Jelenlegi hely

A Pápai Ipari Park infrastruktúrájának fejlesztése

 

A Pápai Ipari Park infrastruktúrájának fejlesztése   

A projekt azonosítószáma: 

TOP-1.1.1-15-VE1-2016-00006

Kedvezményezett: Pápa Város Önkormányzata (8500 Pápa, Fő u. 5.)
 
Elnyert támogatás összege: 800 millió Ft
 
Támogatási intenzitás: 100 %
 
Támogató alap: Európai Regionális Fejlesztési Alap
 
Projekt kezdete: 2017. június 1.
 
Projekt tervezett befejezése: 2019. november 30.

A projekt tartalma:

Pápa Város Önkormányzata 800 millió forintot nyert el a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program ipari parkok, iparterületek fejlesztésére kiírt pályázati konstrukcióján. A Pápai Ipari Park infrastruktúrájának fejlesztése című pályázat megvalósításával jelentősen javulnak a közlekedési lehetőségek az ipari park területén és környékén, ezáltal a személy- és teherforgalom könnyebbé és biztonságosabbá válik.

A Pápai Ipari Park 1997-ben létesült, azóta a jól kiépített infrastruktúra és a betelepülő cégeknek nyújtott komplex szolgáltatások miatt kiemelkedett a magyarországi ipari parkok mezőnyéből, 2012-ben elnyerte az Ipari Parkok Versenyképességi Díját. Teljes területe 116 hektár, hasznosítható területe 97 hektár. Jelenleg 40 hektárnyi területen működnek a cégek, vállalkozások. A terület legnagyobb problémája, fejlődésének akadálya, hogy egyes értékesíthető, bérbe adható területek közúton nem megközelíthetőek, a meglévő utak felújításra szorulnak, egyes helyeken murvával borítottak, állagmegóvásuk jelentős erőforrásokat igényel.

A projekt több ipari parki út és utca felújítását, illetve meghosszabbítását tartalmazza az alábbiak szerint:

·Körforgalom kialakítása a Juhar-Bocsor utca kereszteződésében, csapadékvíz-elvezetők kiépítésével, közvilágítás kialakításával, gyalogos-átkelőhelyek és autóbuszmegálló létesítésével

·Burkolat-megerősítés a Juhar utcában. A projekt részeként 1300 méter hosszan a teljes útburkolat megerősítése megtörténik az alépítmény javításával, és 700 méter hosszan a közvilágítást is kiépítik

·Juhar utcai kerékpárút kialakítása. A kerékpárút a Bocsor utca és a Külső-Veszprémi út közötti szakaszon épül meg, hosszúsága 600 méter

·Kopja utca kivezetése a 83 számú főútra.  A meglévő út meghosszabbítása mintegy 1600 méternyi új út építését jelenti. A projektelem megvalósítása során kiépítik a közvilágítást, a csapadékvíz-elvezető rendszert és elvégzik a szükséges közműépítési/kiváltási munkákat

·Mozsár utca meghosszabbítása. Az utca újonnan kiépítendő szakasza 400 méter hosszú, a tervekben a közvilágítás kiépítése, a csapadékvíz elvezetése és a szükséges közműkiváltások/építések is szerepelnek

·Nagysallói út építése. A tervezett út hossza 400 méter, ennek megépítésén túl a közvilágítás kialakítása és a csapadékvíz-elvezetés megoldása is része a projektnek

A pályázatban szereplő útszakaszok megépítése a jelenleg működő és a későbbieken betelepülni szándékozó cégek számára biztosítja a jobb megközelíthetőséget és lehetővé teszi újabb zöldmezős területek feltárását az ipari parkon belül. A fejlesztés olyan célterületen valósul meg, mely a nemzeti, megyei, járási és települési stratégiáknak egyaránt szerves része.  A beruházás eredményeképpen javul a betelepült vállalkozások elérhetősége, ezzel javulnak működési feltételeik, ami helyben maradásra készteti őket. Így foglalkoztatottjaikat megtartják, illetve bővülésük esetén növelik munkaerejüket. Az újonnan betelepülni szándékozó vállalkozások számára vonzóbbá válik a környezet, így nagyobb valószínűséggel választják a Pápai Ipari Parkot, amely szintén munkahelyteremtést eredményez.