Jelenlegi hely

Pápa város észak-nyugati részének csapadékvíz elvezetése és a Tapolcafői Vízbázis védelme

 
Pápa város észak-nyugati részének csapadékvíz elvezetése és a Tapolcafői Vízbázis védelme
 
Projekt azonosító száma:
TOP-2.1.3-15-VE1-2016-00025
Kedvezményezett neve: Pápa Város Önkormányzata (Pápa, fő u. 5.)
 
Elnyert támogatás összege: 400 millió Ft
 
Támogatási intenzitás: 100 %
 
Támogató alap: Európai Regionális Fejlesztési Alap
 
Projekt kezdete: 2017. június 1.
 
Projekt tervezett befejezése: 2020. január 31.

 

Projekt tartalma:

Pápa Város Önkormányzata 400 millió forint támogatást nyert el a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések című pályázati kiírásra benyújtott pályázatával. Az elnyert összegből megvalósuló fejlesztés célja a város belterületére hulló csapadékvizek biztonságos elvezetése, a városon áthúzódó Bakony-ér és Tapolca patak elvezető rendszereinek rendezése és a Pápa-Tapolcafő vízbázison a felszín alól feltörő fakadó vizek rendezett, kártétel nélküli elvezetése.                                       

A projekt három beavatkozási ponton jelöl meg fejlesztéseket:

*A város észak-nyugati belterületi részén található egykori Tapolca-patak körüli terület

Az egykori Tapolca patak medre helyén épült, a Gyimóti úttól induló zárt csapadékvíz elvezető a belváros keleti részének és a Fő térnek a csapadékvizeit gyűjti össze. Ebbe az elvezetőbe csatlakozik be a 2014-ben épített Szent István úti csapadékvíz elvezető és az egykori Cinca-árok zárt csatornája is. Az egykori Tapolca patak a Lehel utcától nyílt árokban viszi tovább a csapadékvizeket, majd zárt rendszerű átkötéssel a vizek a nyílt Büdös-árokba folynak. Ebbe csatlakozik be a Határ utcánál a nyugati városrész vizeit összegyűjtő csapadékcsatorna.  A vízelvezető rendszer szakadozott, rekonstrukcióra szorul.

A projekt keretében a város központjából a csapadékvizeket a Mezőlaki-Séd befogadóba kívánják elvezetni. Ennek magvalósítására az Erzsébet liget alatt 358 folyóméter hosszan kicserélik a kis átmérőjű csapadékvíz-csatornát, ami a Ligetköz utcánál egy meglévő, nagyobb átmérőjű csatornába csatlakozik be. A Lehel utcai szakaszon 120 méter hosszan zárt csapadékvíz–elvezető épül, a Meggyes köz felől érkező csapadékvizek levezetéséhez pedig 227 méter hosszú csapadékcsatorna bekötés épül. A Tapolca vízfolyás további szakaszán, összesen 2007 folyóméter hosszan a nyílt csapadékvíz-elvezető árok szelvénybővítését végzik el.

*A város észak-nyugati belterületén lévő Bakony-ér Gyár utca és Tarczy utca közötti szakasza

A Bakonyjákó területén eredő Bakony-ér keresztül folyik a Tókerten és a Várkerten, ebbe a patakba csatlakoznak be a Tókerti városrész csapadékvíz elvezetői és így éri el a patak az alacsonyabban fekvő Gyár és Tarczy utcát. A patak vízjárása rendkívül változó, nagyobb esőzéskor a meder telítettsége 100 százalékos, a patak kilép a medréből és veszélyezteti az alsóbb utcaszakaszokat. A Tarczy és Acsády utcai kereszteződésnél lévő hídnál a meder keresztszelvénye összeszűkül, ezzel visszaduzzasztja a vizet, ami további problémákat okoz a lakott területen.

A projekt keretében töltés épül a két veszélyeztetett utcában: a Gyár utcában 60 folyóméter, a Tarczy utcában 185 folyóméter hosszúságban. Két depóniát is kialakítanak a Bakony-ér felső mederéléhez kapcsolódva: a Gyár utcában az ér bal oldalán 5,5 méter keresztmetszettel, a Tarczy utcában, a patak jobb partján pedig 7,2 méter keresztmetszettel. Az Acsády útnál lévő Bakony-ér híd átépítésével, a mederszelvény kibővítésével megszüntetik a visszaduzzasztó hatást.   

*Pápa-Tapolcafőn, a Pápa város tulajdonában lévő Pápai Vízmű területe

A Tapolcafőn üzemelő vízbázis a város és 17 település lakosságát látja el ivóvízzel. A bauxit bányászat megszűnését követően jelentősen megemelkedett a karsztvíz szintje, a vízbázis területét fakadó források lepték el, melyek veszélyeztetik a vízmű infrastruktúráját. Ezen túl a Tapolcafő felől érkező csapadékvizek elvezetése sem megoldott, szükségessé vált a komplex vízelvezető rendszer kialakítása. A tervek szerint a föld alatt elhelyezett dréncsövek gondoskodnak a területen feltörő vizek összegyűjtéséről és egy újonnan kialakítandó nyílt árokba vezetéséről. A vízbázis területén 464 méter hosszú nyílt árok és 77 méter zárt csatorna épül. A nyílt árok mellett a Forrásfői utca alatt a Csomasz Tóth Kálmán utca kereszteződéséig 175 méter hosszú zárt csapadékcsatorna is épül, melynek funkciója a településről érkező csapadékvizek elvezetése a befogadó Tapolca patakhoz, így a vízbázis területét nem érintik ezek a csapadékvizek.

A projekt eredményeképpen a jelenlegi csapadékvíz-elvezetési problémák megszűnnek, a természetben bekövetkezett változások által kiváltott környezeti problémák csökkennek, az egyes beavatkozási területeken összesen 3428 folyóméterrel növelik a bel- és csapadékvíz védelmi létesítmények hosszát.