Jelenlegi hely

Pályázati felhívás

Pályázati felhívás

Pápa Város Önkormányzata meghívásos pályázatot hirdet a városban működő egyes civil szervezetek és kiemelt rendezvények 2017. évi támogatására.

Pályázat célja:

Civil szervezetek részére kiemelt rendezvényeik szervezéséhez, ill. feladataik ellátásához vissza nem térítendő támogatás biztosítása.

Pályázat keretösszege:

10 millió Ft

Pályázók köre:

Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek részesülhetnek

 • működési támogatásban:
  • Pápa Város Vegyeskara Egyesület
  • Hagyományok Hegye Egyesület
  • Pápai Vadvirág Művészeti Egyesület
  • Pápai Fúvósok Egyesülete
  • Pápa Városi Polgárőrség
  • Pápai Nyugdíjasok Érdekvédelmi - Érdekképviseleti Egyesülete
  • Somló és Környéke Borút Egyesület
 • rendezvényszervezéshez támogatásban:
  • Pápai Lovas Club

Pályázni kizárólag a pályázati adatlapon lehet.

Pályázathoz kötelezően benyújtandó dokumentumok:

 • pályázati adatlap
 • az egyesület bírósági bejegyzésének kivonata, és egyesület alapszabályának másolata, melyet az egyesület képviseletére jogosult személy aláírásával és – amennyiben van – az egyesület bélyegzőjével hitelesít 
 • a tárgyévre szóló költségvetés tervezet, / a megvalósítani kívánt rendezvény költségvetés tervezete (megjelölve, hogy mely költségeket biztosítja saját forrásból, és melyekre igényel önkormányzati támogatást), (1. sz. melléklet)
 • a 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti nyilatkozat – a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról, (2. sz. melléklet)
 • Pályázó nyilatkozatai a köztartozás mentességről, továbbá a működéséről

(3/a és 3/b. sz. melléklet)

 • amennyiben van, a tagdíj összegét megállapító közgyűlési jegyzőkönyv kivonat, melyet az egyesület képviseletére jogosult személy aláírásával és – amennyiben van – az egyesület bélyegzőjével hitelesít 

Támogatásban az a szervezet részesülhet, amely – amennyiben volt – hiánytalanul elszámolt az előző évben kapott önkormányzati támogatással.

A megítélt támogatás folyósítására csak abban az esetben kerülhet sor, ha a pályázó becsatolja:

 • a 2016. évi lezárt pénzügyi beszámolóját (kivéve azon egyesületeket, melyek nem rendelkeznek a 2016. évre vonatkozóan lezárt pénzügyi beszámolóval),
 • az egyesület képviseletére jogosult személy aláírásával (amennyiben van, az egyesület bélyegzőjével is) hitelesített beszámolót jóváhagyó közgyűlési jegyzőkönyv kivonatát,
 • az egyesület képviseletére jogosult személy aláírásával (amennyiben van, az egyesület bélyegzőjével is) hitelesített igazolást arra vonatkozóan, hogy a beszámolót az Országos Bírósági Hivatal részére megküldték.

A támogatás felhasználása:

A támogatási összeget kizárólag a szervezet működésére, feladatainak ellátására, rendezvény támogatása esetén a programokhoz közvetlenül kapcsolódó költségekre (közreműködők díjazása, installáció bérlete stb.) lehet felhasználni.

A támogatási összegről 2018. január 31-ig, rendezvény támogatása esetén a megvalósítást követő 30 napon belül kell elszámolni.

Az elszámoláshoz részletes, – amennyiben rendelkezésére áll, fényképekkel is ellátott – írásos beszámolót kell készíteni.

A pályázatot egy példányban postai úton Pápa Város Önkormányzatának polgármestere részére (8500 Pápa, Fő u. 5.) címezve, vagy személyesen a Pápai Polgármesteri Hivatal Titkárságához, vagy elektronikusan a geschitz.gergely@papa.hu email címre lehet benyújtani.  

A pályázat beérkezési határideje: 2017. február 28.

A pályázati támogatásról 2017. március 15-ig dönt a polgármester.

A pályázat elbírálásáról és annak eredményéről a pályázó írásos értesítést kap.