Jelenlegi hely

Reformációi istentisztelet

1517. október 31-én Luther Márton Wittenbergben közzétette 95 tételét és ezzel kezdetét vette a reformáció. Magyarországon is hamar elterjedtek az új tanok, Pápán a reformáció első megjelenését az 1520-as évekre tehetjük. Már tényekkel igazolható jelenléte az új vallásnak 1531-ben a “Scholae Reformatae Papensis 1531”harangfelirat és a Dunántúli Református Egyházkerület Tudományos Gyűjteményei könyvtárában őrzött iskolai bejegyzés.

Az idei 500 éves jubileumot számos program, rendezvény fémjelezte országszerte, de városunkban is. A pápai reformáció napi ünnepi istentiszteletnek a felújított ótemplom volt a helyszíne. A protestáns felekezetek mellett katolikus hívek is részt vettek az alkalmon. Köszöntőt dr. Áldozó Tamás polgármester mondott, aki kiemelte, hogy a protestáns felekezetek, a reformátusok, az evangélikusok és a baptisták is intézményeket tartanak fenn, a közjót szolgálják és építkeznek - lélekben is, hisz mindhárom közösségben a legfontosabb a gyülekezet.

Polgárdi Sándor evangélikus esperes hirdetett igét

Az istentiszteleten mindhárom felekezet fiataljai szolgáltak: a Gyurátz Ferenec Evangélikus Általános Iskola diákjai furulyaszóval és verssel, a református gyülekezet ifjusági zenekara muzsikával gazdagították a programot, a baptista fiatalok pedig egy rövid jelenetet állítottak össze erre az alkalomra. Igét Polgárdi Sándor, evangélikus esperes hirdetett. Az imádság után az evangélikus gyülekezet kórusa is szolgált. Az istentisztelet után a gyülekezetek tagjai átvonultak a Reformációi Emlékműhöz, s ott koszorúztak. Az ünnepi alkalom szeretetvendégséggel ért véget a református gyülekezeti házban.

A református ótemplom volt a reformáció napi istentisztelet helyszíne

Az 500 éves jubileum kapcsán Márkus Mihály református lelkipásztor azt emelte ki, hogy az évfordulón számos rendezvénnyel emlékeztek, de arra is figyelni kell, hogy a lelkekben milyen nyomot hagytak ezek. Hisz a lényeg az, hogy képesek vagyunk-e méltók lenni az elődökhöz, képesek vagyunk vagyunk-e helytállni, s az a fontos, hogy életünkre hogyan hat Isten igéje. Boncz Zoltán baptista lelkész számára a jubileum azt jelenti, hogy Isten már 500 évvel ezelőtt is formálta az embereket, s hiszi, hogy ez ma is így van, ma is alakít bennünket. Polgárdi Sándor evangélikus esperes azt hangsúlyozta, hogy a reformációnak köszönhető, hogy már a XVI. században magyarra fordították a Szentírást, s kiemelte: fontosnak tartja a gyülekezeti életet, hisz bár mindenki egyéniség, a közösség erőt és értékeket ad.