hozatalának, valamint előállításának engedélyezéséről, illetve bejelentéséről szóló 57/2010. (V. 7.) FVM rendelet

- az egyes tűzmegelőzési hatósági, szakhatósági eljárásokért és szolgáltatásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 16/2012. (IV. 3.) BM rendelet

- az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet

Önkormányzati rendeletek:

- Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 10/2002.(VII.5.) önkormányzati rendelete Pápa helyi építési szabályzatáról

- Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének a közterület használatról és a reklámozás rendjéről szóló 13/2013. (V.9.) önkormányzati rendelete

- Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megsértésének jogkövetkezményeiről szóló 17/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelete

Az éppen aktuálisan szervezett rendezvény egyedi jellegéből adódóan speciális jogszabályok alkalmazása is felmerülhet, ezért kérem, hogy az adott rendezvény szervezésével kapcsolatban szíveskedjen minden esetben körültekintően tájékozódni.